Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 204 Tác giả: Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002413 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên” là tài liệu tham khảo cho người hành nghề thiết kế - xây dựng công trình kiến trúc, các nhà quản lý xây dựng. Những số liệu nghiên cứu thực nghiệm, những số liệu khảo sát, thực đo tác động của các yếu tố khí hậu trong những điều kiện tự nhiên thuộc lĩnh vực nghiên cứu điều tra cơ bản của ngành kiến trúc - xây dựng, là căn cứ đầu tiên để lập phương án xây dựng.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

- Chương I: Không khí ẩm.

- Chương II: Chuyển động không khí.

- Chương III: Dòng chuyển động không khí.

- Chương IV: Chuyển động không khí trung khí hậu.

- Chương V: Chuyển động không khí tiểu khí hậu.

- Chương VI: Cửa thông gió.

- Chương VII: Kết cấu theo cửa hướng dòng thông gió tự nhiên.

- Chương VIII: Tổ hợp kiến trúc tổ chức thông gió tự nhiên.

- Chương IX: Phụ lục.Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2516
  • Hôm qua2515
  • Tất cả3090998