Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 573 Tác giả: John M.Levy Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002446 – Thư viện Bộ Xây dựng.

óm tắt nội dung:

Cuốn sách “Quy hoạch đô thị đương đại” cung cấp cho bạn đọc phần giới thiệu thực tế và chuyên sâu về các yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị, luật pháp, hệ tư tưởng và môi trường ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngày nay và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cân nhắc người thắng và người thua trong việc đưa ra quyết định quy hoạch. Đồng thời giải quyết các vấn đề cấp bách gần đây nhất của phát triển đô thị - bao gồm hướng tới việc tái đô thị hóa, nhà ở cho người thu nhập thấp và các nhu cầu nhà ở cụ thể của dân số già, các phát triển mới trong quy hoạch giao thông công cộng, chính sách và công nghệ, các tiêu chuẩn cho công trình “xanh”, chính sách môi trường và quy hoạch năng lượng cũng như sự phát triển nhanh chóng và quan trọng trong các lĩnh vực quy hoạch ứng phó thiên tai. Cuốn sách tập trung vào việc lập quy hoạch của nhà nước ở cấp dưới bang và đã được hoàn thiện bởi các thành phố, hạt, thị trấn và các đơn vị khác của chính quyền địa phương. Cuốn sách là nguồn tài liệu thiết yếu cho nhà quy hoạch đô thị và những ai đang quan tâm đến bản chất của các vấn đề phát triển đô thị đương đại.

Nội dung cuốn sách gồm 19 chương:

- Chương 1: Tổng quan.

- Chương 2: Đô thị hóa ở Hoa Kỳ.

- Chương 3: Lịch sử quy hoạch: Phần I.

- Chương 4: Lịch sử quy hoạch: Phần II.

- Chương 5: Cơ sở pháp lý của quy hoạch.

- Chương 6: Quy hoạch và chính trị.

- Chương 7: Các vấn đề xã hội.

- Chương 8: Quy hoạch tổng thể.

- Chương 9: Các công cụ của quy hoạch sử dụng đất.

- Chương 10: Thiết kế đô thị.

- Chương 11: Tái thiết đô thị và phát triển cộng đồng.

- Chương 12: Quy hoạch giao thông.

- Chương 13: Quy hoạch phát triển kinh tế.

- Chương 14: Quản lý tăng trưởng, tăng trưởng thông minh, phát triển bền vững và quy hoạch thảm họa.

- Chương 15: Quy hoạch môi trường và năng lượng.

- Chương 16: Quy hoạch vùng đô thị.

- Chương 17: Quy hoạch cấp quốc gia ở Hoa Kỳ.

- Chương 18: Quy hoạch tại các quốc gia khác.

- Chương 19: Lý thuyết quy hoạch.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2511
  • Hôm qua2510
  • Tất cả3078428