Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 208 Tác giả: Huỳnh Hàn Phong. Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002423 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Chi phí đầu tư xây dựng tạo ra hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh của toàn bộ nền kinh tế. Chi phí đầu tư xây dựng tạo dựng tài sản có giá trị sử dụng lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư và hiệu quả trong khai thác và cho xã hội nói chung.

Những năm gần đây, nội dung quản lý chi phí đã có những điều chỉnh thích hợp và là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng lớn tới giá trị công trình. Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn liên quan đến lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình... Các văn bản quy phạm pháp luật này đã điều chỉnh nội dung và phương pháp xác định dự toán xây dựng nói chung và dự toán xây dựng công trình nói riêng. Để cập nhật kịp thời những quy định mới nhất về dự toán trong hoạt động xây dựng, cuốn sách “Dự toán xây dựng” được biên soạn phục vụ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng thực hành về định giá cho các bạn đọc.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

- Chương 1. Khái niệm chung về dự toán xây dựng.

- Chương 2. Tính tiên lượng.

- Chương 3: Dự toán vật liệu, nhân công, máy thi công.

- Chương 4: Dự toán kinh phí.

- Chương 5: Thanh toán và quyết toán công trình.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2210
  • Hôm qua2209
  • Tất cả2379370