Tìm kiếm nâng cao

 • Luật quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-7/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Danh mục toàn bộ văn bản luật lệ hiện hành trong xây dựng của nước CHND Trung Hoa- - Luật Quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Số trang: 0

 • Bảng phân tích Luật xây dựng và nhà ở của nước Cộng hoà Pháp

  Tác giả: Frank Moderne, Philippe Dubois
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-7/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảng phân tích Luật xây dựng và nhà ở của nước Cộng hoà Pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảng phân tích Luật xây dựng và nhà ở của nước Cộng hoà Pháp

  Tác giả: Frank Moderne, Philippe Dubois

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Quyển thứ nhất: Những quy định chung - Phần I: Xây dựng nhà cửa - Phần II: An toàn và bảo vệ chống cháy - Phần III: Sưởi ấm và hoàn thiện mặt ngoài các ngôi nhà- Phần IV: Quy định liên quan đến công nghiệp xây dựng - Phần V: Kiểm tra và xác nhận hình sự - Phần VI: Quy định đặc biệt đối với các tính hải ngoại - - Quyển thứ hai: DDiều lệ của những người xây dựng - Phần I: Điều lệ các hội xây dựng - Phần II: Sự tăng tiến bất động sản - Phần III: Hợp đồng xây dựng 1 ngôi nhà tư nhân - Phần IV: Những quy định chung khác - Phần V: Cho thuê xây dựng - Phần VI: Bán bất động sản để XD- Phần VII: Ngững quy định đặc biệt đối với các tính hải ngoại - - Quyển thứ ba: Những giúp đỡ khác nhau đối với việc XD nhà ở và đối với sự cải thiện điều kiện cư trú, giúp đỡ cá nhân về nhà ở - - Quyển thứ tư: Nhà thuê với giá vừa phải- - Quyển thứ năm: Nhà có nguy cơ đổ nát hoặc có hại- - Quyển thứ sáu: Biện pháp nhằm sửa chữa những khó khăn đặc biệt của nhà cửa.

  Số trang: 0

 • Luật chung về nhà cửa của nước Cộng hoà Cu Ba

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật chung về nhà cửa của nước Cộng hoà Cu Ba

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật chung về nhà cửa của nước Cộng hoà Cu Ba

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Nguyên tắc và mục đích - Chương II: Về việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở - Chương III: Việc xây dựng và sửa chữa nhà cửa bằng sức lực của nhân dân - Chương IV: Quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ nhà - Chương V: Nhà tập thể và phương tiện cơ bản- Chương VI: Những quy định cho những nhà nhiều hộ - Chương VII: Cho thuê buồng - Chương VIII: Việc chuyển nhượng quyền lợi về nhà cửa trong trường hợp chủ chết hoặc vắng mặt vĩnh viễn- Chương IX: Văn phòng trước bạ sử hữu về nhà cửa - Chương X: Về quyền hạn và cách thức giải quyết các khiếu nại về quyền lợi và các tranh chấp về nhà cửa - Chương XI: Viện nhà cửa quốc gia.

  Số trang: 0

 • Chính sách nhà ở Nhật Bản (Từ thời kỳ khôi phục hậu chiến đến hiện tại)

  Tác giả: Heikich Hasebe
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-7/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách nhà ở Nhật Bản (Từ thời kỳ khôi phục hậu chiến đến hiện tại)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách nhà ở Nhật Bản (Từ thời kỳ khôi phục hậu chiến đến hiện tại)

  Tác giả: Heikich Hasebe

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: - Chương 1: Các đối sách nhà ở thời tiền chiến - Chương 2: Chuẩn bị các hệ thống của đối sách nhà ở - Chương 3: Mở rộng các đối sách nhà ở - Phần II: - Chương 1: Xúc tiến theo kế hoạch các đối sách nhà ở - Chương 2: Từ số lượng đến chất lượng- Thay đổi trong đối sách nhà ở .

