Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

  Tác giả: Nguyễn Phan Duy (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phan Duy (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Phân tích tổng quan về vai trò của học phần Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản đối với công tác đào tạo của kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng.
  - Rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng về tài liệu giảng dạy, thực trạng sử dụng tài liệu giảng dạy tạp phần KCBTCT1 tại các cơ sở giáo dục có giảng dạy học phần KCBTCT1
  - Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng tài liệu học tập Học phần KCBTCT1, của các đối tượng sinh viên/học viên
  - Rà soát, phân tích, đánh giá về nội dung trong đề cương học phần KCBTCT1 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và các trường có đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng. Khả năng áp dụng tài liệu học tập được biên soạn theo TCVN 5574:2018 phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
  - Đề xuất đề cương, nội dung chi tiết của giáo trình KCBTCT1, gắn kết với nhu cầu thực tiễn đã đặt ra.
  - Tổ chức biên soạn nội dung của giáo trình kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học, gắn két với nhu cầu thực tiễn đề ra.

  Số trang: 98

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc nhận dạng, mô tả khối đá và vật liệu đá trên cơ sở thành phần khoáng vật học, các khía cạnh nguồn gốc hình thành, cấu trúc, kích thước hạt, tính gián đoạn và các thông số khác. Tiêu chuẩn này cũng quy định các quy tắc để mô tả các đặc điểm khác cũng như việc đặt tên cho đá.
  - Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc mô tả đá cho địa kỹ thuật trong xây dựng công trình dân dụng. Mô tả được thực hiện trên lõi và các mẫu đá khác và trên các khối đá lộ thiên.

  Số trang: 17

 • Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Mã số: MT 11-22 (KQNC.2671)

  Tác giả: Cao Thị Tú Mai (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Mã số: MT 11-22 (KQNC.2671)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Thị Tú Mai (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng hướng dẫn đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho các sản phẩm VLXD tại Việt Nam;
  - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thực hiện LCA cho các sản phẩm VLXD tại Việt Nam;
  - Thí điểm áp dụng LCA cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam bao gồm xi măng, vật liệu xây (gạch nung, gạch AAC, gạch bê tông).

  Số trang: 221

 • Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung). Mã số: MT 07-22 (KQNC.2670)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung). Mã số: MT 07-22 (KQNC.2670)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án
  - Xác định, phân loại loại sự cố môi trường có thể xảy ra trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung).
  - Xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý sự cố môi trường trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung).

  Số trang: 204

 • Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. Mã số: TC 25-20 (KQNC.2668)

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. Mã số: TC 25-20 (KQNC.2668)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:  Với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa chất và xây dựng, TCVN 8826: 2011 đã trở nên lạc hậu, thiếu đồng bộ với hệ tiêu chuẩn có liên quan. Việc soát xét TCVN 8826: 2011 để cập nhật các phiên bản mới của các tiêu chuẩn gốc và các tiêu chuẩn viện dẫn để sử dụng đồng bộ là cần thiết và cấp bách.

  Số trang: 33

 • Điều tra hiện trạng và đánh giá phát thải ô nhiễm từ các chất hóa học cho nhóm sản phẩm VL gỗ tự nhiên, VL gỗ nhân tạo (công nghiệp) làm VL nội thất và công trình công cộng, từ đó đề xuất định mức phát thải cho nhóm sản phẩm để kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (KQNC.2659)

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra hiện trạng và đánh giá phát thải ô nhiễm từ các chất hóa học cho nhóm sản phẩm VL gỗ tự nhiên, VL gỗ nhân tạo (công nghiệp) làm VL nội thất và công trình công cộng, từ đó đề xuất định mức phát thải cho nhóm sản phẩm để kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (KQNC.2659)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất, xuất nhập khẩu nhóm sản phẩm gỗ tự nhiên có sơn phủ, vật liệu gỗ nhân tạo (chủng loại sản phẩm, công nghệ sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và tình hình sản xuất trong nước, nhập khẩu, xuất khẩu)
  - Thực trạng hoạt động kiểm soát mức độ phát thải của các sản phẩm VLXD nêu trên tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan (QCVN; TCVN; Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất, tiêu chuẩn nước ngoài) và hiện trạng hoạt động kiểm định chứng nhận nhằm đo đạc, đánh giá mức độ phát thải hóa học của các loại sản phẩm tương ứng.
  - Dựa trên thực trạng để phân tích và đề xuất xây dựng các mức độ phát thải để kiểm soát, phân nhóm các loại sản phẩm vật liệu gỗ tự nhiên có lớp sơn phủ, vật liệu gỗ nhân tạo từ đó góp phần bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho nhóm sản phầm VLXD.

