Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 220 Tác giả: Dương Đức Tuấn, Lưu Đức Hải, Lê Kim Hòa Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002371 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Các đô thị Việt Nam – Quá trình hình thành, phát triển và quy hoạch đô thị: Tập 1. Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuật, Cần Thơ” đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống đô thị Việt Nam và mở đầu là 10 đô thị được lựa chọn. Đó là 1 đô thị loại đặc biệt (Hà Nội), 3 đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), 5 đô thị loại I trực thuộc tỉnh (Vinh - tỉnh Nghệ An, Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk) và 1 đô thị loại III (Hội An - tỉnh Quảng Nam). Sử dụng các phương pháp kế thừa, tổng hợp, phân tích và dự báo, các tác giả đã sắp xếp các chương, mục một cách hợp lý, trong đó mỗi đô thị là một chương riêng. Ở mỗi chương, các đô thị được tạo thành các mục như nhau để tiện việc theo dõi nội dung cuốn sách và dễ so sánh sự khác biệt giữa các đô thị. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có hệ thống về quá trình hình thành, phát triển và quy hoạch đô thị của một số thành phố ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

- Chương I: Thành phố Hà Nội.

- Chương II: Thành phố Hải Phòng.

- Chương III. Thành phố Vinh.

- Chương IV: Thành phố Huế.

- Chương V: Thành phố Đà Nẵng.

- Chương VI: Thành phố Hội An.

- Chương VII: Thành phố Đà Lạt.

- Chương VIII: Thành phố Nha Trang.

- Chương IX: Thành phố Buôn Ma Thuật.

- Chương X: Thành phố Cần Thơ.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2681
  • Hôm qua2680
  • Tất cả3509683