Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho sản xuất xi măng và bê tông. Mã số: RD 30-21 (KQNC.2432)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho sản xuất xi măng và bê tông. Mã số: RD 30-21 (KQNC.2432)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 30-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Nghiên cứu tổng quan về sử dụng xỉ phốt pho GEFPS cho sản xuất xi măng và bê tông trên thế giới và Việt Nam 
  - Khảo sát, đánh giá công nghệ sản xuất và tính chất của xỉ phốt pho lò điện GEFPS
  - Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng
  - Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng xỉ phốt pho GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất bê tông
  - Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi sử dụng xỉ phốt pho GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông
  - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia xỉ phốt pho GEFPS cho sản xuất xi măng và bê tông
  - Xây dựng hướng dẫn sử dụng xỉ phốt pho GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

  Số trang: 97

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ luyện gang và xỉ luyện thép làm cốt liệu cho bê tông xi măng. Mã số: RD 78-18 (KQNC.2433)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ luyện gang và xỉ luyện thép làm cốt liệu cho bê tông xi măng. Mã số: RD 78-18 (KQNC.2433)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 78-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu xử lý, sử dụng xỉ lò cao, xỉ thép làm cốt liệu bê tông
  - Xây dựng quy trình gia công, xử lý xỉ lò cao, xỉ thép làm cốt liệu bê tông
  - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN cốt liệu xỉ lò cao, xỉ thép cho bê tông

  Số trang: 191

 • Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng. Mã số: RD 27-21 (KQNC.2434)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng. Mã số: RD 27-21 (KQNC.2434)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 27-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng, có mức chất lượng tương đương với sản phẩm gạch chịu lửa 3 lớp phức hợp của Công ty RuiTai Technilogy - Trung Quốc. Đây là sản phẩm gạch chịu lửa cao nhôm 3 lớp: lớp thứ nhất là hệ gạch chịu lửa cao nhôm chứa SiC (gạch chịu lửa AZN), lớp thứ hai là hệ gạch chịu lửa cao nhôm thông thường, lớp thứ ban là vật liệu cách nhiệt bông gốm dạng tấm...

  Số trang: 137

 • Nghiên cứu công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt chứa năng lượng trong sản xuất Clanhke xi măng. Mã số: RD 28-21 (KQNC.2435)

  Tác giả: ThS. Trịnh Thị Châm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt chứa năng lượng trong sản xuất Clanhke xi măng. Mã số: RD 28-21 (KQNC.2435)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 28-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trịnh Thị Châm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Điều tra, khảo sát, lấy mẫu, đánh giá và phân loại chất thải rắn sinh hoạt
  - Nghiên cứu khả năng đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clanhke xi măng
  - Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật tiền xử lý và đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt có chứa năng lượng làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clanhke xi măng
  - Đề xuất các giải pháp, cơ chế và chính sách cho việc sử dụng chất thải rắn có chứa năng lượng làm nhiệm vụ thay thế trong sản xuất clanhke xi măng

  Số trang: 173

 • Nghiên cứu, rà soát hệ thống các TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị. Mã số: TC 01-19 (KQNC.2436)

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, rà soát hệ thống các TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị. Mã số: TC 01-19 (KQNC.2436)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 01-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đánh giá thực trạng áp dụng TCVN, QCVN lĩnh vực VLXD
  - Rà soát lại danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), QCVN lĩnh vực VLXD và danh mục TCVN, QCVN biên soạn mới;
  - Kiến nghị, đề xuất cơ chế chính sách để tăng cường công tác quản lý Nhà nước

  Số trang: 165

 • Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng. Mã số: RD 29-21 (KQNC.2437)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng. Mã số: RD 29-21 (KQNC.2437)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 29-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 
  - Điều tra, khảo sát và nghiên cứu xây dựng tiêu chí cụ thể liên quan đến: Công nghệ sản xuất; nguồn và tỷ lệ nguồn nhiên liệu sử dụng; mức tiêu hao nhiên liệu; năng lượng (điện), tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, khả năng đa dạng hóa sản phẩm (nung gạch rỗng, ngói và các sản phẩm khác) để đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng.
  - Điều tra, đánh giá ưu nhược điểm, hiện trạng công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng và một số công nghệ sản xuất gạch nung tiên tiến khác (lò nung tuynen trần phẳng) làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách giúp cơ quan quản lý Nha fnuowcs làm căn cứ để tiếp tục phát triển hoặc hạn chế đầu tư công nghệ này ở Việt Nam.
  - Phân tích làm rõ nguyên lý hoạt động, chế độ nhiệt và khí động học từ đó làm chủ công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng. Trên cơ sở so sánh và đánh giá trên, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan đến sử dụng nguyền nguyên, nhiên liệu phù hợp và hiệu quả cho công nghệ nung gạch bằng lò tuynen - vòng đã và đang được đầu tư tại Việt Nam.

  Số trang: 123

 • Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, lĩnh vực: Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát. Mã số: DV 01-20 (KQNC.2439)

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, lĩnh vực: Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát. Mã số: DV 01-20 (KQNC.2439)

  Tiêu đề phụ: Mã số: DV 01-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo đối với các phòng thí nghiệm thuộc hệ thống LAS-XD có đăng ký thử nghiệm tính chất cơ lý xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát
  - Cung cấp hồ sơ về thử nghiệm thành thạo hỗ trợ công tác quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD

  Số trang: 134

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - thi công và nghiệm thu. Mã số: RD 53-20 (KQNC.2440)

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - thi công và nghiệm thu. Mã số: RD 53-20 (KQNC.2440)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 53-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bê tông tính năng siêu cao hay bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) là loại bê tông thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại bê tông thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại vê tông truyền thống theo các tính năng kỹ thuật. UHPC đã được nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên khắp thế giới từ hơn 40 năm qua. Tên gọi UHPC đã được quốc tế hóa, nói đến UHPC mọi người đều hiểu đó là bê tông tính năng siêu cao.
  Tuy UHPC là loại vật liệu bê tông thế hệ mới, nhưng do nhu cầu phát triển và ứng dụng nên nó đã và được nghiên cứu cả về công nghệ sản xuất cũng như các phương pháp kiểm tra thử nghiệm. Nhằm mục tiêu phát triển ứng dụng loại vật liệu này trong xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, đồng thời tạo công cụ quản lý và nâng cao chất lượng, Bộ Xây dựng đã giao Hội Bê tông Việt Nam thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) – thi công và nghiệm thu" theo hợp đồng số 53/HĐKHCN.

