Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa và vât liệu xây dựng (KQNC.2545)

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa và vât liệu xây dựng (KQNC.2545)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, các công ty tư vấn, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp sử dụng biết được thực trạng nguồn phát sinh, chủng loại, sản lượng và các giải pháp xử lý, tái chế nguồn phế thải chịu lửa làm vật liệu chịu lửa và VLXD, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên và đem lại hiệu quả kinh tế. Qua đó làm căn cứ để Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành các giải pháp thúc đẩy việc sản xuất, sử dụng phế thải chịu lửa thay thế các nguyên liệu tự nhiên khác để sản xuất vật liệu chịu lửa và VLXD.
   

  Số trang: 121

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 36-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  ‒ Xây dựng phần mềm có chức năng về:
  + Quản lý cơ sở địa chất công trình phục vụ việc tính toán sức chịu tải cọc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài đã mở rộng phạm vi cơ sở dữ liệu – tức là dữ liệu không chỉ để phục vụ việc tính sức chịu tải của mỗi móng cọc, mà có thể phục vụ cho các mục đích thiết kế nền móng khác, như móng băng, móng đơn, tính thấm, cố kết, ổn định, …
  + Quản lý các số liệu thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường.
  + Tính toán sức chịu tải cọc theo đất nền và theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường.
  ‒ Lập cơ sở dữ liệu ban đầu về địa chất công trình và thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường chỉ cho khu vực Hà Nội (trong quá trình thực hiện, theo yêu cầu của Cơ quan chủ quản đề tài, không tiến hành việc thu thập dữ liệu tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).
  Trong đó, phần mềm quản lý cơ sở địa chất công trình phải có các chức năng chính như sau:
  ‒ Có khả năng cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu công trình, địa chất công trình và cọc.
  ‒ Có khả năng tính toán nhanh sức chịu tải của cọc trên cơ sở dữ liệu địa chất công trình và thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường đã có.
  ‒ Có khả năng lưu giữ số lượng dữ liệu lớn nhưng thời gian truy vấn dữ liệu nhanh.
  ‒ Có khả năng tra cứu số liệu công trình, địa chất công trình và cọc. Cho phép nhiều người có thể tra cứu dữ liệu tại mọi nơi.
  ‒ Số liệu trong cơ sở dữ liệu phải được số hóa. Từ các số liệu này, với chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, cho phép kỹ sư có thể nhanh chóng tham khảo, thiết kế nền móng nói chung, thậm chí thiết kế các phần mềm tính toán nền móng trên cấu trúc dữ liệu này.

  Số trang: 227

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: "Móng cần trục tháp - Tiêu chuẩn thiết kế". Mã số: TC 120-17 (KQNC.2528)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: "Móng cần trục tháp - Tiêu chuẩn thiết kế". Mã số: TC 120-17 (KQNC.2528)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 120-17 (Thuyết minh + dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 18

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng. Mã số: RD 58-19 (KQNC.2519)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng. Mã số: RD 58-19 (KQNC.2519)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 58-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chế tạo được mẫu bê tông nhẹ sử dụng CLN từ PTXD và đánh giá được các tính chất cơ lý của BTN;
  - Chế tạo được tấm tường BTN sử dụng CLN và đánh giá được ứng xử của tấm tường;
  - Chế tạo được tấm sàn BTN sử dụng CLN và đánh giá được ứng xử của tấm sàn.

  Số trang: 98

 • Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ môi trường
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 9

 • Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 66-20 (03 quyển: sản phẩm báo chí 2020 + sản phẩm báo chí 2021 + báo cáo chuyên đề)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới. Mã số: RD 17-21 (KQNC.2463)

