Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-8/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Báo cáo của Vụ quản lý vật liệu xây dựng - Phần I: Sơ lược tình hình công nghệ sản xuất gạch ngói nung từ 1990 về trước - Phần II: Tình hình đầu tư và hiệu quả công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn - Phần III: Hướng phát triển và các biện pháp thực hiện đầu tư cho giai đoạn tới - Phần IV: Những kiến nghị- - Báo cáo tham luận của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng - - Báo cáo kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, bố trí lựa chọn thiết bị, vận hành dây chuyền sản xuất gạch ngói nung bằng hệ số lò sấy nung tuynen liên hoàn - - Báo cáo khả năng ngành cơ khí XD trong việc sản xuất thiết bị đồng bộ có chất lượng đảm bảo thay thế thiết bị nhập và phụ tùng thay thế cho thiết bị hiện có trong các dây chuyền đang hoạt động - - Kinh nghiệm thiết kế nhà máy gạch sấy-nung tuynen liên hoàn...

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu (22-23/11/1996)

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu (22-23/11/1996)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu (22-23/11/1996)

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề nền móng công trình - 2. Vấn đề kết cấu xây dựng - 3. Vấn đề kỹ thuật môi trường - Vật liệu xây dựng - Hoá xây dựng - 4. Kiến trúc.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy (18-19/11/1997)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề nền móng và trắc địa công trình - 2. Vấn đề kết cấu công trình - 3. Vấn đề vật liệu xây dựng - Kỹ thuật môi trường - Hoá xây dựng - 4. Vấn đề kiến trúc.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Hội vật liệu và cấu kiện xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Hội vật liệu và cấu kiện xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hoá chất với công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành xây dựng - 2. Tiềm năng phát triển sản xuất các sản phẩm hoá học phục vụ xây dựng - 3. Công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ hoá học trong xây dựng - 4. Sự đóng góp của hoá học và nhu cầu sử dụng các sản phẩm hoá chất trong xây dựng - 5. Hoá học và vấn đề xử lý môi trường - 6. Bảo vệ nguồn nước sạch - 7. Phòng thí nghiệm - nhân tố của sự phát triển các sản phẩm hoá học trong xây dựng - 8. Mở rộng ứng dụng các vật liệu nền polyme vào các lĩnh vực xây dựng...

  Số trang: 0

 • Qúa trình lập và quản lý chi phí xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong cơ chế thị trường có sự quanr lý của nhà nước theo định hướng XHCN

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-4/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Qúa trình lập và quản lý chi phí xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong cơ chế thị trường có sự quanr lý của nhà nước theo định hướng XHCN

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Qúa trình lập và quản lý chi phí xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong cơ chế thị trường có sự quanr lý của nhà nước theo định hướng XHCN

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Báo cáo tổng quan về đổi mới cơ chế hình thành và quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng - 2. Đổi mới quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng - 3. Quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng ở công trình xi măng Bút sơn - 4. Tin học và quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

  Số trang: 0

 • Giới thiệu tóm tắt việc đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò tuynen

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Công ty Thạch Bàn - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu tóm tắt việc đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò tuynen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu tóm tắt việc đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò tuynen

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Bá Yêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Bá Yêm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nguyên nhân và quá trình ăn mòn cửa van thép trong nước biển - II. Một số biện pháp bảo vệ cửa van thép trong môi trường nước biển - - Nghiên cứu chế tạo thép có độ tinh khiết cao và các hợp kim ít bị ăn mòn - - Sử dụng lớp phủ bảo vệ - -Bọc bằng vật liệu composite - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Văn Huân/ Tiết Văn Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Văn Huân/ Tiết Văn Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nghiên cứu ổn định nền đập đất hồ Khe Ngang - 1. Giới thiệu sơ bộ công trình và phương án thiết kế công trình đầu mối - 2. Kết cấu đập - 3. Địa chất nền đập - 4. Kiểm tra lún của đập đất và ổn định nền khi chưa gia cố nền - 5. Phương án bố trí bấc thấm gia cố nền đập đất - III. Sử dụng bấc thấm (PVD) để gia cường - 1. Cơ sở lý thuyết - 2. Xác định chiều cao gia tải các giai đoạn - 3. Kiểm tra ổn định đập đất sau khi nền được gia cố - 4. Tính thời gian cần thiết chờ cố kết - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Tiết Văn Hải/ Đỗ Viết Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Tiết Văn Hải/ Đỗ Viết Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đánh giá chung và hiện trạng đê Đà Giang - thị xã Hoà Bình - II. Xác định mực nước hạ du sông Đà khi hồ Hoà Bình xả lũ 15000m3/s - III. Giải pháp kỹ thuật kết cấu công trình - IV. Phương pháp tính toán ổn định công trình - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đỗ Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đỗ Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Phương pháp tính toán - 2.1. Phương pháp tính thấm - 2.2. Phương pháp tính ổn định mái dốc - III. Chương trình sử dụng tính toán - IV. Kiểm tra và dự báo mức độ an toàn đập đất từ số liệu quan trắc thấm - V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Vũ Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Vũ Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan về ứng dụng tua bin cột nước thấp - II. Nghiên cứu, tính toán tua bin hướng trục - 1. Tính toán profile bánh xe công tác - 2. Xác định phân bố vận tốc và áp suất trên profile cánh - 3. Đánh giá tổn thất và hiệu suất của tua bin - III. Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tổ máy thuỷ điện nhỏ cột nước thấp - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Đăng Hinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Đăng Hinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Đặt vấn đề - II. Tình hình ăn mòn và hư hỏng của kết cấu thép các công trình thuỷ lợi tại các cửa sông, ven biển - III. Cơ chế bảo vệ của lớp phủ kẽm - 1. Tính chất cơ bản của kẽm - 2. Độ ăn mòn của kẽm trong các môi trường - IV. Lựa chọn công nghệ và ứng dụng - V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đinh Ngọc Aí/ Trần Văn Công
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đinh Ngọc Aí/ Trần Văn Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu nghiên cứu - 2. Cơ sở tính toán nâng cao khả năng hút của bơm ly tâm - 3. Phương pháp đánh giá khả năng hút - Các chỉ tiêu chống xâm thực của bơm - 4. Kết quả thực nghiệm bước đầu về bơm có chiều cao hút lớn Zh=7m - 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đinh Ngọc Aí/ Trần Văn Công
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đinh Ngọc Aí/ Trần Văn Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát về tình hình sử dụng máy bơm HL900-9 - II. Cơ cấu tự mồi máy bơm ly tâm có một lưỡi gà phân ly - III. Cơ sở tính toán buồng phân ly khí và nước - IV. Ưng dụng cơ cấu tự mồi vào máy bơm HL900-9 - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trương Đình Dụ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trương Đình Dụ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đập xếp - II. Sơ đồ lực và nguyên lý làm việc - 1. Nguyên lý - 2. Sơ đồ lực - 3. Cách điều khiển - III. Thiết kế các bộ phận chính của đập - 1. Thiết kế buồng áp lực - 2. Thiết bị điều khiển tự động - IV. Thí nghiệm mô hình - V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0