Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 216 Tác giả: Phạm Nguyễn Hoàng (Chủ biên), Ngô Văn Thuyết, Hồng Tiến Thắng… Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002482 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Phần mềm tính toán kết cấu SAP2000 (Structural Analysis Program) do Công ty CSI (Computer and Structures Ins) phát triển trong suốt nhiều thập kỉ qua và hiện nay đã trở lên rộng khắp trên toàn thế giới. Phần mềm được cải tiến từ phần mềm SAP, được bắt đầu từ các kết quả nghiên cứu phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán cơ học. Trong cuốn sách, nhóm tác giả sử dụng phầm mềm SAP2000 version 20.2.0 để giới thiệu cho bạn đọc. Cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 trong tính toán kết cấu công trình” là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc nâng cao chuyên môn kĩ thuật cho các ngành công trình.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương 1: Giới thiệu về phần mềm SAP2000.

- Chương 2: Kết cấu mẫu và công cụ xây dựng hình học.

- Chương 3: Định nghĩa vật liệu và tiết diện, gán đối tượng.

- Chương 4: Định nghĩa tải trọng và gán tải trọng.

- Chương 5: Xuất kết quả nội lực.

- Chương 6: Một số bài toán áp dụng.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2751
  • Hôm qua2750
  • Tất cả3667352