Tìm kiếm nâng cao

 • Giới thiệu những bản vẽ cảnh quan

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu những bản vẽ cảnh quan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu những bản vẽ cảnh quan

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu cách chuẩn bị các bản vẽ cảnh quan và lịch trình tiến độ. Kể cả các ký hiệu và các chữ viết tắt mà được sử dụng trong một loạt các bản vẽ điển hình. Có bổ sung các bản tổng kết tóm tắt các thông tin thường được sử dụng khi chuẩn bị những bản vẽ về phong cảnh

  Số trang: 0

 • Các bản vẽ xây dựng : giới thiệu các nguyên tắc chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các bản vẽ xây dựng : giới thiệu các nguyên tắc chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các bản vẽ xây dựng : giới thiệu các nguyên tắc chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu lên những nguyên tắc chung đối với việc chuẩn bị tất cả các bản vẽ đối với công nghiệp xây dựng kể cả lịch trình chuẩn bị các bản vẽ và đánh số cho một bộ bản vẽ. Có thể áp dụng cho các bản vẽ do kỹ thuật máy tính làm, và cho các bản vẽ mà sẽ được làm tái lại bằng micrô phim theo như BS 5536

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với ký hiệu đồ thị cho kỹ thuật chung. Hệ thống ống và nhà máy

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với ký hiệu đồ thị cho kỹ thuật chung. Hệ thống ống và nhà máy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với ký hiệu đồ thị cho kỹ thuật chung. Hệ thống ống và nhà máy

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những ký hiệu đồ thị sử dụng trong việc tạo dáng và sản xuất ống và công tác lắp đặt nhiệt và thông hơi

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với ký hiệu đồ thị cho kỹ thuật chung. Hệ thống ống và nhà máy

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với ký hiệu đồ thị cho kỹ thuật chung. Hệ thống ống và nhà máy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với ký hiệu đồ thị cho kỹ thuật chung. Hệ thống ống và nhà máy

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Những ký hiệu đồ thị sử dụng trong việc tạo dáng và sản xuất ống và công tác lắp đặt nhiệt và thông hơi

  Số trang: 0

 • Bản vẽ xây dựng- Phương pháp chiếu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ xây dựng- Phương pháp chiếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ xây dựng- Phương pháp chiếu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này định nghĩa hai phương pháp chiếu áp dụng cho bản vẽ xây dựng được gọi là : Phương pháp chiếu trực giao trực tiếp; Phương pháp chiếu trực giao qua gương và đưa kí hiệu liên quan đến từng phương pháp

  Số trang: 0

 • Bản vẽ xây dựng và kiến trúc. Cách trình bầy bản vẽ- Tỉ lệ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ xây dựng và kiến trúc. Cách trình bầy bản vẽ- Tỉ lệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ xây dựng và kiến trúc. Cách trình bầy bản vẽ- Tỉ lệ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để trình bày các bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc; xác định các tỉ lệ khác nhau được sử dụng trong bản vẽ

  Số trang: 0

 • Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt . Phần 2: Ký hiệu quy ước các thiết bị vệ sinh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt . Phần 2: Ký hiệu quy ước các thiết bị vệ sinh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt . Phần 2: Ký hiệu quy ước các thiết bị vệ sinh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định trình bày đơn giản các thiết bị vệ sinh sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đồ dùng trong xây lắp.Ký hiệu này chủ yếu được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đò có tỷ lệ 1/50. Trong đó gồm nguyên tắc lập ký hiệu

  Số trang: 0

 • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách thành lập hồ sơ bản vẽ thi công chiếu sáng điện cho công trình phần ngài nhà. Bản vẽ thi công này phải thựuc hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các quy định có liên quan. Gồm có: thành phần hồ sơ bản vẽ thi công và các mẫu lập hồ sơ bản vẽ thi công

  Số trang: 0

 • Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ. Trong đó có các quy định chung; Yêu cầu thiết kế đối với kho nhóm I; Yêu cầu thiết kế đối với kho nhóm II

  Số trang: 0

 • Trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô, để tham khảo cải tạo hoặc mở rộng các trạm hiện có. Không áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trạm thuộc ngành quốc phòng , thuộc các xí nghiệp công nghiệp sản xuất các chất có tính chất nổ và các công trình tạm dưới 5 năm

  Số trang: 0

 • Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu : Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu : Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu : Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng các công trình đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu và đường ống nhánh bằng thép có đường kính không lớn hơn 1400mm, áp lực bơm chuyển không lớn hơn 100daN/cm2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí đốt từ các nơi khác , từ các cảng nhập đến nơi chế biến, bồn chứa, tiêu dùng. Tiêu chuẩn này không được áp dụng để thiết kế các đường ống dẫn trong thành phố , thị xã , thị trấn , các đường ống dẫn dầu thô tại vùng biển

  Số trang: 0

 • Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này chính thức áp dụng khi lập sơ đồ quy hoạch, dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công các công trình thuỷ lợi được xây dựng mới, sửa chữa và mở rộng. Không áp dụng các tiêu chuẩn này để thiết kế đê và các công trình giao thông thuỷ. Trong đó có những yêu cầu về thiết kế các công trình thuỷ lợi; Các chỉ tiêu thiết kế chính, tải trọng và tác động, các quy định tính toán chủ yếu; Những yêu cầu chủ yếu đối với những đối tượng thiết kế chính

  Số trang: 0

 • Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới. Trong đó có các quy định chung; Bố trí mặt bằng hệ thống kênh tưới; Các công trình trên hệ thống kênh tưới; Mực nước khống chế trên kênh tưới; Tính toán lưu lượng và hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới; Các biện pháp chống thấm cho kênh...

  Số trang: 0

 • Nền các công trình thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nền các công trình thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nền các công trình thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế nền các công trình thuỷ công (công trình ở sông, ở biển và các hệ thống cải tạo tốt). Khi thiết kế nền các công trình thuỷ công, ngoài tiêu chuẩn này, cần phải theo các tiêu chuẩn khác có liên quan.

  Số trang: 0

 • Khu vực đỗ xe ngoài đường phố- Nhà để ôtô-Các mẫu (phụ trương AS 2890.1:1986)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu vực đỗ xe ngoài đường phố- Nhà để ôtô-Các mẫu (phụ trương AS 2890.1:1986)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu vực đỗ xe ngoài đường phố- Nhà để ôtô-Các mẫu (phụ trương AS 2890.1:1986)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các số liệu lấy từ tiêu chuẩn AS 2890.1 chỉ rõ điểm quay qui định cho các phương tiện B99 và B85. các mẫu này được áp dụng để xác định điểm quay của phương tiện vận tốc chậm, hoặc dùng để thiết kế các nhà để ôtô gồm có chỗ quay, chỗ vận hành và nơi để phương tiện

  Số trang: 0