Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 472 Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002444 – Thư viện Bộ Xây dựng.

óm tắt nội dung:

Quá trình sản xuất xây dựng ở Việt Nam hiện nay đang diễn ra như một quá trình phát triển tổng hợp, kết hợp bước đi tuần tự và bước đi nhảy vọt, kết hợp giữa hợp tác hóa lao động giản đơn, công trường thủ công, nửa cơ giới, cơ giới hoá. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, trình độ xây dựng của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và điều kiện để có thể phát triển nhanh. Nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế thị trường, nhiều khái niệm, nhiều phương thức, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện nhằm đẩy mạnh quá trình sản xuất xây dựng phù hợp với những chuyển biến nhanh và mạnh về khoa học công nghệ và về tổ chức sản xuất xây dựng theo con đường công nghiệp hóa trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

Để đáp ứng sự đổi mới chung của đất nước, cập nhật những kiến thức cơ bản cùng với nhiều khái niệm và phương thức tổ chức hiện đại đang diễn ra trong nước, trên thế giới; cuốn sách “Tổ chức sản xuất xây dựng” được biên soạn với kỳ vọng hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất xây dựng cả trên phương diện lý thuyết và thực tiễn.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần I. Tổ chức quá trình sản xuất xây dựng.

- Phần II. Tổ chức cơ sở vật chất & thi công trên công trường xây dựng.

- Phần III. Các phương pháp tổ chức thi công công trình xây dựng.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2642
  • Hôm qua2641
  • Tất cả3405865