Tìm kiếm nâng cao

 • Specification. Pedestrain guard rails (metal).

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification. Pedestrain guard rails (metal).

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với tay vịn bảo vệ người đi bộ (bằng kim loại)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3049. 1976. Quy phạm đối với tay vịn bảo vệ người đi bộ (bằng kim loại)

  Số trang: 8

 • Specification for mastic asphalt (limestone fine aggregate) for roads and footways, pavings in building.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for mastic asphalt (limestone fine aggregate) for roads and footways, pavings in building.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với matit at-phan (cốt liệu đá vôi hạt nhỏ) dùng cho đường bộ, đường đi bộ và rải ở trong công trình xây dựng.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: tiêu chuẩn Anh. BS 1447. 1988.Quy phạm đối với matit at-phan (cốt liệu đá vôi hạt nhỏ) dùng cho đường bộ, đường đi bộ và rải ở trong công trình xây dựng.

  Số trang: 12

 • Specification for mastic asphalt (natural rock asphalt fine aggregate) for roads and foot ways.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for mastic asphalt (natural rock asphalt fine aggregate) for roads and foot ways.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với ma - tít, at-sphan (cốt liệu đá tự nhiên hạt nhỏ) dùng cho đường bộ và đường đi bộ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 1446: 1973 (1990). Quy phạm đối với ma - tít, at-sphan (cốt liệu đá tự nhiên hạt nhỏ) dùng cho đường bộ và đường đi bộ.

  Số trang: 12

 • Specification for the transport, laying and compaction of rolled asphalt.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for the transport, laying and compaction of rolled asphalt.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về vận chuyển, rải và đầm nén at-phan bằng xe lu.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 594. Part 2: 1985.Quy phạm về vận chuyển, rải và đầm nén at-phan bằng xe lu.

  Số trang: 12

 • Hot rolled asphalt for road and other paved areas. Specification for constituent materials asphalt mixtures.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hot rolled asphalt for road and other paved areas. Specification for constituent materials asphalt mixtures.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Asphalt cán nóng để rải đường và những khu vực khác. Quy phạm đối với các vật liệu cấu thành và các hỗn hợp At-phan

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 594: Part 1: 1985. Asphalt cán nóng để rải đường và những khu vực khác. Quy phạm đối với các vật liệu cấu thành và các hỗn hợp At-phan

  Số trang: 20

 • Specification for dressed natural stone kerbs, channels, quadrants and setts

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1975
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for dressed natural stone kerbs, channels, quadrants and setts

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy định đối với các phiến đá tự nhiên trang trí, làm rãnh, làm gờ tròn (1/4 đường tròn), làm ghế đá.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 435: 1975. Quy định đối với các phiến đá tự nhiên trang trí, làm rãnh, làm gờ tròn (1/4 đường tròn), làm ghế đá.

  Số trang: 12

 • Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép từ bê tông silicat đặc chắc – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép từ bê tông silicat đặc chắc – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được làm từ bê tông silacat đặc chắc dùng cốt liệu đặc chắc và làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi từ âm 70oC đến dương 50oC.
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ bê tông silicat có khối lượng thể tích trung bình 1700 kg/m3 và lớn hơn, và sử dụng để xây dựng nhà sản xuất và nhà phụ trợ và các công trình công nghiệp và nông nghiệp, nhà ở và nhà công cộng

  Số trang: 49

 • Code of practice for use of bitumen road emulsions.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Code of practice for use of bitumen road emulsions.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mã hiệu thực hành để xử lý nhựa đường ti tum.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 434: part 2: 1984. Mã hiệu thực hành để xử lý nhựa đường ti tum.

  Số trang: 16

 • Specification for bitumen road emulsions.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for bitumen road emulsions.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm nhựa đường bê tông.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 434. part1: 1984. Quy phạm nhựa đường bê tông.

  Số trang: 16

 • Specification for tars for road purposes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for tars for road purposes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về nhựa hắc ín dùng cho các mục đích làm đường.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 76: 1974 (1986). Quy phạm về nhựa hắc ín dùng cho các mục đích làm đường.

  Số trang: 32

 • Sơn và vecni – Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sơn và vecni – Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

   
  Nội dung tiêu chuẩn gồm 5 phần:
  Phần 1: Phân loại và lựa chọn.
  Phần 2: Yêu cầu chất lượng.
  Phần 3: Phép thử thời tiết tự nhiên.
  Phần 5: Đánh giá độ thấm nước dạng lỏng.
  Phần 6: Phép thử thời tiết nhân tạo bằng cách phơi mẫu dưới đèn huỳnh quang UV và nước

  Số trang: 129

 • Road aggregates. Specification for single-sized aggregates for surface dressing.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Road aggregates. Specification for single-sized aggregates for surface dressing.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đá cốt liệu làm đường. Quy phạm đối với cơ đơn cốt liệu cho việc sửa chữa bề mặt.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 63: Part 2: 1987. Đá cốt liệu làm đường. Quy phạm đối với cơ đơn cốt liệu cho việc sửa chữa bề mặt.

  Số trang: 4

 • Nghiên cứu xây dựng chương trình và đề cương chi tiết luyện thi học sinh giỏi nghề: Xây gạch; ốp, lát tường và sàn; Mộc dân dụng và Mộc mỹ nghệ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Nam Định
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chương trình và đề cương chi tiết luyện thi học sinh giỏi nghề: Xây gạch; ốp, lát tường và sàn; Mộc dân dụng và Mộc mỹ nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: 
  - Xây dựng được chương trình về đề cương chi tiết, bộ đề thi và phương pháp đánh giá nghề: Xây gạch; Ốp, lát tường và sàn; Mộc Dân dụng và Mộc Mỹ nghệ một cách khoa học và hiệu quả cao. Phù hợp cho chuyên gia huấn luyện và thí sinh dự thi đạt được trình độ cao về kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của nghề. Cạnh tranh được với thí sinh dự thi nghề nói trên ở trong mức và khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Bộ Xây dựng.
  - Dùng làm tài liệu nội bộ luyện thi học sinh giỏi các nghề nói trên trong các trường thuộc Bộ Xây dựng

  Số trang: 7

 • Specification for single-sized aggregate for general purposes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for single-sized aggregate for general purposes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về vật liệu cấp phối cỡ đơn sử dụng cho các mục đích chung.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 63:Part 1: 1987.Quy phạm về vật liệu cấp phối cỡ đơn sử dụng cho các mục đích chung.

  Số trang: 4

 • Ván lát sàn nhiều lớp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Ván lát sàn nhiều lớp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của ván lát sàn nhiều lớp, cung cấp ở dạng thanh hoặc tấm. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm hệ thống phân loại theo mục đích sử dụng, chỉ ra những khu vực mà ván lát sàn có thể được sử dụng một cách thích hợp

  Số trang: 143