  Số trang: 192

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật bảo trì và sửa chữa phục vụ công tác bảo trì kết cấu bê tông công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: RD 60-19 (KQNC.2441)

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật bảo trì và sửa chữa phục vụ công tác bảo trì kết cấu bê tông công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: RD 60-19 (KQNC.2441)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 60-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 78

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao. Mã số: RD 42-20 (KQNC.2407)

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao. Mã số: RD 42-20 (KQNC.2407)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 42-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Với sự phát triển về kỹ thuật in 3D hiện nay, ngành xây dựng đã bắt đầu quan tâm và áp dụng kỹ thuật này ở quy mô lớn hơn. Vật liệu xây dựng chủ yếu được sử dụng trong công nghệ in 3D hiện nay là bê tông xi măng. Có thể thấy rằng công nghệ in 3D bê tông đã góp phần tạo ra một số tiến độ đáng kể trong kiến trúc và xây dựng. Trong nghiên cứu này, Viện VLXD đã chủ trì thực hiện thành công các nội dung khoa học về làm chủ các quá trình thiết kế, chế tạo, lắp đặt, điều khiển tự động máy in 3D bê tông hoàn chỉnh và đồng thời cùng làm chủ được quy trình lựa chọn nguyên vật liệu sử dụng, các quy luật khoa học thực nghiệm về thành phần cấp phối, các tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông 3D khi còn dẻo ướt cũng như các tính chất cơ lý của bê tông 3D khi đã rắn chắc. Các kết quả nghiên cứu khoa học này là bước đi đồng bộ đầu tiên về nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ in 3D bê tông tại Việt Nam, góp phần đặt nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong ngành xây dựng ở nước ta nhằm hiện thực hóa Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kế hoạch hành động của ngành xây dựng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Quyết định số 1717/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Số trang: 430

 • Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển xi măng tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo. Mã số: RD 40-20 (KQNC.2382)

  Tác giả: PGS.TS. Tạ Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển xi măng tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo. Mã số: RD 40-20 (KQNC.2382)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 40-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Tạ Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Phát triển được công  nghệ mới cọc cát biển - xi măng-tro bay gia cố nền đất yếu với đầy đủ cơ sở lý thuyết, cơ sở thực nghiệm, quy trình thiết kế, thi công nghiệm thu cọc phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo.
  - Xây dựng được chỉ dẫn kỹ thuật "Gia cố nền đất yếu: Phương pháp cọc vật liệu hỗn hợp cát biển - xi măng-tro bay"

  Số trang: 162

 • Nghiên cứu sử dụng tro bay sản xuất cốt liệu nhẹ dùng chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ rung ép hoặc đùn ép. Mã số: RD 105-16 (KQNC.2361)

  Tác giả: PGS. TS Bạch Đình Thiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro bay sản xuất cốt liệu nhẹ dùng chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ rung ép hoặc đùn ép. Mã số: RD 105-16 (KQNC.2361)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 105-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS. TS Bạch Đình Thiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 245

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng. Mã số: RD 98-18 (KQNC.2362)

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng. Mã số: RD 98-18 (KQNC.2362)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 98-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu là nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn Dmax = 5mm, cường độ nén phù hợp để có thể sử dụng với cốt lưới thép 3D chế tạo tấm tường và tấm sàn bê tông có kích thước phù hợp cho thi công lắp ghép cho tường và sàn nhà dân dụng. Hỗn hợp bê tông để chế tạo tấm tường và tấm sàn lắp ghép có độ chảy cao, có thể dễ dàng chế tạo và thi công trên cơ sở nguồn nguyên vật liệu, thiết bị sẵn có và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 36-20 (KQNC.2367)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 36-20 (KQNC.2367)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 36-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu đề tài:
  - Sưu tầm, nghiên cứu tổng quan một số tiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thép và các tiêu chuẩn liên quan trên thế giới
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công BTCT tại Việt Nam; 
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 13670:2009 sang tiếng Việt
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các TCVN tương đương nếu phù hợp
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác cốt thép
  - Nghiên cứu về quy định và chỉ dẫn cho công tác thi công ứng suất trước
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác bê tông
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho Phụ lục quốc gia
  - Nghiên cứu xây dựng thuyết minh tiêu chuẩn
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn
  - Viết báo cáo tổng kết đề tài

  Số trang: 106

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp. Mã số: RD 75-20 (KQNC.2379)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp. Mã số: RD 75-20 (KQNC.2379)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 75-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: nhằm mục đích sử dụng bùn đỏ thay thế một phần đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp với mục tiêu cụ thể như sau;
  - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế 50% đất sét.
  - Chế tạo được 100 viên gạch lát sàn kích thước (250x250)mm có chất lượng đạt theo TCVN 7483:2005 Gạch ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật
  - Chế tạo 100 ngói lợp 22 viên/m2 có chất lượng đạt theo và TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật.

  Số trang: 85