Tìm kiếm nâng cao

 • Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 (KQNC.2648)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Bình Dương
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 (KQNC.2648)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 104

 • Tổng luận chuyên đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế (TTCD.1373 + TTCD.1374)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế (TTCD.1373 + TTCD.1374)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược và là thách thức lớn nhất đối với quá trình phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết mang tính cực đoan đã gia tăng cả về cường độ, tần suất và loại hình, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng tăng kết hợp với sự phát triển cơ sở hạ tầng theo phương pháp truyền thống đã khiến cho các đô thị dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hâu.
  Nhận thức được những thách thức, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn do biến đổi khí hậu với các đô thị, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. 
  Thông qua việc sự tầm và tài liệu nghiên cứu tổng quan về chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH của các quốc gia phát triển thuộc nhóm G20 và OECD, Trung tâm Thông tin đã dịch và biên soạn thành cuốn Tổng luận chuyên đề "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế" để làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nghiên cứu phát triển đô thị trong và người Bộ Xây dựng.
  Nội dung cuốn Tổng luận gồm:
  - Khái niệm về cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
  - Quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
  - Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
  - Thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng thích ứng với khí hậu
  - Các ví dụ điển hình về dự án cơ sở hạ tầng thích ứng khí hậu ở một số quốc gia

  Số trang: 61

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng (KQNC.2640)

  Tác giả: Trịnh Thị Phin - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng (KQNC.2640)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Phin - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng các tiêu chí cơ bản về cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng nhằm thống nhất yêu cầu thông tin địa lý và lớp dữ liệu của đồ án quy hoạch xây dựng
  - Nâng cao năng lực lập quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng có ứng dụng GIS

  Số trang: 124

 • Tổng luận chuyên đề: Các vấn đề pháp lý của việc thực hiện quy hoạch nông thôn theo chiến lược chấn hưng nông thôn của Trung Quốc (TTCD.1367+TTCD.1368)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Các vấn đề pháp lý của việc thực hiện quy hoạch nông thôn theo chiến lược chấn hưng nông thôn của Trung Quốc (TTCD.1367+TTCD.1368)

  Tiêu đề phụ: TTCD.1367+TTCD.1368

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Vấn đề quy hoạch cũng như phát triển nông thôn mới hiện nay đang nhận được sự quan tâm sâu sắc cảu Trung ương Đảng và Chính phủ Trung Quốc, điển hình là việc đề xuất và ban hành chiến lược quốc gia về "Chấn hưng nông thôn" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, với mục tiêu tạo ra các bước nhảy vọt, kiến tạo thời kỳ huy hoàng mới cho sự phát triển nông thôn, đưa diện mạo nông thôn Trung Quốc bước lên một tầm cao chưa từng có trước nay trong kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội mới mang đặc sắc Trung Quốc, đồng thời ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đến sự nghiệp quy hoạch và phát triển nông thôn các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
  Thông qua việc biên dịch và biên soạn các nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống cơ sở pháp lý, tình hình quy hoạch thực tế, những điểm hạn chế và phương hướng khắc phục hạn chế trong vấn đề pháp lý phục vụ công tác quy hoạch nông thôn Trung Quốc theo mục tiêu của chiến lược Chấn hưng nông thôn, Trung tâm Thông tin giới thiệu cuốn Tổng luận chuyên đề "CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH NÔNG THÔN THEO CHIẾN LƯỢC CHẤN HƯNG NÔNG THÔN CỦA TRUNG QUỐC", nhằm cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác xây dựng, quy hoạch nông thôn tại Việt Nam trong thời kỳ mới.
  Nội dung Tổng luận gồm 3 chương:
  - Chương I: Nội dung cơ bản của Chiến lược chấn hưng nông thôn và quy hoạch nông thôn của Trung Quốc
  - Chương II: Các vấn đề pháp lý trong việc thực hiện quy hoạch nông thôn theo Chiến lược chấn hưng nông thôn
  - Chương III: Một số đề xuất pháp lý nhằm cải thiện hiệu quả thực hiện quy hoạch nông thôn theo Chiến lược chấn hưng nông thôn

  Số trang: 53

 • Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam (KQNC.2637)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá mô hình đơn vị ở tại Việt Nam và đề xuất yêu cầu xác định mô hình đơn vị ở mới phù hợp với điều kiện Việt Nam (KQNC.2637)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: 
  - Nghiên cứu Đánh giá về thực trạng, ưu nhược điểm và sự biến đổi mô hình đơn vị ở tại các đô thị Việt Nam và trên thế giới
  - Đề xuất đổi mới mô hình đơn vị ở đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu lập quy hoạch khu ở mới và cải tạo khu ở hiện có, đồng thời tạo công cụ hữu ích cho các cơ quan quản lý quy hoạch đô thị.

