Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Văn Phương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Văn Phương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề được đặt ra như thế nào ?- 2. Giải quyết vấn đề này như thế nào ?- 3. Một số ý kiến thay cho lời kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Văn Mô
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Văn Mô

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những vấn đề thuộc phạm vi quản lý Nhà nước liên quan - - Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường (liên quan đến thoát nước đô thị)- - Tiêu chuẩn thiết kế - - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm - - Các văn bản pháp luật dưới luật, liên quan đến hoạt động quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống thoát nước- - Đổi mới cơ chế quản lý dịch vụ thoát nước đô thị - 2. Một số vấn đề về công nghệ thoát nước đô thị - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng hiện tượng sụt lún mặt đất khu vực nghiên cứu - 3. Phân tích nguyên nhân gây ra sụt lún mặt đất tại lãnh thổ nghiên cứu - 4. Quan hệ giữa quá trình xói ngầm và sụt lún mặt đất khu vực Hậu Viên - 5. Nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Văn Quốc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Văn Quốc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. PTVP thấm không ổn định qua đê có nền cát thông với sông - 2. Thuật toán PTHH và chương trình máy tính giải PTVP cơ bản - 3. ứng dụng tính toán thấm và ổn định đê Phương Độ - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Lê Văn Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Lê Văn Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nghiên cứu biến dạng đẩy trồi ở đáy hố đào khi thi công - - Nguyên nhân - - Một số phương pháp tính hệ số an toàn chống đẩy trồi cho hố đào trong đất sét - - Quan hệ giữa hệ số an toàn chống đẩy trồi và chuyển định ngang của tường cừ - - Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. ảnh hưởng của sự thay đổi ứng suất trong tầng đất gốc - 2. ảnh hưởng của kích thước hố đào - 3. ảnh hưởng do tính chất của đất nền - 4. ảnh hưởng của giá trị ứng suất ngang ban đầu trong đất- 5. ảnh hưởng do điều kiện nước ngầm - 6. Độ cứng của hệ thống chống đỡ thành hố đào- 7. Tác động của sự gia tải trước- 8. ảnh hưởng do sử dụng các phương pháp thi công- 9. ảnh hưởng do chất lượng của công tác xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Kết quả thí nghiệm- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một vài đặc điểm của cọc barrette - 2. Thiết kế cọc barrette - - Kích thước của cọc barrette - - Xác định sức chịu tải của cọc barrette - - Vật liệu dùng cho cọc barrette - - Cấu tạo lồng cốt thép trong cọc barrette.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Trần Hữu Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Trần Hữu Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm - 2.Thủ tục thí nghiệm - 3. Xử lý số liệu thí nghiệm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đặng Tỉnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đặng Tỉnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương pháp thí nghiệm - 2. Một số phương pháp thịnh hành - - Phương pháp tra bảng - - Phương pháp ước lệ - 3. Phương pháp thực hành tính hệ số nền - - Cơ sở lý thuyết - - Phương pháp thực hành xác định hệ số nền - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vương Văn Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vương Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. ổn định tường cừ - - áp lực đất sau tường - - Sức chịu tải của neo trong đất- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Trường Giang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Trường Giang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Ví dụ tính toán với khung bê tông cốt thép thường và khung bê tông cốt thép có sử dụng cáp căng trong dầm - - Sơ đồ kết cấu - - Xác định tải trọng tác dụng - - Kết quả tính toán- 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần tử nhanh - 2. Phần tử tấm - 3. Phân tích tĩnh - 4. Phân tích dao động riêng - 5. Phân tích ổn định - 6. Phân tích phi tuyến P-Delta- 7. Thiết kế cấu kiện BTCT - 8. Các ví dụ tính toán- 9. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung, Vũ Thành Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung, Vũ Thành Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Sự cân bằng của phân tố bờ - 3. Thiết lập phương trình vi phân đối với chuyển vị của các điểm trên bờ - 4. Thiết lập phương trình vi phân đối với độ võng theo phương ngang của bản- 5. Thiết lập phương trình vi phân đối với lực cắt theo phương ngang của bản- 6. Phương hướng chung để giải bài toán vỏ gấp không gian tổng quát - 7. Thuật toán - 8. Kết luận.

  Số trang: 0