Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị thường niên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 (TTCD.1347)

  Tác giả: Ban Kỹ thật vật liệu và cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội nghị thường niên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 (TTCD.1347)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ban Kỹ thật vật liệu và cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 82

 • Báo cáo kết thúc chương trình thử nghiệm thành thạo CLN-K04/20 đối với mẫu cốt liệu nhỏ (cát) (BCTK.0812)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết thúc chương trình thử nghiệm thành thạo CLN-K04/20 đối với mẫu cốt liệu nhỏ (cát) (BCTK.0812)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương trình thực hiện thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên vật liệu cốt liệu nhỏ (cát) dùng chế tạo bê tông, nhằm đưa ra đánh giá và kết luận về mức độ tin cậy cả số liệu thử nghiệm của các PTN tham gia, phcuj vụ công tác quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD.
  Đối tượng của nhiệm vụ là các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) được công nhận hoạt động thông qua quyết định của Bộ chủ quản.
  Các phòng thí nghiệm được chọn, chỉ định, hoặc đăng ký tham gia chương trình được lựa chọn ngẫu nhiên từ tất cả các PTN chuyên ngành xây dựng trong cả nước.

  Số trang: 75

 • Báo cáo kết thúc chương trình thử nghiệm thành thạo CLL-K04/20 đối với mẫu cốt liệu lớn (đá dăm) (BCTK.0813)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết thúc chương trình thử nghiệm thành thạo CLL-K04/20 đối với mẫu cốt liệu lớn (đá dăm) (BCTK.0813)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương trình tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thao thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên vật liệu cốt liệu lớn (đá dăm) dùng chế tạo bê tông, nhằm đưa ra đánh giá và kết luận về mức độ tin cậy của số liệu thử nghiệm của các PTN tham gia, phục vụ công tác quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD.
  Đối tương của nhiệm vụ là các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đã được công nhận hoạt động thông qua quyết định công nhận của Bộ chủ quản.
  Các phòng thí nghiệm được chọn, chỉ định, hoặc đăng ký tham gia chương trình được lựa chọn ngẫu nhiên từ tất cả các PTN chuyên ngành xây dựng trong cả nước.

  Số trang: 72

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 28-18 (KQNC.2347)

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 28-18 (KQNC.2347)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 28-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Cung cấp cho người đọc các căn cứ và các hướng dẫn thực hiện công việc thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước thông dụng trong công trình nhà theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1992.
  Nội dung nghiên cứu đề tài gồm 8 chuyên đề:
  - Chuyên đề 1: Xây dựng đề cương của hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
  - Chuyên đề 2: Cơ sở thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
  - Chuyên đề 3: Vật liệu dùng cho kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
  - Chuyên đề 4: Tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
  - Chuyên đề 5: Tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo độ bền chịu uốn
  - Chuyên đề 6: Tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo độ bền chịu cắt và chịu xoắn
  - Chuyên đề 7: kết cấu bê tông ứng suất trước siêu tĩnh
  - Chuyên đề 8: Cấu tạo bê tông ứng suất trước và thiết kế vùng neo

  Số trang: 563

 • Nghiên cứu ứng dụng các hệ sơn phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển. Mã số: RD 81-19 (KQNC.2339)

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng các hệ sơn phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển. Mã số: RD 81-19 (KQNC.2339)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 81-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong môi trường xâm thực vùng biển, hiện tượng ăn mòn cốt thép và bê tông dẫn đến làm nứt và phá hủy kết cấu bê tông, làm bê tông bị hư hỏng sớm, không đảm bảo tuổi thọ công trình. Độ bền thực tế của kết cấu bê tông cốt thép phụ thuộc vào mức độ xâm thực của môi trường và chất lượng vật liệu sử dụng (cường độ bê tông, mác chống thấm, khả năng chống ăn mòn, chủng loại xi măng, phụ gia, loại cốt thép, chất lượng thiết kế, thi công và biện pháp quản lý, sử dụng công trình...) Quan điểm chung về chống ăn mòn cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép là: bảo vệ bê tông, lấy bê tông bảo vệ cốt thép.
  Để bảo vệ bê tông cốt thép, người ta thường dùng các biện pháp sau:
  - Trát vữa chống thấm: vữa xi măng có pha nhũ tương polymer
  - Sơn chống ăn mòn cốt thép: sơn xi măng, sơn xi măng - polymer, sơn hóa chất cao phân tử, các loại sơn này phải đảm bảo khả năng dính kết giữa cốt thép được sơn với bê tông.
  - Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt.
  - Sử dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitrit.
  - Sử dụng vật liệu composit thay thế cho bê tông thông thường.
  Trong số các biện pháp đó, sơn chống ăn mòn, phủ mặt ngoài bảo vệ kết cấu được sử dụng tương đối rộng rãi. Vì vậy, việc "Nghiên cứu ứng dụng các hệ lớp phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển" và áp dụng thử nghiệm cho xây dựng công trình giao thông là cần thiết. 

  Số trang: 135

 • Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế (KQNC.2335)

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: H.
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế (KQNC.2335)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, thu thập các thông tin; đánh giá thực trạng sản xuất và sử dụng cát nghiền trên phạm vi cả nước.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong sản xuất bê tông và vữa xây dựng.

