Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2177)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2177)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 174

 • Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (KQNC.2180)

  Tác giả: Nguyễn Văn Bình
  Nhà xuất bản: UBND thị xã Đông Triều
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (KQNC.2180)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 205

 • Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2183)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2183)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình 1 của QĐ 2623/QĐ-TTg: Xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến đô thị và Điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH phát triển hệ thống đô thị Việt Nam (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao theo danh ục của Quyết định 2623/QĐ-TTg).
  - Triển khai nhiệm vụ tại Chương trình 4 của Quyết định 2623/QĐ-TTg: Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

  Số trang: 235

 • Đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2167)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND Huyện Lục Nam
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Bắc Giang
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2167)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 247

 • Thuyết minh đề nghị công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (KQNC.2168)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Diên Khánh
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Khánh Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đề nghị công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (KQNC.2168)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 267

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng, Huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2169)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Mỏ Cày
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Bến Tre
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng, Huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2169)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 219

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định (KQNC.2170)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND thị xã An Nhơn, Bình Định
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Bình Định
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định (KQNC.2170)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 238

 • Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Mã số: RD 22-18 (KQNC.2172)

  Tác giả: Chu Xuân Tiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo quy hoạch & đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Mã số: RD 22-18 (KQNC.2172)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 22-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Xuân Tiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 65

 • Nghiên cứu xây dựng danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2159)

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2159)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới và thực tiễn phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.
  - Hệ thống hóa tiêu chuẩn đô thị thông minh trên thế giới cũng như tình hình xây dựng tiêu chuẩn đô thị thông minh tại Việt Nam.
  - Xác định danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

  Số trang: 114

 • Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2162)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2162)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình 1 của QĐ 2623/QĐ-TTg: Xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến đô thị và Điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH phát triển hệ thống đô thị việt Nam (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao theo danh mục của quyết định 2623/QĐ-TTg)
  - Triển khai nhiệm vụ tại chương trình 4 của QĐ 2623/QĐ-TTg Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

  Số trang: 48

 • Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các công trình đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị. (KQNC.2228)

  Tác giả: Trần Thanh Tú
  Nhà xuất bản: Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài nguyên và môi trường (NREC)
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các công trình đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị. (KQNC.2228)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thanh Tú

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  Hiểu mức đóng góp phát thải các nguồn chính trong đô thị
  - Đánh giá mức phát thải trong các loại đô thị khác nhau
  - Như là phương pháp luận Kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và tòa nhà
  - Làm cơ sở cho việc thiết lập mức độ phát thải và dự báo phát thải trong tương lai và lập mục tiêu giảm phát thải KNK dựa trên các căn cứ cụ thể.
  - Làm cơ sở cho việc xây dựng và giám sát cường độ phát thải khí nhà kính tại các đô thị và tòa nhà, đánh giá việc thực hiện các chương trình, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương.

  Số trang: 146

 • Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2230)

  Tác giả: Lưu Đức Cường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2230)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Xây dựng hệ thống tiêu chí đô thị thông minh góp phần định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá, công nhận đô thị thông minh tại Việt Nam. Cụ thể:
  - Nghiên cứu xây dựng hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá Đô thị thông minh và Khu đô thị mới thông minh áp dụng cho Việt Nam giai đoạn trước mắt (đến năm 2025), nhằm định hướng tích hợp các giải pháp phát triển đô thị thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.
  - Nghiên cứu, đề xuất mô hình, cơ chế, hình thức đánh giá, công nhận đô thị thông minh, làm cơ sở để tổ chức, đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thách tích tiêu biểu, các đô thị đã đạt được hiệu quả tích cực trong triển khai xây dựng phát triển đô thị thông minh.

