Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 276 Tác giả: Hoàng Huy Thắng Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002443 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Trong thời đại ngày nay thiết kế kiến trúc là một khoa học tổng hợp giữa kĩ thuật và nghệ thuật, giữa tự nhiên, xã hội và kinh tế. Những thành tựu của nhiều ngành khoa học thâm nhập ngày càng sâu vào lĩnh vực kiến trúc tạo nên một bước biến đổi cách mạng về chất trong việc xử lý tổng thể một công trình kiến trúc làm cho nó đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của cuộc sống con người.

Cuốn sách “Kiến trúc nhiệt đới ẩm” chủ yếu đi sâu giải quyết mối quan hệ giữa khí hậu và kiến trúc; tập trung là kiến trúc ở môi trường khí hậu nóng ẩm, trên cơ sở kế thừa tinh hoa của các giải pháp kiến trúc truyền thống độc đáo, kết hợp với những thành tựu nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước cũng như kết quả nghiên cứu của tác giả trong hơn 35 năm qua. Vấn đề cốt lõi trong cuốn sách này và cũng là cơ sở khoa học cho các giải pháp kiến trúc nhiệt đới là xác định cảm nhiệt của con người dưới ảnh hưởng của môi trường vi khí hậu trong nhà. Những kiến thức cơ bản về môi trường xây dựng cũng được ứng dụng để thiết lập các giải pháp kiến trúc hợp lý tạo nên điều kiện tiện nghi cho con người bên trong nhà. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho bạn đọc nghiên cứu thiết kế và kiến trúc.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

- Chương 1: Phần mở đầu.

- Chương 2: Tổng quan về các công trình kiến trúc ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm.

- Chương 3: Khí hậu nhiệt đới.

- Chương 4: Ảnh hưởng của vi khí hậu đối với con người và vùng tiện nghi nhiệt.

- Chương 5: Nguyên tắc thiết kế kiến trúc ở môi trường nóng ẩm.

- Chương 6: Thiết kế trường đại học ở điều kiện khí hậu nóng ẩm.

- Chương 7: Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp ở điều kiện khí hậu Việt Nam.

- Chương 8: Áp dụng các loại vỏ mỏng lắp ghép trong công trình kiến trúc ở điều kiện khí hậu nóng ẩm.

- Chương 9: Các công trình tiêu biểu xây dựng trong 10 năm (1991 - 2001).

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2511
  • Hôm qua2510
  • Tất cả3078428