  Số trang: 141

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 9342:2012 công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 32-18 (KQNC.2334)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 9342:2012 công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 32-18 (KQNC.2334)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 32-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta bước trên đà tăng trưởng, nhu cầu về xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật càng có quy mô lớn và phức tạp hơn. Công nghệ là một trong các yếu tố cốt lõi để triển khai thành công và hiệu quả các dự án xây dựng công trình này. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, máy nâng và kết cấu cốp pha đã có nhiều cải tiến thay đổi, khả năng tự động hóa bằng thủy lực và kỹ thuật điều chỉnh độ chính xác thi công không ngừng nâng cao. Đặc biệt là công nghệ cốp pha trượt, đem lại nhiều lợi ích vượt trội: i) tính toàn khối hóa cho kết cấu và không có mạch ngừng; ii) rút ngắn thời gian xây dựng; iii) giảm chi phí nhân công và giá thành cho chủ đầu tư. Cùng với sự phát triển của ngành Xây dựng trong hơn 60 năm qua, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng được xác định là công cụ đắc lực để quản lý, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, quản lý an toàn trong thi công và sử dụng công trình xây dựng, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, việc soát xét và biên soạn hệ thống tiêu chuẩn xây dựng đồng bộ, hiện đại, hài hoà, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế phù hợp điều kiện Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với ngành Xây dựng. Điều này được thể hiện rõ trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành xây dựng năm 2017-2021 theo quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 và Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018. Về mặt kỹ thuật, quan điểm xuyết suốt trong quá trình triển khai Đề án 198 là xây dựng các tiêu chuẩn tiên tiến (dựa trên hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và nhật bản) và đồng bộ...
  MỤC ĐÍCH SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN TCVN 9342-2012:
  Mục đích soát xét tiêu chuẩn TCVN 9342-2012 Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu, được thể hiện trong Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu chung) kèm theo Hợp đồng thực hiện đề tài này, cụ thể bao gồm:
  - Thông tin, thông hiểu;
  - An toàn sức khỏe môi trường;
  - Chức năng công dụng chất lượng;
  - Tiết kiệm;
  - Hài hòa tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực).
   

  Số trang: 92

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu tấm sợi Composite. Mã số: RD 34-18 (KQNC.2322)

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu tấm sợi Composite. Mã số: RD 34-18 (KQNC.2322)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 34-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu các dạng tấm sợi FRP sử dụng trong công tác gia cường trên thế giới và trong nước hiện nay.
  - Nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn tính toán thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu FRP ở các trạng thái làm việc khác nhau như uốn, nén, xoắn theo tiêu chuẩn tài liệu ACI 440.2R-02 “ Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures”.

  Số trang: 203

 • Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất sứ vệ sinh. Mã số: K 09G-18 (KQNC.2294)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất sứ vệ sinh. Mã số: K 09G-18 (KQNC.2294)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 09G-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại nhà máy ứng dụng
  - Xây dựng nhà máy thành cơ sở điển hình để nhân rộng mô hình

  Số trang: 79

 • Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ốp lát. Mã số: TĐ 39-17 (KQNC.2295)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ốp lát. Mã số: TĐ 39-17 (KQNC.2295)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 39-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại nhà máy ưng dụng. Xây dựng nhà máy thành cơ sở điển hình để nhân rộng mô hình

  Số trang: 63

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm. Mã số: K 09H-18 (KQNC.2296)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tài liệu hướng dẫn hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm. Mã số: K 09H-18 (KQNC.2296)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 09H-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Thúc đẩy, hướng dẫn các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tham gia đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành sản xuất Vật liệu xây dựng
  - Đánh giá, lựa hcojn hệ thống quản lý , công cụ phù hợp với 4 ngành sản xuất vật liệu xây dựng (kính, sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, xi măng)

  Số trang: 74

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát, lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo môi trường. Mã số: MT 20-04 (KQNC.2299)

  Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H,
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát, lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo môi trường. Mã số: MT 20-04 (KQNC.2299)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 20-04

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xác định được tính chất và hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát;
  - Đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành

  Số trang: 174

 • Khảo sát, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy luyện gang thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm. Mã số: MT 06-19 (KQNC.2289)

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy luyện gang thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm. Mã số: MT 06-19 (KQNC.2289)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 06-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Xây dựng được Bộ dữ liệu xủa xỉ gang, xỉ thép phân tích theo QCVN 07:2009/BTN&MT;
  - Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
  + Lưu trữ xỉ gang, xỉ thép
  + Sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu san lấp
  - ĐỊnh hướng sử dụng xỉ gang, xỉ thép trong các lĩnh vực khác nhau.

  Số trang: 710

 • Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường. Mã số: MT 05-19 (KQNC.2287)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường. Mã số: MT 05-19 (KQNC.2287)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 05-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Xây dựng được Bộ dữ liệu về tính chất môi trường theo QCVN 07:2009/BTN&MT của tro xỉ của nhà máy nhiệt điện
  - Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
  + Lưu trữ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện;
  + Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp
  - ĐỊnh hướng sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam

  Số trang: 1174

 • Điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhựa tái chế. Mã số: MT 20-03 (KQNC.2286)

  Tác giả: Lê Thị Song - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhựa tái chế. Mã số: MT 20-03 (KQNC.2286)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 20-03

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Song - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật trong việc sử dụng vật liệu xây dựng từ  sản phẩm nhựa tái chế nhằm phòng tránh các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường và đảm bảo các yêu cầu chất lượng đối với lĩnh vực áp dụng sản phẩm vật liệu từ nhựa tái chế.
  - Đề xuất được danh mục xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm quản lý chất lượng sản phẩm nhựa tái chế tại Việt Nam

  Số trang: 125