Tìm kiếm nâng cao

 • Thuyết minh nhiệm vụ soát xét, sửa đổi TCXDVN 320:2004 bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế biên soạn chuyển thành tiêu chuẩn Việt Nam : Mã số: TC 38-18 (KQNC.2126)

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái
  Nhà xuất bản: Hội Môi trường xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh nhiệm vụ soát xét, sửa đổi TCXDVN 320:2004 bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế biên soạn chuyển thành tiêu chuẩn Việt Nam : Mã số: TC 38-18 (KQNC.2126)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn ngành sang tiêu chuẩn quốc gia của bản dự thảo TCVN 320:2019/BXD: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế sẽ được sử dụng để phục vụ công tác thiết kế, xây dựng cũng như vận hành các bãi chôn lấp tạo sự thống nhất trong công tác quản lý chất lượng công trình. Việc chuyển đổi này đồng thời cũng phù hợp với các quy định tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO)

  Số trang: 56

 • Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung : Mã số: TĐ09-17 (Báo cáo tổng kết kết quả khoa học công nghệ) (KQNC.2120)

  Tác giả: Vũ Hải Nam
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung : Mã số: TĐ09-17 (Báo cáo tổng kết kết quả khoa học công nghệ) (KQNC.2120)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Hải Nam

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá thực trạng các sự cố nứt, thấm trong công trình sử dụng gạch bê tông tổ ong (gạch AAC, gạch bê tông bọt), gạch bê tông.
  - Nghiên cứu nguyên nhân gãy nứt, thấm công trình sử dụng gạch bê tông tổ ong, gạch bê tông.
  - Đề xuất giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng nứt, thấm của các công trình xây dựng sử dụng gạch bê tông tổ ong, gạch bê tông.

  Số trang: 136

 • Sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (KQNC.2119)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (KQNC.2119)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 109-16TX (BCTK +BCTT)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nghiên cứu cơ sở khoa học bao gồm tác động môi trường và tính chất địa kỹ thuật với mục đích khẳng định khả năng sử dụng vật liệu tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu san lấp.

  Số trang: 256

 • Sổ tay Hướng dẫn vận hành sử dụng thiết bị sản xuất gạch không nung (KQNC.2105)

  Tác giả: Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng
  Nhà xuất bản: Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sổ tay Hướng dẫn vận hành sử dụng thiết bị sản xuất gạch không nung (KQNC.2105)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: hướng dẫn sử dụng dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung do Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng nghiên cứu, chế tạo

  Số trang: 16

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm (KQNC.2094)

  Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty Viglacera-CTCP
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm (KQNC.2094)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm:
  - Chương 1. Khảo sát, đánh giá hệ thống dây chuyền công nghệ-thiết bị sản xuất gạch bê tông khí chưng áp tại một số nước trên thế giới và Việt Nam
  - Chương II. Nghiên cứu thiết kế công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm.
  - Chương III. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống trộn vật liệu cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp công suất 200.000m3/năm.
  - Chương IV. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống khuôn và thiết bị dỡ khuôn cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp công suất 200.000m3/năm.
  - Chương V. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt gạch bê tông khí chưng áp điều khiển tự động, công suất 200.000m3/năm.
  - Chương VI. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Autoclave cho dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm.
  - Chương VII. Nghiên cứu thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp công suất 200.000m3/năm.
  - Chương VIII. Sản xuất thử nghiệm hoàn thiện thiết kế, chế tạo đồng bộ dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm.
  Kết luận và kiến nghị.
  Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 251

 • Quy trình cải tạo phục hồi môi trường các mỏ khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng / Viện Vật liệu xây dựng (KQNC.2093)

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 216
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy trình cải tạo phục hồi môi trường các mỏ khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng / Viện Vật liệu xây dựng (KQNC.2093)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nhằm góp phần vào việc đánh giá công nghệ, đánh giá hiện trạng môi trường, công tác hoàn thổ phục hồi môi trường tại các đơn vị khai thác khoáng sản VLXD; đề xuất các giải pháp phục hồi cảnh quan địa mạo, môi trường đất, nước; xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác.
  - Cung cấp các công cụ kỹ thuật về bảo vệ môi trường, đặc biệt về hoàn thổ phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản VLXD nhằm góp phần từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản VLXD vào nền nếp và có hiệu quả.

