Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 196 Tác giả: Đinh Tuấn Hải, Nguyễn Hữu Quế Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002414 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Rủi ro và quản lý rủi ro là những vấn đề tương đối mới tại Việt Nam. Tuy nhiên do nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro nên ngày càng có nhiều nghiên cứu lý thuyết và áp dụng vào thực tế ngành xây dựng. Rủi ro được xác định là những điều không chắc chắn (hay gọi là bất định) có thể xảy ra trong tương lai và gây ra các tác động tiêu cực (và cả tích cực) tới các công tác xây dựng hiện trường trong tương lai. Bằng việc quản lý rủi ro hiện tại có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ được các tác động tiêu cực trong tương lai cũng như có thể tận dụng được các tác động tích cực của rủi ro. Dẫu cho những quy định về quản lý rủi ro chưa được đưa ra nhiều nhưng có thể nhận thấy một xu thế tất yếu là các nghiên cứu và ứng dụng rủi ro trong quản lý ngày càng có nhiều và chúng sẽ được đưa vào thành các quy định bắt buộc trong quá trình thực hiện các công tác xây dựng trong tương lai gần.

Cuốn sách “Quản lý rủi ro trong xây dựng” giới thiệu cho bạn đọc các khái niệm cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro, cũng như những áp dụng thực tế trong ngành xây dựng. Bên cạnh đó, các lý thuyết và tài liệu tham khảo nước ngoài cũng được trình bày trong nội dung của cuốn sách với mục đích làm phong phú thêm các kiến thức, giúp bạn đọc có thêm được các hiểu biết về rủi ro và quản lý rủi ro trên thế giới.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

- Chương 1: Giới thiệu chung về rủi ro.

- Chương 2: Quản lý rủi ro trong xây dựng.

- Chương 3: Xác định rủi ro trong xây dựng.

- Chương 4: Đánh giá định tính tác động của rủi ro trong xây dựng.

- Chương 5: Phân tích định lượng tác động của rủi ro trong xây dựng.

- Chương 6: Lập kế hoạch phản ứng với rủi ro trong xây dựng.

- Chương 7: Thực hành quản lý rủi ro trong xây dựng.

- Chương 8: Hướng dẫn trong quản lý rủi ro trong xây dựng.Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2329
  • Hôm qua2328
  • Tất cả2642757