Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 258 Tác giả: Nguyễn Thế Bá Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002429 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị là môn khoa học tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật và nghệ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch xây dựng phát triển đô thị là “tổ chức không gian đô thị”. Để có được lời giải đúng cho những vấn đề lớn và những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng một đô thị hợp lý, hài hòa giữa sự phát triển của con người, xã hội và thiên nhiên trong sự phát triển bền vững là một vấn đề khó khăn, phức tạp. Nó đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu, học hỏi và hiểu biết phương pháp công tác một cách nhuần nhuyễn có khoa học. Cuốn sách được nghiên cứu dựa trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học kỹ thuật, được chỉnh lý và thay đổi phương pháp tư duy khoa học cho phù hợp tình tình mới ở Việt Nam; đặc biệt đã được bổ sung và nhấn mạnh vấn đề quản lý đô thị nhằm mở rộng kiến thức về quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Cuốn sách là tài liệu cơ bản có tính chất nguyên lý thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị cho bạn đọc tham khảo.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, 7 chương:

- Phần 1: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị.

+ Chương I: Khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.

+ Chương II: Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị.

- Phần 2: Thiết kế quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.

+ Chương III: Thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng đô thị.

+ Chương IV: Quy hoạch xây dựng các khu chức năng trong đô thị.

+ Chương V: Thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị.

+ Chương VI: Quy hoạch cải tạo thành phố.

+ Chương VII: Quản lí quy hoạch và xây dựng đô thị.Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2643
  • Hôm qua2642
  • Tất cả3408508