  Số trang: 291

 • Tổng luận: Chiến lược đô thị hóa và phát triển các thành phố thông minh của Trung Quốc (TTCD.1337 + TTCD.1338)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Chiến lược đô thị hóa và phát triển các thành phố thông minh của Trung Quốc (TTCD.1337 + TTCD.1338)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Quá trình đô thị hóa của Trung Quốc đã đạt được những kết quả rực rỡ, biến Trung Quốc từ một quốc gia "nông nghiệp" trở thành một quốc gia "đô thị" trong một thời gian ngắn. Cùng với đó, định hướng chiến lược phát triển thành phố thông minh của Trung Quốc được khởi động từ các dự án thí điểm năm 2012, chính thức đưa vào văn kiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) đã nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về các sáng kiến thành phố thông minh. 
  Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu "Đánh giá chiến lược đô thị hóa của Trung Quốc: Thành tựu, Thách thức và Bài học kinh nghiệm" của tác giả Xingliang Guan (2018) - Học viện quốc gia đào tạo Thị trưởng Trung Quốc; "Báo cáo quá trình phát triển các thành phố thông minh ở Trung Quốc" của nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung biên soạn năm 2020, Trung tâm Thông tin giới thiệu những nội dung phù hợp của các tài liệu trên trong cuốn tổng luận chuyên đề: "Chiến lược đô thị hóa và phát triển các thành phố thông minh của Trung Quốc", nhằm cung cấp tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý đô thị, các nhà nghiên cứu của Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách cũng như triển khai các công việc liên quan đến quản lý phát triển đô thị. 

  Nội dung Tổng luận gồm:
  - Bài I: Chiến lược đô thị hóa của Trung Quốc - Thành tựu và thách thức
  - Bài II: Phát triển các thành phố thông minh ở Trung Quốc

  Số trang: 68

 • Điều tra, khảo sát thực trạng kiến trúc hệ thống biển báo, quảng cáo, chiếu sáng, trang trí trên tuyến phố và công trình tiện ích đô thị thực hiện theo Luật Kiến trúc (KQNC.2196)

  Tác giả: Hoàng Phương
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng kiến trúc hệ thống biển báo, quảng cáo, chiếu sáng, trang trí trên tuyến phố và công trình tiện ích đô thị thực hiện theo Luật Kiến trúc (KQNC.2196)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 08/2020/HĐ-SNKT ngày 26/5/2020

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Phương

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm:
  - Chương I. Chính sách pháp luật và thực trạng kiến trúc hệ thống biển đảo, quảng cáo, chiếu sáng, trang trí trên tuyến phố và công trình tiện ích đô thị.
  - Chương II. Yêu cầu quản lý kiến trúc hệ thống biển đảo, quảng cáo, chiếu sáng, trang trí trên tuyến phố và công trình tiện ích đô thị.
  - Chương III. Giải pháp quản lý kiến trúc hệ thống biển báo, quảng cáo, chiếu sáng, trang trí trên tuyến phố và công trình tiện ích đô thị và hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan.

  Số trang: 77

 • Chính sách quản lý rác thải của một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) (TTCD.1335+1336)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chính sách quản lý rác thải của một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) (TTCD.1335+1336)

  Tiêu đề phụ: Tổng luận chuyên đề

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống, được sản sinh từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người. Cùng với mức sống của con người hiện đại và công nghiệp hóa ngày càng phát triển, lượng rác thải ra môi trường ngày một nhiều. Ở các nước phát triển, việc thu gom và phân loại rác để tái sử dụng đã trở thành một việc làm bình thường. Người dân coi rác không phải là phế thải đổ bỏ mà cố gắng tận dụng những thành phần có ích nhằm đem lại lợi ích và làm trong sạch môi trường sống của mình.
  Để làm được điều này, trước hết cần có chính sách nhất quán và những giải pháp đồng bộ. Nghiên cứu của tác giả Y.Nikulichev (Viện Thông tin Khoa học về các khoa học xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) đã đưa ra cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý rác thải của Liên minh Châu Âu (EU) - các cơ sở tiêu chuẩn pháp quy do chỉ thị của EU đề ra, hệ thống phân cấp quản lý rác thải hiện có, sự chuyển động của các quốc gia thành viên EU hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu cũng phân tích kinh nghiệm quản lý rác thải tại 04 quốc gia EU (Thụy Điển, Đức, Đan Mạch, Hà Lan)
  Thông qua việc nghiên cứu tài liệu nói trên và một số tài liệu khác, Trung tâm Thông tin đã biên dịch, biên soạn thành cuốn Tổng luận "Chính sách quản lý rác thải của một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU)" hi vọng cung cấp cho các nhà quản lý, những người làm công tác chuyên môn một tài liệu tham khảo hữu ích về lĩnh vực quản lý rác thải.
  Nội dung cuốn tổng luận gồm:
  - Phần I: EU hướng tới nền kinh tế tuần hoàn
  - Phần II: Hướng tới xã hội không rác thải - kinh nghiệm của một số quốc gia EU
  - Phần III: So sánh trình độ quản lý rác thải của Nga và một số quốc gia

  Số trang: 54