  Số trang: 0

 • Đề cương chi tiết soạn thảo Luật nhà ở

  Tác giả: Trịnh Huy Thục, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề cương chi tiết soạn thảo Luật nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề cương chi tiết soạn thảo Luật nhà ở

  Tác giả: Trịnh Huy Thục, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung - Chương II: Quyền đầu tư phát triển nhà ở - Chương III: Quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở - Chương IV: Quyền sở hữu về nhà ở - Chương V: Quyền sử dụng nhà ở - Chương VI: Quyền sửa chữa, cải tạo, cơi nới nhà ở - Chương VII: Quyền hoạt động dịch vụ kinh doanh nhà ở - Chương VIII: Xử lý tranh chấp, vi phạm nhà ở - Chương IX: Quản lý nhà nước về nhà ở - Chương X: Điều khoản thi hành.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất ngói phủ men cho mục đích trang trí. Mã số: RD-49

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn XD và phát triển VLXD - Viglacera
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sản xuất ngói phủ men cho mục đích trang trí. Mã số: RD-49

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ sản xuất ngói phủ men cho mục đích trang trí. Mã số: RD-49

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Men cho gốm đất sét nung- tính chất và công nghệ sản xuất - III. Mục tiêu nghiên cứu đề tài - IV. Kết quả nghiên cứu và thực hiện đề tài - V. Sản xuất thử công nghiệp - VI. Sơ tính hiệu quả kinh tế - VII. Quy trình công nghệ sản xuất ngói phủ men tại Công ty gốm xây dựng Hạ Long- VIII. Kết luận - IX. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giá xây dựng và biện pháp quản lý Nhà nước đối với giá cả thị trường xây dựngMã số: RD-9702

  Tác giả: Trần Trịnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giá xây dựng và biện pháp quản lý Nhà nước đối với giá cả thị trường xây dựngMã số: RD-9702

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giá xây dựng và biện pháp quản lý Nhà nước đối với giá cả thị trường xây dựngMã số: RD-9702

  Tác giả: Trần Trịnh Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I. Nhận định tình hình đầu tư - xây dựng trong thập niên 1990-2000- Chương II. Những nguyên tắc cơ bản xác định chi phí xây dựng trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN - Chương III. Đề xuất mô hình hệ thống hình thành chi phí XD các dự án đầu tư ở Việt Nam từng bước phù hợp với giai đoạn sau năm 2000 - Chương IV. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước thông qua việc tổ chức XD các dữ liệu làm căn cứ để lập và thẩm định chi phí XD qua các giai đoạn đầu tư của các dự án- Phần phụ lục.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xác lập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ của các công trình xây dựng. Mã số: RD-9703

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác lập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ của các công trình xây dựng. Mã số: RD-9703

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xác lập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ của các công trình xây dựng. Mã số: RD-9703

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sự cần thiết và mục tiêu nghiên cứu đề tài - II. Hệ thống định mức dự toán lắp đạt máy ở nước ta hiện nay, nhận xét về tập định mức lắp đật máy ban hành theo quyết định số 2000/UB-KTXD ngày 28/9/2972- III. Tham khảo tài liệu nước ngoài về định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng - IV. Nội dung sửa đổi bổ sung tập định mức lắp đặt máy số 2000, căn cứ sửa đổi, bổ sung và kết quả đạt được - V. Kết luận, kiến nghị - Phụ lục: Tập định mức dự toán lắp đặt máy (dự thảo).

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp và xây dựng định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị ban hành áp dụng thống nhất toàn quốc. Mã số: RD-19

  Tác giả: Lê Gia Cư
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp và xây dựng định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị ban hành áp dụng thống nhất toàn quốc. Mã số: RD-19

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp và xây dựng định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị ban hành áp dụng thống nhất toàn quốc. Mã số: RD-19

  Tác giả: Lê Gia Cư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu - Chương II: Thực trạng công tác vệ sinh môi trường đô thị - Chương III: Đề xuất phương pháp xây dựng định mức chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị ban hành áp dụng thống nhất toàn quốc - Chương IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng. Mã số: RD-62

  Tác giả: Nguyễn Hữu Hưng
  Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng. Mã số: RD-62

