Tìm kiếm nâng cao

 • ống và phụ tùng bằng thép-ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn. Phần 2: tiết diện hình vuông và hình chữ nhật rỗng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng thép-ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn. Phần 2: tiết diện hình vuông và hình chữ nhật rỗng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng thép-ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn. Phần 2: tiết diện hình vuông và hình chữ nhật rỗng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • ống bằng plátíc dẻo nhiệt-Bảng chung các đôh dày thành

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1978
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống bằng plátíc dẻo nhiệt-Bảng chung các đôh dày thành

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống bằng plátíc dẻo nhiệt-Bảng chung các đôh dày thành

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Côp pha bê tông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Côp pha bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Côp pha bê tông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với thiết kế và lắp đặt cốp pha cho bê tông

  Số trang: 0

 • Cố định ngói khi lợp mái

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cố định ngói khi lợp mái

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cố định ngói khi lợp mái

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với việc cố định ngói xi măng và ngói đất sét nung. Các phương pháp định vị và dung sai kích thước cho phép. Những yêu cầu đối vơói ngói như khả năng bền thời tiết

  Số trang: 0

 • Giàn giáo. Phụ trương 1-1991-Giàn giáo chế sẵn và loại giáo ống nối-Giàn giáo ống nối kim loại -Việc lắp đặt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo. Phụ trương 1-1991-Giàn giáo chế sẵn và loại giáo ống nối-Giàn giáo ống nối kim loại -Việc lắp đặt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo. Phụ trương 1-1991-Giàn giáo chế sẵn và loại giáo ống nối-Giàn giáo ống nối kim loại -Việc lắp đặt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu về kcíh thwocs đối với giàn giáo ống nói kin loại chuẩn bị sẵn cho lắp đặt theo các yêu cầu của AS 1576.3. Những chi tiết cấu tạo đặc biệt , việc lắp đặt ngoài công trường và những yêu cầu an toàn khi sử dụng giàn giáo cũng được nêu ra

  Số trang: 0

 • Giàn giáo . Giàn giáo treo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo . Giàn giáo treo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo . Giàn giáo treo

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với vật liệu, thiết kế, lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo kể cả các kết cấu chống

  Số trang: 0

 • Giàn giáo. Loại chế sẵn và giàn giáo ống nối

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo. Loại chế sẵn và giàn giáo ống nối

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo. Loại chế sẵn và giàn giáo ống nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với vật liệu và các chi tiết , đặc tính và công tác ngoài hiện trường đối với giàn giáo chế sẵn và giàn giáo nối

  Số trang: 0

 • Giàn giáo . Bộ nối và phụ tùng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo . Bộ nối và phụ tùng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo . Bộ nối và phụ tùng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với vật liệu , thiết kế và đặc tính của bộ nối và các phụ tùng dùng cho giàn giáo ống

  Số trang: 0

 • Giàn giáo. Những yêu cầu chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo. Những yêu cầu chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo. Những yêu cầu chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Qy định tải trọng thiết kế, các chỉ tiêu thiết kế và những yêu cầu chung đối với giàn giáo. Tải trọng thiết kế gồm tĩnh tải, hoạt tải và tải trọng do môi trường. các chỉ tiêu thiết kế gồm những yêu cầu đối oới ácc chi tiết giằng, sự ổn định, neo, tải trọng lệch tâm, các chi tiết chịu nén và độ cao thiết kế cả giàn giáo. Những yêu cầu chung gồm có kích thước sàn công tác, bậc thang và chiếu nghỉ

  Số trang: 0

 • Hàn thép kết cấu . hàn các kết cấu thép

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hàn thép kết cấu . hàn các kết cấu thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hàn thép kết cấu . hàn các kết cấu thép

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy định những vật liệu dùng cho thi công , việc chuẩn bị hàn, chất lượng hàn, quy trình hàn, tay nghề cảu thợ hàn, việc công xưởng hoá và những yêu cầu đối với kiểm tra chất lượng hàn, các tấm thép, các tiết diện thép. Nêu hai loại hàn dựa vào việc ứng dụng

  Số trang: 0

 • đồ dùng bằng thép dùng cho công trình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: đồ dùng bằng thép dùng cho công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: đồ dùng bằng thép dùng cho công trình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và lựa chọn đồ dùng bằng thép dùng cho công trình có liên quan với máy móc, cần cẩu, nồi hơi, thùng cao áp, thiết bị cầm tay...Khôgn áp dụng đối với phương tiện làm đường ray, các vật liệu dày dưới 3mm

  Số trang: 0

 • ống thép hàn nối hình xoắn -Thiết kế và lắp đặt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống thép hàn nối hình xoắn -Thiết kế và lắp đặt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống thép hàn nối hình xoắn -Thiết kế và lắp đặt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu các yêu cầu tương ứng đối với lắp đặt các ống chế tạo theo tiêu chuẩn AS 1761. nêu các chi tiết chú ý khi tính toán các quy trình lắp đặt. Tính toán việc đầm đất , áp lực tính toán , lực ép đai, ứng suất, độ dày, độ cứng chuyên chở của ống. các phụ lục tham khảo các bảng quy định đối với hoạt tải do đường tầu hoả M250 và đường cao tốc T44A14

  Số trang: 0

 • Trải thảm cho sàn -cách trải

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trải thảm cho sàn -cách trải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trải thảm cho sàn -cách trải

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với việc rải thảm. Nêu chi tiết những công việc cần thiết như chuẩn bị nền, lắp dụng cụ sưởi ấm dưới nền. Cung cấp các thông tin cho người nhận thầu

  Số trang: 0

 • Lát sàn-Các tám và viên đàn hồi-Lát và sửa chữa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lát sàn-Các tám và viên đàn hồi-Lát và sửa chữa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lát sàn-Các tám và viên đàn hồi-Lát và sửa chữa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nêu quy trình lát và định vị các tấm và viên lát nền ở dạng nhựa PVC bán cứng, nhựa PVC dẻo, tấm linoleum, tấm cao su. Quy định các việc kiểm tra nền, những yêu cầu đối với bê tông và gỗ lát dưới nền nêu trong phụ lục

  Số trang: 0

 • Rải mặt hè đường bằng bê tông atphan rải

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Rải mặt hè đường bằng bê tông atphan rải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Rải mặt hè đường bằng bê tông atphan rải

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hướng dẫn tay nghề thi công lành nghề lắo atphal rải nóng, những yêu cầu đối với hỗn hợp dùng cho ácc điều kiện khác nhau. Thiết kế hỗn hợp , chế tạo và cung cấp atphal theo tiêu chuẩn AS 2150. Nêu các vật liệu lựa chọn, các tính chất và thi công hỗn hợp

  Số trang: 0