  Số trang: 257

 • Hội thảo Vật liệu xây dựng phát thải thấp và Công trình nhà ở Các bon thấp (TTCD.1377)

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Vật liệu xây dựng phát thải thấp và Công trình nhà ở Các bon thấp (TTCD.1377)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo:
  - Tổng quan về chính sách nhà nước về phát triển nhà ở xã hội và cho vay ưu đãi cho người thu nhập thấp.
  - Tổng quan về VLXD phát thải thấp và hiệu quả năng lượng cho xây dựng nhà ở.
  - Ứng dụng bê tông siêu tính năng UHPC góp phần thực hiện mục tiêu "Một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030"
  - Kiến trúc và vật liệu cho nhà ở xã hội hiệu quả năng lượng.
  - Sơn sinh thái Graphenstone cho thế hệ xanh không plastic, không VOC, không formandehyde
  - Nhà ở công nhân và nhà ở xã hội giảm nhiệt bên ngoài và trong công trình

  Số trang: 105

 • Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Chế tạo thành công chất kết dính thạch cao hỗn hợp có cường độ nén 30N/mm2, hệ số hóa mềm, K ≥ 0,75 từ thạch cao phospho và thạch cao FGD.
  - Chế tạo tấm thạch cao có khả năng chịu nước, cường độ cao từ thạch cao phospho (PG) và thạch cao FDG, ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình.
  - Đề xuất quy trình sản xuất tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao.

  Số trang: 170

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng gạch không nung từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp. Mã số: RD 43-19 (KQNC.2638)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng gạch không nung từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp. Mã số: RD 43-19 (KQNC.2638)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 8 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về vật liệu không nung geopolymer từ Bùn đỏ
  - Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
  - Chương 3: Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật cho gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ
  - Chương 4: Khả năng hoạt hóa các oxit trong điều kiện chưng áp
  - Chương 5: Ảnh hưởng của vật liệu tới tính chất của geopolymer từ bùn đỏ trong điều kiện chưng áp
  - Chương 6: Sản xuất thử nghiệm gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ
  - Chương 7: Nghiên cứu cường độ của khối xây sử dụng gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp
  - Chương 8: Đề xuất dự án xây dựng nhà máy sản xuát gạch không nung geopolymer từ bùn đỏ theo công nghệ chưng áp

  Số trang: 114

 • Điều tra, khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở Điều 8, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (KQNC.2615)

  Tác giả: Trịnh Minh Đạt (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở Điều 8, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (KQNC.2615)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Minh Đạt (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định sử dụng amiang trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng nêu tại Điều 8, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

  Số trang: 117

 • Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về vữa xây dựng – phương pháp thử theo định hướng mới. Mã số: TC 32-21 (KQNC.2633)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về vữa xây dựng – phương pháp thử theo định hướng mới. Mã số: TC 32-21 (KQNC.2633)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 32-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 102

 • Nghiên cứu xây dựng 13 tiêu chuẩn quốc gia phương pháp cơ bản cho cốt liệu theo định hướng mới. Mã sô: TC 33-21 (KQNC.2619)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 13 tiêu chuẩn quốc gia phương pháp cơ bản cho cốt liệu theo định hướng mới. Mã sô: TC 33-21 (KQNC.2619)

  Tiêu đề phụ: Mã sô: TC 33-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 541

 • Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS XD, lĩnh vực: thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông. Mã số: K 04-20 (KQNC.2632)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS XD, lĩnh vực: thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông. Mã số: K 04-20 (KQNC.2632)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 04-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện với mục tiêu:
  - Nghiên cứu xây dựng chương trình TNTT để áp dụng cho hệ thống LAS-XD, bước đầu thực hiện đối với một số loại vật liệu XD cũng như phép thử thông dụng.
  - Tổ chức thử nghiệm việc triển khai thực hiện thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên phạm vi các phòng thí nghiệm trong hệ thống LAS-XD trên cơ sở các chương trình TNTT đã được nghiên cứu lựa chọn.
  - Từ kết quả triển khai thử nghiệm của chương trình, đánh giá khả năng áp dụng chương trình cho đối tượng các PTN trong hệ thống LAS-XD.
  - Cung cấp dữ liệu về đánh giá kỹ năng, trình độ, các tồn tại của các PTN trong hệ thống LAS-XD trong thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm đối với các vật liệu được lựa chọn trong chương trình. Qua đó, giúp cơ quan quản lý hệ thống LAS-XD có thể sử dụng làm căn cứ để đánh giá chất lượng của PTN LAS-XD.
  - Cung cấp cho các PTN tham gia chương trình những đánh giá về độ tin cậy và các khuyến cáo về nguyên nhân sự không phù hợp đối với các phép thử mà PTN tham gia, từ đó có thể giúp PTN nâng cao hiệu quả, cải tiến hoặc khắc phục những tồn tại được phát hiện.

  Số trang: 386

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới. Mã số: TC 21-20 (KQNC.2631)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới. Mã số: TC 21-20 (KQNC.2631)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Biên soạn tiêu chuẩn quốc gia TCVN …..:20xx Cốt liệu cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng của hệ thống tiêu chuẩn châu Âu -EN

  Số trang: 95

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 9340, hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu. Mã số: TC 23-20 (KQNC.2630)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 9340, hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu. Mã số: TC 23-20 (KQNC.2630)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 23-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 34