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới. Mã số: RD 17-21 (KQNC.2463)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới.
  - Nghiên cứu tổng quan kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng ở trong nước và trên thế giới, bao gồm các công việc về: thực trạng thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng; giải pháp kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng; nguyên tắc thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng.
  - Nghiên cứu xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng, bao gồm các công việc: xác định tải trọng tác dụng thƣờng xuyên, tải trọng sửa chữa mái, tải trọng cầu trục, tải trọng gió và tổ hợp các tải trọng đó; thực hành tính toán tải trọng và tổ hợp tải trọng cho kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng.
  - Nghiên cứu thiết kế kết cấu khung dầm, bao gồm các công việc: xác định nội lực thiết kế; thiết kế xà mái có tiết diện thay đổi ở đoạn giáp cột hoặc sử dụng nách dầm; thiết kế cột có tiết diện đặc; thiết kế liên kết ở chân cột và vai cột; thiết kế liên kết giữa dầm mái và cột có sử dụng nách dầm; thiết kế hệ giằng cột; thực hành thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một nhịp.
  - Nghiên cứu thiết kế kết cấu khung giàn phẳng, bao gồm các công việc: xác định nội lực thiết kế; tính toán thiết kế các thanh giàn mái bao gồm thanh cánh trên, thanh cánh dƣới, các thanh bụng giàn; thiết kế liên kết nút giàn điển hình sử dụng bản mã; thiết kế liên kết giữa giàn với cột; thiết kế hệ giằng mái; thực hành thiết kế giàn hai cánh song song.
  - Nghiên cứu thiết kế cột tiết diện rỗng, bao gồm các công việc: giải pháp cột tiết diện rỗng; thiết kế cột rỗng thanh giằng; thiết kế cột rỗng bản giằng; thiết kế liên kết ở chân cột và vai cột; thiết kế liên kết giữa cột rỗng và giàn mái; thực hành thiết kế cột rỗng thanh giằng hai nhánh.
   

  Số trang: 53

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật. Mã số: RD 57-19 (KQNC.2520)

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật. Mã số: RD 57-19 (KQNC.2520)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 57-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tấm sử dụng bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng (hay còn gọi là chất thải rắn xây dựng) và đề xuất dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật đối với kết cấu tấm làm việc triên nền đất chế tạo bằng bê tông tái chế.

  Số trang: 159

 • Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 19-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Muc tiêu chung: Thông qua việc nghiên cứu và tổng hợp các giải pháp tiên tiến trong và ngoài nước giúp cơ sở sản xuất sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát trên cả có thêm cơ hội lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất với đơn vị nhằm thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Quyết định 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2007 "Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng  nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước"...
  - Mục tiêu cụ thể: Lựa chọn và đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất của sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát của Việt Nam. Nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực:
  + Lĩnh vực liên quan đến công nghệ và nguyên vật liệu
  + Lĩnh vực liên quan đến con người và quản lý con người
  + Lĩnh vực liên quan đến môi trường

  Số trang: 172

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 09-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc phổ biến các văn bản QPPL và những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững cho 2 nhóm đối tượng:
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng;
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng.

  Số trang: 254

 • Hệ mặt dựng nhôm kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 07-19 (KQNC.2504)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ mặt dựng nhôm kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 07-19 (KQNC.2504)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 07-19 (Thuyết minh)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 139

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 38-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN xxx-1:20xx và TCVN xxx-2:20xx được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components và BS EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures với những bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam

  Số trang: 52

 • Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo. Mã số: RD 87-16 BĐ (KQNC.2507)

  Tác giả: TS. Lê Minh Long - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo. Mã số: RD 87-16 BĐ (KQNC.2507)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 87-16 BĐ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Minh Long - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp vật liệu phù hợp với các điều kiện đặc thù của công trình xây dựng trên đảo, trong đó có bê tông tính năng cao;
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu sử dụng công nghệ lắp ghép cho các kết cấu chịu lực chính của công trình xây dựng trên đảo.

  Số trang: 486

 • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo bê tông UHPC bột khô trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng ven biển để xây dựng công trình biển đảo. Mã số: RD 31-21 (KQNC.2495)

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo bê tông UHPC bột khô trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng ven biển để xây dựng công trình biển đảo. Mã số: RD 31-21 (KQNC.2495)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 31-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đánh giá chất lượng cát trắng thạch anh ven biển
  - Nghiên cứu chế tạo bột khô UHPC trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng thạch anh ven biển để xây dựng cho các công trình đặc biệt là công trình biển đảo
  - Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bê tông UHPC bột khô trộn sẵn
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn sử dụng UHPC bột khô trộn sẵn trong công trình xây dựng.

  Số trang: 133

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Bê tông siêu tính năng (UHPC) - Yêu cầu thiết kế kết cấu. Mã số: RD 52-20 (KQNC.2470)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Bê tông siêu tính năng (UHPC) - Yêu cầu thiết kế kết cấu. Mã số: RD 52-20 (KQNC.2470)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 52-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Nghiên cứu một số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông siêu tính năng UHPC trên thế giới, làm cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn gốc.
  - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN "Bê tông siêu tính năng-UHPC - Yêu cầu thiết kế kết cấu"

  Số trang: 111