Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 154 Tác giả: Đặng Thái Hoàng Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002421 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Sáng tác kiến trúc là công việc quan trọng nhất của người kiến trúc sư. Những vấn đề của sáng tác kiến trúc ở nước ta hiện nay còn bề bộn về mặt lý thuyết và chưa có tài liệu nào được biên soạn một cách có hệ thống. Cuốn sách “Sáng tác kiến trúc” nhằm phục vụ cho công việc của các kiến trúc sư trong quá trình công tác, cũng như đáp ứng yêu cầu học hỏi của giới xây dựng. Cuốn sách bao quát nhiều lĩnh vực thân thiết đối với người sáng tạo kiến trúc. Đó là các phần về định nghĩa kiến thức cơ bản của sáng tạo kiến trúc, khái niệm về hình thức, về ngôn ngữ kiến trúc, về các thành phần cơ bản của kiến trúc là điểm, tuyến, diện, khối, không gian, thời gian, về lý thuyết tổ hợp kiến trúc, văn luật và tiết tấu, hệ thống tỷ lệ, tỷ xích và những vấn đề về phương pháp luận và tư duy sáng tác. Đặc biệt gần đây, có một số sách kiến trúc phương Tây du nhập vào nước ta, cũng là một nhân tố mới làm cho cuốn sách có nội dung phong phú hơn, khiến cho tầm nhìn của chúng ta mở rộng hơn và cách tiếp cận của chúng ta kết quả hơn.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương 1: Định nghĩa kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc và khái niệm về kiến trúc.

- Chương 2: Ý nghĩa xã hội của kiến trúc và yêu cầu đối với kiến trúc.

- Chương 3: Ngôn ngữ kiến trúc và một số khái niệm liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc.

- Chương 4: Nguyên lý tổ hợp kiến trúc.

- Chương 5: Lược trình phát triển hình thức không gian kiến trúc và nghệ thuật cấu trúc kiến trúc.

- Chương 6: Phương pháp luận và tư duy sáng tác kiến trúc.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2209
  • Hôm qua2208
  • Tất cả2377160