Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về chung cư tại TP Hồ Chí Minh- 2. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Quỹ nhà ở trên địa bàn Hà Nội- 2. Thực trạng quỹ nhà và tình hình quản lý sử dụng- 3. Công tác sửa chữa, bảo trì phát triển quỹ nhà ở trong những năm qua và giải pháp trong thời gian tới- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Xuân chính, Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Xuân chính, Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng về chất lượng nhà chung cư nhiều tầng- - Các nét đặc trưng của nhà chung cư ở Việt Nam- - Hiện trạng chất lượng kết cấu - - Hiện trạng chất lượng môi trường- 3. Điều tra xã hội học- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tác giả: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN
  Nhà xuất bản: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

  Tác giả: Văn phòng TW Đảng cộng sản VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  I. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc: Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc; Doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc hiện nay; Những khó khăn vướng mắc trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước .
  II. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc): Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc; Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Đài Loan (Trung Quốc)

  Số trang: 0

 • Ứng dụng và phát triển công nghệ tự động trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và thiết bị công nghiệp tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Tác giả: Trần Việt Hùng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - Bộ Công nghiệp
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng và phát triển công nghệ tự động trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và thiết bị công nghiệp tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng và phát triển công nghệ tự động trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và thiết bị công nghiệp tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Tác giả: Trần Việt Hùng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về dự án đầu tư chiều sâu của Công ty Cơ khí Hà Nội- II. Những kết quả của việc ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá tại Công ty Cơ khí Hà Nội - III. Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tác giả: Võ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sự thay đổi Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mã số: RD-14

  Tác giả: Võ Kim Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Báo cáo kết quả khảo sát về công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng tại LB Nga- II. Nghiên cứu, phân tích Bộ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của LB Nga- 1/ Tổng quan về cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành hoạt động tiêu chuẩn hoá xây dựng ở LB Nga- 2/ Tổng quan về hệ thống văn bản pháp quy và tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga phục vụ công tác quản lý các hoạt động xây dựng- 3/ Cơ cấu, quy trình biên soạn Bộ tiêu chuẩn xây dựng của Liên bang Nga - 4/ Phân tích Bộ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Liên bang Nga -< Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc- BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị ở một số nước trên thế giới và Việt Nam- Chương I: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị ở một số nước trên thế giới - Chương II: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị lớn ở Việt Nam- - Phần II: Hướng dẫn thiết kế tượng đài trong quy hoạch đô thị Việt Nam- I. Các yêu cầu chung trong công tác thiết kế tượng đài - II. Yêu cầu về quy hoạch hệ thống tượng đài trong tổng thể đô thị- III. Hướng dẫn thiết kế tượng đài trong bố cục không gian đô thị- IV: Hướng dẫn quy trình tổ chức thiết kế tượng đài - V: Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu sáng tác tác phẩm tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị - VI: Hướng dẫn phương pháp theo dõi thi công, quản lý tượng đài trong quá trình xây dựng- VII: Đề xuất chung về mặt quản lý xây dựng tượng đài trong sự phát triển đô thị hiện nay và trong tương lai- VIII: Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Cơ sở khoa học- III. Đánh giá khái quát tính xã hội- vai trò của cộng đồng trong quá trình lập và thực hiện các đồ án quy hoạch hiện nay- IV: Các bài học kinh nghiệm- V: Đánh giá hiệu quả ứng dụng thực tế quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - VI: Xây dựng mô hình ứng dụng- VII: Dự thảo hướng dẫn thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá- VIII: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Căn cứ xây dựng chiến lược - - Chương II: Hiện trạng môi trường xây dựng ở Việt nam và một số bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc- II.1. Hiện trạng môi trường xây dựng ở đô thị và khu công nghiệp - II.2. Hiện trạng môi trường ở các cơ sở sản xuất ngành xây dựng - II.3. Hiện trạng môi trường ở khu dân cư nông thôn, làng nghề truyền thống- II.4. Tình hình chung về quản lý môi trường xây dựng - II.5. Một số bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc- - Chương III: Quan điểm và mục tiêu của chiến lược - - Chương IV: Nội dung của chiến lược- - Chương V: Các giải pháp thực hiện chiến lược - - Chương VI: Xác định ưu tiên- - Chương VII: Lộ trình đến 2005- - Chương VIII: Tổ chức thực hiện.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Văn Thưởng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Lê Văn Thưởng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sự cố sập cầu - 2. Vấn đề nứt trong các dầm bê tông - 3. Sự cố về móng mố trụ.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Văn Đạt, Lê Văn Thịnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Văn Đạt, Lê Văn Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Những nguyên nhân tác động đến trạng thái nứt ở thành bể - 3. Những nguyên nhân tác động đến trạng thái nứt ở đáy bể - 4. Gút lại các nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh hệ thống nứt ở bể - 5. Một vài kinh nghiệm rút ra được từ hiện tượng nứt bể này.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Dương Học Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Dương Học Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các sự cố công trình nền đường ô tô xảy ra trong những năm gần đây - II. Phân tích và nhận xét về nguyên nhân các sự cố - II.1. Về các sự cố lún sụt-trượt trồi - II.2. Về các hiện tượng lún kéo dài.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen cho men gạch gốm ốp lát. Mã số: RD-35

  Tác giả: Trần Quang Hào, chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Vật liệu xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ chế tạo bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen cho men gạch gốm ốp lát. Mã số: RD-35

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ chế tạo bột màu xanh nước biển, xanh lá cây, nâu và đen cho men gạch gốm ốp lát. Mã số: RD-35

  Tác giả: Trần Quang Hào, chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Cơ sở khoa học- 3. Mục tiêu đề tài- 4. Kết quả nghiên cứu- 5. Kết luận và kiến nghị- 6. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa các - bua - silic ( SiC ) làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò công nghiệp

  Tác giả: Trần Hữu Tường, chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Vật liệu xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa các - bua - silic ( SiC ) làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa các - bua - silic ( SiC ) làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò công nghiệp

  Tác giả: Trần Hữu Tường, chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu của đề tài- II. Tình hình nghiên cứu và sử dụng sản phẩm chịu lửa các bua silic trên thế giới và trong nước- III. Cơ sở khoa học- công nghệ về vật liệu chịu lửa các bua silic - IV. Phạm vi, nội dung nghiên cứu của đề tài- V. Kết quả nghiên cứu đã đạt được- VI. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động tính toán, điều khiển phối liệu xi măng. Mã số: RD-32

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Vật liệu xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động tính toán, điều khiển phối liệu xi măng. Mã số: RD-32

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động tính toán, điều khiển phối liệu xi măng. Mã số: RD-32

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Mục tiêu nghiên cứu- III. Tình hình nghiên cứu và sản xuất trên thế giới và trong nước- IV. Cơ sở khoa học- V. Phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích-thử nghiệm- VI. Nội dung và kkết quả nghiên cứu- VII. Kiểm tra hệ thống trong thực tế sản xuất- VIII. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0