  Số trang: 20

 • Điều tra hiện trạng khai thác mỏ, mức độ hoàn nguyên và tác động đến môi trường của các mỏ khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất VLXD ở Việt Nam (KQNC.2092)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quang
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra hiện trạng khai thác mỏ, mức độ hoàn nguyên và tác động đến môi trường của các mỏ khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất VLXD ở Việt Nam (KQNC.2092)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quang

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá được hiện trạng công nghệ khai thác khoáng sản VLXD; Đánh giá được các tác động môi trường đặc thù của ngành khai thác, chế biến khoáng sản VLXD; Đánh giá được công tác cải tạo phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản VLXD.
  - Đề xuất các biện pháp giảm tác đọng môi trường từ quá trình khai thác nguyên liệu làm VLXD.
  - Xây dựng quy trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác khoáng sản VLXD.

  Số trang: 95

 • Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam (KQNC.2082)

  Tác giả: Ngô Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam (KQNC.2082)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Văn Thắng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nêu được bức tranh tổng quát về công tác quản lý, thiết kế, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa và tình trạng ăn mòn, hư hỏng của các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển và ven biển hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao độ bền cho các công trình bê tông cốt thép sử dụng trong môi trường biển và ven biển Việt Nam.

  Số trang: 70

 • Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 4 phần:
  - Phần 1: Tiềm năng để phát triển sản xuất vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 2: Hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 3: Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
  - Phần 4: Một số giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

  Số trang: 77

 • Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2044)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2044)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề tài gồm 4 phần chính:
  Phần thứ nhất: Tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
  Phần thứ hai: Hiện trạng ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
  Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.
  Phần thứ tư: Một số giải pháp chính và tổ chức thực hiện quy hoạch.

  Số trang: 89

 • Điều tra, đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề xuất các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (KQNC.2031)

  Tác giả: Võ Quang Diệm
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề xuất các tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu và cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (KQNC.2031)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Võ Quang Diệm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm V phần:
  I. Điều tra đánh giá thực trạng về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  II. Điều tra, tổng hợp tình hình hoạt động khoáng sản, nhu cầu tiêu thụ trong nước, nhu cầu xuất khẩu một số loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  III. Đề xuất các cơ chế chính sách quản lý xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  IV. Đề xuất cơ chế chính sách để xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  V. Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

  Số trang: 60

 • Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, sử dụng và xây dựng phương án phát triển gạch xây không nung ở Việt Nam đến năm 2020 (KQNC.2028)

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, sử dụng và xây dựng phương án phát triển gạch xây không nung ở Việt Nam đến năm 2020 (KQNC.2028)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Giảm lãng phí nguồn đất sét để sản xuất gạch đất sét nung.
  - Giảm ô nhiễm môi trường do khí thải sinh ra trong quá trình nung gạch.
  - Tận dụng nguồn phế thải công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất. Giảm ô nhiễm môi trường, giảm diện tích chứa phế thải.

  Số trang: 101

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn TCVN 1321:2018 vữa xây dựng - Phương pháp thử. Mã số: TC50-16 (KQNC.1998)

  Tác giả: Nguyễn Dương Định
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn TCVN 1321:2018 vữa xây dựng - Phương pháp thử. Mã số: TC50-16 (KQNC.1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dương Định

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy dụng phương pháp sàng để xác định kích thước cỡ hạt cốt liệu lớn nhất của vữa tươi và vữa khô trộn sẵn.

  Số trang: 98

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN …:2018 “Sơn sàn trong nhà”. Mã số: TC 13-17 (KQNC.2002)

  Tác giả: Trịnh Thị Hằng
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN …:2018 “Sơn sàn trong nhà”. Mã số: TC 13-17 (KQNC.2002)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Hằng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn sàn trong nhà, không áp dụng cho các loại sơn phủ trên nền gỗ trongg nhà. 

  Số trang: 25

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN xxx:xxx “Sơn và Vecni – thuật ngữ và định nghĩa”. Mã số TC 11-17 (KQNC.2001)

  Tác giả: Vũ Thị Duyên
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN xxx:xxx “Sơn và Vecni – thuật ngữ và định nghĩa”. Mã số TC 11-17 (KQNC.2001)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Duyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực vật liệu phủ (sơn, vecni va fnguyeen liệu cho sơn và vecni). Các thuật ngữ luên quan đến các ứng dụng và tính chất cụ thể được đưa ra trong các tiêu chuẩn liên quan, ví dụ bảo vệ chống ăn mòn, lớp bột phủ.

  Số trang: 75