Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Một số quy định về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế nhà cao tầng - 1.1. Quy định chung - 1.2. Yêu cầu về chịu lửa - 1.3. Yêu cầu ngăn cháy - 1.4. Bố trí mặt bằng - 1.5. Lối thoát nạn - 1.6. Thang Máy - 1.7. Thiết bị điện và chiếu sáng - 1.8. Thông gió và hút khói - 1.9. Báo cháy và chữa cháy- II. Các biện pháp cụ thể phòng ngừa cháy, nổ cho công trình xây dựng cao tầng - 2.1. Giải pháp phòng cháy trong thiết kế quy hoạch - 2.2. Giải pháp phòng cháy trong thiết kế kiến trúc và kết cấu - 2.3. Những yêu cầu phòng cháy, chữa cháy khi tổ chức công trường xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Hoàng Hữu Phê, DAOUST Jean
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Hoàng Hữu Phê, DAOUST Jean

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Những ưu điểm của bê tông dự ứng lực tiền chế - 3. Hướng phát triển trong tương lai - 4. Những ứng dụng khác của kết cấu ứng suất trước tiền chế ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hệ thống cấp nước - 2. Hệ thống thoát nước - - Phương án 1: Hệ thống 1 ống thoát với ống đứng thông hơi tăng cường - - Phương án 2: Hệ thống 1 ống thoát với ống thông hơi từ các thiết bị - - Phương án 3: Hệ thống thoát nước và thông hơi kết hợp - - Vấn đề ` giảm tốc` trong ống đứng thoát nước.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Những đặc điểm của thoát nước và xử lý nước thải nhà cao tầng - 2- Công nghệ xử lý nước thải cho nhà cao tầng - - Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải nhà cao tầng - - Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học với bùn hoạt tính - - Xử lý nước thải nhà ở cao tầng bằng thiết bị xử lý Jokashou (công nghệ Nhật Bản)- - Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại cải tiến với các vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí - 3. Cách tiếp cận mới trong thoát nước và vệ sinh: vệ sinh phân tán và tái sử dụng - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Phạm Văn Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Phạm Văn Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm kiến trúc nhà cao tầng - 2. Đặc điểm cấp nước các nhà cao tầng - - Đặc điểm thoát nước các nhà cao tầng - 3. Thu gom chất thải rắn (rác thải)ở các nhà cao tầng - 4. Một số vấn đề tồn tại cần khắc phục.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Công Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Công Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Về kiến trúc - 2. Về kết cấu - - Vấn đề khảo sát địa chất công trình - - Vấn đề tải trọng - - Vấn đề sơ đồ kết cấu - - Vấn đề tính toán kết cấu - - Vấn đề thiết kế nền móng - 3. Vấn đề phòng hoả - 4. Vấn đề hệ thống kỹ thuật và thiết bị - 5. Vấn đề thi công - 6. Vấn đề quản lý sử dụng, duy tu bảo dưỡng - 7. Vấn đề giá thành - 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Xác định chiều cao thích hợp cho nhà ở cao tầng - 2. Đặc điểm xây dựng và lập quy hoạch tổng mặt bằng - 3. Tổ chức các loại không gian chức năng trong nhà ở cao tầng - 4. Cửa sổ - 5. Thang máy trong nhà ở cao tầng - 6. Đường ống đổ rác - 7. Thiết kế cấp thoát nước - 8. Thông gió và điều hoà không khí - 9. Điện chiếu sáng - 10. Hệ thống thông tin liên lạc-thu hình - 11. Hệ thống cấp ga, khí đốt - 12. Phòng cháy chữa cháy - 13. Công tác hoàn thiện.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phạm Khắc Hiên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phạm Khắc Hiên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khảo sát địa chất nhà cao tầng - 2. Thí nghiệm nén tĩnh cọc - 3. Tính toán thiết kế cọc - 4. Vật liệu kết cấu chịu lực phần thân - 5. Tải trong tác động - 6. Tính toán thiết kế - 7. Về cấu tạo kháng chấn.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đào Ngọc Nghiêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đào Ngọc Nghiêm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới là sự lựa chọn phù hợp với các yêu cầu phát triển của đô thị - II. Phát triển các khu đô thị mới tại Hà Nội - Những đặc điểm nổi bật - III. Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc - 1- Về quy hoạch mặt bằng - 2- Về tổ chức không gian và bố cục hình khối - 3- Về giải pháp kiến trúc - 4- Giá thành công trình - IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Ngô Thế Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Ngô Thế Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chất lượng - - Đánh giá chất lượng - - Dự kiến các phần cần được đánh giá và điểm số đánh giá - - Các tiêu chí và phương pháp đánh giá phần kiến trúc - - Tiêu chí đánh giá chất lượng phần kết cấu - - Đánh giá chất lượng phần thi công - - Đánh giá chất lượng phần hệ thống kỹ thuật - - Đánh giá mặt kinh tế của công trình - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Hồng Thục, Khuất Tân Hưng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Hồng Thục, Khuất Tân Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Các tiêu chí đánh giá chất lượng kiến trúc nhà cao tầng phù hợp với điều kiện Việt Nam - 1.1. Cơ sở xây dựng tiêu chí - 1.2. Tiêu chí đánh giá - - Tiêu chí về quy hoạch - - Tiêu chí về kiến trúc - - Tiêu chí về kỹ thuật, công nghệ và vật liệu - 2. Một số ý kiến về thực trạng thiết kế xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phạm Văn Khánh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-85/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phạm Văn Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về chất lượng xây dựng và tiêu chí đánh giá chất lượng

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-85/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mục đích của HTĐGCLXDN - - Cơ cấu của HTĐGCLXDN - - Phương thức đánh giá- - Nguyên tắc đánh giá - - Chọn mẫu - - Đánh giá về kết cấu - - Đánh giá về kiến trúc - - Đánh giá về cơ điện - - Tính toán điểm HTĐGCLXDN - - Thưởng chất lượng xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Chủng, Nguyễn Hùng, Phạm Hoà Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Chủng, Nguyễn Hùng, Phạm Hoà Bình...

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về nhà cao tầng - 2. Những yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý, giám sát chất lượng nhà cao tầng - 3. Nội dung, trình tự tổ chức thực hiện quản lý, giám sát chất lượng đối với nhà chung cư cao tầng- - Quản lý chất lượng khảo sát và thiết kế - - Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây lắp - - Quản lý chất lượng trong giai đoạn bảo hành - - Quản lý chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình phát triển nhà ở chung cư cao tầng của Tổng công ty - 2. Công tác quản lý chất lượng nhà ở chung cư cao tầng - - Về thiết kế - - Về thi công - 3. Kiến nghị.

  Số trang: 0