  Số trang: 110

 • Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu khảo sát: Tìm hiểu thực trạng về kiến trúc, về cơ sở vật chất của trường Phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó nghiên cứu đề xuất mô hình "Trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh miền núi phía Bắc" thống nhất về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động. Tạo môi trường học tậ và sinh hoạt mang tính chuyên biệt, đảm bảo các điều kiện để con em các dân tộc thiểu số được phát triển tốt, tạo nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc miền núi.

  Số trang: 87

 • Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện (KQNC.2616)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện (KQNC.2616)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đề xuất thiết kế điển hình công trình "Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện" nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và các sinh hoạt cộng đồng khác, khắc phục tình trạng trụ sở làm việc của các cơ quan phân tán, manh mún như hiện nay; tạo cơ sở vật chất, góp phần vào việc cải cách hệ thống hành chính công như phạm vi toàn quốc.
  - Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước, nhu cầu đón tiếp khách trong nước và quốc tế đến làm việc.
  - Đảm bảo tính hợp lý về dây chuyển hoạt động của các cơ quan, thuận lợi cho việc đối nội và đối ngoại; đảm bảo an ninh, an toàn và đạt tiêu chuẩn văn phòng làm việc...
   

  Số trang: 40

 • Thiết kế điển hình "Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp" (KQNC.2609)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình "Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp" (KQNC.2609)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Xây dựng mô hình công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp thống nhất và hợp lý về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động.
  - Góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân.

  Số trang: 21

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp tính toán dân số trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu tính toán (KQNC.2597)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp tính toán dân số trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu tính toán (KQNC.2597)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Hướng dẫn phương pháp dự báo và tính toán dân số trong quy hoạch đô thị
  - Yêu cầu cơ sở dữ liệu dân số phục vụ quy hoạch đô thị
  - Bộ chỉ tiêu dân số dùng trong quy hoạch đô thị

  Số trang: 194

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế. Mã số: RD 68-19 (KQNC.2594)

  Tác giả: Doãn Thị Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế. Mã số: RD 68-19 (KQNC.2594)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 68-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Doãn Thị Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào thiết kế Kiến trúc - xây dựng trong giai đoạn 2020-2025, đáp ứng nhu cầu xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam hiện đai, hội nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế.
  - Đề xuất giải pháp quản lý, chính sách phát triển, ứng dụng Mô hình BIM trong kiến trúc Việt Nam theo kịp các nước ASEAN và thế giới, hướng đến Cách mạng công nghệ 4.0, góp phần thực hiện Quyết định 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/12/2016.

  Số trang: 186

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc theo quy định pháp luật hiện hành bằng giải pháp công nghệ 4.0. Mã số: RD 63-19 (KQNC.2586)

  Tác giả: KTS Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc theo quy định pháp luật hiện hành bằng giải pháp công nghệ 4.0. Mã số: RD 63-19 (KQNC.2586)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 63-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KTS Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 76

 • Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế. Mã số: RD 70-19 (KQNC.2585)

  Tác giả: Tạ Quốc Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế. Mã số: RD 70-19 (KQNC.2585)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Quốc Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất quy định thành phần nội dung, hình thức phần hồ sơ kiến trúc trong các giai đoạn của dự án đầu tư.

  Số trang: 121

 • Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Mã số: RD 69-19 (KQNC.2584)

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Mã số: RD 69-19 (KQNC.2584)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất xây dựng nội dung quy định pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiến trúc ở địa phương thông qua Quy chế quản lý kiến trúc

  Số trang: 68

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi quy định về hồ sơ quy hoạch xây dựng. Mã số: RD 26-20 (KQNC.2583)

  Tác giả: Nguyễn Lý Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi quy định về hồ sơ quy hoạch xây dựng. Mã số: RD 26-20 (KQNC.2583)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Lý Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng cơ sở để nghiên cứu hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng phù hợp vói nội dung đổi mới của quy định pháp luật về quy hoạch xây dnwgj; đáp ứng yêu cầu quản lý có hệ thống trên cơ sở ứng dụng công nghệ kỹ thuất số, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.
  - Lập cơ sở để quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đồng bộ, thống nhất lĩnh vực tài nguyên môi trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý phát triển đô thị
  - Dự thảo quy định hướng dẫn về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

  Số trang: 136

 • Nghiên cứu thực trạng phát triển kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ và đề xuất mô hình kiến trúc đối với công trình trụ sở, cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Mã số: RD 46-21 (KQNC.2582)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực trạng phát triển kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ và đề xuất mô hình kiến trúc đối với công trình trụ sở, cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Mã số: RD 46-21 (KQNC.2582)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 46-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu, rà soát, đánh giá phát triển và thay đổi về kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ.
  - Nghiên cứu một số mô hình kiến trúc và xu hướng thiết kế của các công trình trụ sở, cơ quan hành chính của một số nước trên thế giới
  - Đề xuất mô hình kiến trúc, định hướng phát triển kiến trúc đối với các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, phù hợp với sự phát triển của kiến trúc Việt Nam. Qua đó góp phần để triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  Số trang: 178