Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Kondo Masami
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Kondo Masami

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phạm vi nghiên cứu - 2. Quan điểm lập quy hoạch - 3. Cải tạo hệ thống thoát nước mưa - 4. Kinh phí của dự án Quy hoạch tổng thể - 5. Đánh giá dự án Quy hoạch tổng thể.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Tôn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Tôn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Định hướng phát triển thoát nức đô thị (ĐHPTTN) đến 2005 - 1/ Ưu tiên giải quyết thoát nước mưa - 2/ Cải tạo và nâng cấp hệ thống nước thải hiện có - 3/ Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới - 4/ Đổi mới chính sách thực thi- II. Thực trạng công tác thoát nước đô thị sau gần 3 năm thực hiện ĐHPTTN (3/1999 - 12/2001) - III. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Ngô Thám
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Ngô Thám

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm sinh thái tự nhiên - 2. Đặc điểm sinh thái nhân văn - 3. Đặc điểm hiện trạng các điểm dân cư - 4. Đặc điểm quy hoạch kiến trúc tiểu vùng rẻo cao tỉnh Lạng Sơn - 5. Đặc điểm quy hoạch kiến trúc tiểu vùng trung du, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Thanh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm công trình - 2. Các giai đoạn thi công - 3. Giải pháp thi công tầng hầm - 4. Phương án gia cố đất nền và hạ mực nước ngầm - 5. Sự cố - 6. Xử lý sự cố - 7. Nguyên nhân.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Vũ Thị Vinh, Nguyễn Quốc Công
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Vũ Thị Vinh, Nguyễn Quốc Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Hiện trạng tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông ở Hà Nội - 3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng ách tắc giao thông và tai nạn giao thông tăng cao ở Hà Nội - 4. Một số giải pháp góp phần giải quyết tắc nghẽn và tai nạn giao thông ở Hà Nội- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa, Phạm Bá Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa, Phạm Bá Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giải pháp phân chia khối ngăn cách bằng các khe lún cho công trình - - Giải pháp kết cấu khung - - Giải pháp kết cấu mái.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-12/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Đặc điểm của khí hậu ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình ven biển - 3. Ccác giải pháp nâng cao khả năng chống ăn mòn cho bê tông trong các công trình ven biển - 4. Sử dụng phụ gia dẻo để chế tạo bê tông chống ăn mòn cho công trình ven biển- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tác giả: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-9/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tác giả: Viện KHCN vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các dạng chất thải rắn AC - 2. Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu chất thải rắn AC - - Giảm bớt lượng thải rắn trong quá trình xeo cán - - Tái sử dụng vào quá trình xeo cán - - Làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm khác - - Phân huỷ ở nhiệt độ cao - 3. Kết quả và kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tác giả: Vụ Quản lý vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-9/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tác giả: Vụ Quản lý vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I/ Tình hình sử dụng amiăng trên thế giới - II/ Tình hình sản xuất tấm lợp amiăng xi măng ở Việt Nam - III/ Thực trạng công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm và môi trường trong ngành công nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng xi măng - 1. Đánh giá thực trạng công nghệ - 2. Chất lượng sản phẩm - 3. Thực trạng về môi trường và an toàn lao động - IV/ Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Phạm Văn Khoan, Trần Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Phạm Văn Khoan, Trần Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tính cấp thiết của vấn đề chống ăn mòn và bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép bị xâm thực clorua ở môi trường biển Việt Nam- 2. Các biện pháp chống ăn mòn và bảo vệ cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép bị xâm thực clorua - 3. Khả năng ứng dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitơrit để chống ăn mòn clorua và bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép ở môi trường biển Việt Nam- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Bùi Quang Vinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Bùi Quang Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công - 2. Công tác sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép - 3. Công tác làm lớp ngăn cách bằng hai lớp giấy dầu - 4. Công tác gia công, lắp đặt lưới thép phi 14, thanh truyền lực, giá đỡ, thanh gỗ định hướng nứt - 5. Công tác thi công bê tông xi măng mác 400/50 - 6. Sử dụng trang bị thi công - 7. Tính ưu việt của công nghệ.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Phạm Văn Khoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Phạm Văn Khoan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Công nghệ khảo sát, đánh giá công trình BT & BTCT bị hư hỏng do ăn mòn - 3. Kỹ thuật thiết kế sửa chữa công trình BT & BTCT bị hư hỏng do ăn mòn - 4. Công nghệ thi công sửa chữa công trình bê tông và bê tông cốt thép bị hư hỏng do ăn mòn - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Bùi Văn Bội
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Bùi Văn Bội

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông xây dựng hạ tầng - 1- Công nghệ sản xuất ống bê tông ly tâm dự ứng lực - 2- Công nghệ sản xuất ống bê tông theo phương pháp va rung và rung ép - 3- Sản xuất cọc ống bê tông dự ứng lực tại Công ty TNHH Phan Vũ - 4- Công nghệ trải dầm bê tông xi măng ván khuôn trượt của CHLB Đức - 5- Dầm bê tông dự ứng lực - sản phẩm chất lượng cao của Công ty CP bê tông 620 Châu Thới - II. Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông xây dựng dân dụng - 1- Công nghệ sản xuất dầm nhà PVL - 2- Erolith - styropor - beton- 3- Công nghệ sản xuất bê tông bạt NEOPOR - 4- Công nghệ sản xuất bê tông nhẹ từ xi măng poóclăng và xơ dừa xây dựng nhà ở ĐBSCL - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty kính nổi VIGLACERA
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty kính nổi VIGLACERA

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mô tả quy trình công nghệ: - 1. Hệ thống nguyên liệu - 2. Quy trình công nghệ sản xuất kính theo phương pháp nổi - - Công đoạn nung chảy - - Công đoạn tạo hình - - Công đoạn ủ kính - - Công đoạn cắt và đóng gói - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty gạch ngói Đồng Nai
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty gạch ngói Đồng Nai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở khoa học-công nghệ về vật liệu chịu lửa SiC - - Vật liệu chịu lửa SiC và những ứng dụng của nó - - Công nghệ chế tạo sản phẩm chịu lửa SiC - - Công nghệ sản xuất SiC của nhà máy Vật liệu chịu lửa Đồng Nai - 2. Kết luận.

  Số trang: 0