Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 168 Tác giả: Nguyễn Võ Thông Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002430 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng đang được soát xét, biên soạn theo định hướng phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn thiết kế Eurocosde. Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, cuốn sách “Thiết kế kết cấu công trình chịu động đất” đã được ra đời. Nội dung cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở chấp nhận BS EN 1998-1:2004 Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, hiệu đính 2009, 2011 và 2013, có lược bớt một số nội dung, bổ sung hoặc thay thế các phần mang tính đặc thù Việt Nam và sắp xếp, cấu trúc lại các phần để thuận lợi trong việc áp dụng. Nội dung sách còn tham khảo, bổ sung từ các tiêu chuẩn, tài liệu, sách hướng dẫn có liên quan đến tính toán, thiết kế công trình nhà chịu động đất đã được các nhà xuất bản có uy tín ở trong và ngoài nước công bố.

Do có những quy định khác nhau về nguyên tắc, cơ sở tính toán, vật liệu sử dụng, giải pháp cấu tạo, giữa các tiêu chuẩn thiết kế hiện nay của hai hệ thống tiêu chuẩn TCVN và EN, để đảm bảo nguyên tắc sử dụng đồng bộ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nên nội dung của cuốn sách chỉ trình bày chi tiết các nội dung liên quan trực tiếp đến phương pháp phân tích, tính toán kết cấu cho công trình nhà chịu động đất. Vì vậy, khi thiết kế cụ thể, ngoài việc thực hiện theo các quy định trong cuốn sách thì còn phải tuân thủ các quy định thiết kế cụ thể cho các loại vật liệu, cấu kiện, các dạng kết cấu khác nhau, được quy định trong EN1998-1, các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu từ EN 1990 đến EN 1999 và các tiêu chuẩn khác có liên quan. Cuốn sách là tài liệu chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu trong công tác nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương 1. Các yêu cầu cơ bản trong thiết kế công trình chịu động đất.

- Chương 2. Điều kiện đất nền và tác động của động đất.

- Chương 3. Thiết kế kết cấu nhà chịu động đất.

- Chương 4. Hệ số ứng xử của các kết cấu chịu lực.

- Chương 5. Giải pháp cấu tạo kháng chấn.

- Chương 6. Ví dụ tính toán.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2594
  • Hôm qua2593
  • Tất cả3280177