Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 131 Biên dịch: Phạm Thọ Hòa Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002410 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật rất lâu đời. Kiến trúc nằm trong một gia đình các ngành nghệ thuật. Ngày nay nhiều ngành không còn được gọi là nghệ thuật nữa mà chuyển sang ngành khoa học như lịch sử, thiên văn, hùng biện; một số ngành được ghép lại như hài kịch và bi kịch - ở đây chưa có nghệ thuật tạo hình: hội họa, điêu khắc, chưa có kiến trúc và một số ngành nghệ thuật hiện đại như nhiếp ảnh, điện ảnh,… Tuy nhiên người xưa đã quan niệm tất cả các ngành nghệ thuật nằm trong một gia đình và thật ra các ngành nghệ thuật rất thống nhất với nhau, chúng đều là sản phẩm của trí tuệ và lao động của con người. Chúng là biểu hiện khác nhau của óc thẩm mỹ của con người trong những điều kiện cụ thể, những lĩnh vực cụ thể.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương I: Những cơ sở chung của các ngành nghệ thuật.

- Chương II: Các loại hình nghệ thuật.

- Chương III: Đặc trưng của một số loại hình nghệ thuật.

- Chương IV: Mối quan hệ giữa kiến trúc với các ngành nghệ thuật khác.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2141
  • Hôm qua2140
  • Tất cả2235748