Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 300 Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Lan Phương Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002431 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Hoạt động xây dựng hết sức đa dạng, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng; khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng; lập và quản lí dự án đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. Để thực hiện được các hoạt động nêu trên, chủ đầu tư đã thông qua việc kí kết các hợp đồng xây dựng với nhà thầu xây dựng. Hợp đồng xây dựng được thiết lập thể hiện mối quan hệ và sự ràng buộc pháp lí giữa các bên giao và nhận thầu trong việc thực hiện các công việc cụ thể của hoạt động xây dựng nhằm thỏa mãn các lợi ích mà các bên hướng tới. Tuy nhiên, hợp đồng đó chỉ có hiệu lực khi ý chí của các bên phù hợp với ý chí của Nhà nước. Các bên được tự do thỏa thuận để thiết lập hợp đồng, nhưng sự “tự do” ấy phải được đặt trong giới hạn bởi lợi ích của người khác, lợi ích chung của xã hội và trật tự công cộng. Nhất là khi quan hệ hợp đồng xây dựng được thiết lập để thực hiện các công việc xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thì việc kiểm soát và quản lí của nhà nước đối với quan hệ hợp đồng đó càng cần thiết phải chặt chẽ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn.

Cuốn sách “Hợp đồng trong xây dựng” nhằm thỏa mãn những điều kiện và ràng buộc trên đây, đồng thời còn cung cấp những kiến thức cần thiết bạn đọc quan tâm đến việc lập, quản lí thực hiện, cũng như giải quyết những tranh chấp hợp đồng xây dựng trong thực tế xây lắp của từng cá nhân, từng tổ chức.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

- Chương 1: Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Chương 2: Thành phần cơ bản trong hợp đồng xây dựng.

- Chương 3: Điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

- Chương 4: Quản lí thực hiện hợp đồng xây dựng.

- Chương 5: Khiếu nại, tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2643
  • Hôm qua2642
  • Tất cả3408508