Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 271 Tác giả: Nguyễn Đình Toàn Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002419 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu về kiến trúc truyền thống Việt Nam là một công việc từ bấy lâu nay ít được sự chú ý, quan tâm đầu tư thích đáng. Tìm hiểu về kiến trúc cổ Việt Nam dựa trên nền tảng cơ bản là kiến trúc dân gian. Nghiên cứu về lịch sử kiến trúc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng giúp bạn đọc hiểu được quá trình hình thành và phát triển của kiến trúc truyền thống, từ đó rút ra những bài học bổ ích cho công tác nghiên cứu, thiết kế công trình kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Cuốn sách Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại” nghiên cứu lịch sử kiến trúc theo sự phân chia các giai đoạn lịch sử, phân loại các loại hình kiến trúc, đặt vấn đề nghiên cứu các di tích gắn với các triều đại sinh ra nó. Ở mỗi thời kỳ lịch sử đều có các loại hình kiến trúc được xây dựng, tôn tạo, kế tiếp và biến đổi phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội lúc đương thời. Giá trị nhân văn của lịch sử mỗi thời đại sẽ là quyết định cuối cùng phán xét tính chân thực của văn hóa, trong đó kiến trúc không nằm ngoài phạm trù đó. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo các thư tịch cổ, các sách báo, tạp chí của các nhà nghiên cứu đi trước ở trong và ngoài nước. Để tiện theo dõi, đối chiếu, tài liệu được biên soạn theo nguyên tắc thống nhất, mỗi triều đại được nghiên cứu khảo sát bao gồm: một số nét chung về lịch sử và văn hóa, đặc điểm các loại hình kiến trúc, các công trình tiêu biểu và cuối cùng là tóm tắt những đặc điểm về ý tưởng bố cục không gian kết cấu chính, chi tiết cấu kiện, điêu khắc, trang trí...

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

- Chương 1: Kiến trúc Việt Nam từ khi thành lập nhà nước Văn Lang đến hết thời kỳ Tiền Lê.

- Chương 2: Kiến trúc thời Lý (1010 – 1225).

- Chương 3: Kiến trúc thời Trần Hồ - Hậu Trần và thời thuộc Minh (1225 – 1400; 1400 – 1407; 1407 – 1413; 1414 – 1427).

- Chương 4: Kiến trúc thời Lê Sơ (1428 – 1527).

- Chương 5: Kiến trúc thời Mạc, Hậu Lê và Tây Sơn.

- Chương 6: Kiến trúc Việt Nam thời Nguyễn (1802 – 1945).

- Chương 7: Kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc Việt Nam.

- Chương 8: Kiến trúc Chăm.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2210
  • Hôm qua2209
  • Tất cả2379370