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng. Mã số: RD-62

  Tác giả: Nguyễn Hữu Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Cơ sở để xây dựng chiến lược - I. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước - II. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ngành xây dựng giai đoạn 2000-2005 và định hướng đến 2010 liên quan đến hội nhập - III. Thương mại dịch vụ và các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế - IV. Các yêu cầu khi tham gia các thể chế quốc tế - Phần 2: Phân tích thực trạng các lĩnh vực dịch vụ, các chính sách và các lĩnh vực khác liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ của ngành xây dựng - I. Phân tích thực trạng các lĩnh vực dịch vụ của ngành - II. Hiện trạng năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực KHCN - III. các văn bản pháp quy và chính sách hiện hành liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ của ngành - IV. So sánh với chính sách dịch vụ của các nước trong khu vực - V. Khảo sát ý kiến của các cơ sở- Phần 3: Lộ trình hội nhập - I. Lộ trình - II. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực phát triển ngành.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã). Mã số: RD-60

  Tác giả: Nguyễn Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã). Mã số: RD-60

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã). Mã số: RD-60

  Tác giả: Nguyễn Văn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý xây dựng ở cấp huyện và cấp xã- I. Những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn- II. Thực trạng công tác quản lý xây dựng nông thôn trong những năm qua- III. Yêu cầu của công tác quản lý xây dựng nông thôn (ở cấp huyện và cấp xã) trong những năm tới- Chương II: Những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và xã)- I. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng nông thôn cấp huyện và xã- II. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và xã)- III. Tiêu chuẩn của cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và xã)- Chương III: Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã)- I. Mục tiêu và yêu cầu xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã) - II. Phân tích nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã)- III. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ quản lý xây dựng nông thôn (cấp huyện và cấp xã)- IV. Chuẩn bị và tổ chức mở lớp bồi dưỡng - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

  Tác giả: Nguyễn Văn Trường,Dương Thành Phố,Trịnh Huy Thục
  Nhà xuất bản: Thanh tra xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

  Tác giả: Nguyễn Văn Trường,Dương Thành Phố,Trịnh Huy Thục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I- Mở đầu - II- Phần I: Khái quát chung về hoạt động đầu tư xây dựng và khái luận về công tác thanh tra - 1. Khái luận về công tác thanh tra - 2. Tình hình, đặc điểm đầu tư XD- 3. Tình hình lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong hoạt động đầu tư XDCB- 4. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh và phát triển các hiện tượng lãng phí, thất thoát- III- Phần II: Nội dung, trình tự và phương pháp thanh tra dự án đầu tư XDCB- Chương 1: Thanh tra chuẩn bị đầu tư- Chương 2: Thanh tra thực hiện đầu tư- Chương 3: Thanh tra kết thúc XD- IV- Phần III: Kết luận và kiến nghị thanh tra- V- Phần IV: Phụ lục và các biểu mẫu, tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Proceedings of the nocmat/3-Vietnam third International conference on Non-Conventional Materials and Technologies

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Proceedings of the nocmat/3-Vietnam third International conference on Non-Conventional Materials and Technologies

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Proceedings of the nocmat/3-Vietnam third International conference on Non-Conventional Materials and Technologies

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tình hình phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Báo cáo tình hình quản lý phát triển nhà ở 10 năm (1991-2000); Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong giai đoạn 2001-2010.
  2. Chương trình phát triển nhà ở đô thị 5 năm 2001-2005.
  3. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005

  Số trang: 0

 • 40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999,Hội nghị khoa học

  Tác giả: Viện Khoa học thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999,Hội nghị khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bốn mươi 40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999

  Tác giả: Viện Khoa học thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. 40 năm hoạt động khoa học công nghệ và 1 số kết quả chính 5 năm gần đây của Viện Khoa học thuỷ lợi.
  2. Những tác nhân bất thuận cho phòng chống lũ ở Đồng bằng Bắc Bộ.
  3. Một số kết quả nghiên cứu của đề tài 08-10 (1996-1999)` Nghiên cứu các giải pháp thuỷ lợi tiên tiến để khai thác nước phù sa, nâng cao độ phì đất Đồng bằng sông Hồng`.
  3. Hoàn thiện công nghệ xây dựng đập trụ đỡ .
  4. Cơ sở hình thành giá nước.
  5. Giới thiệu 1 số kết quả KHCN phục vụ công tác thuỷ lợi-thuỷ điện nhỏ các tỉnh miền núi.
  6. Kết quả nghiên cứu và áp dụng công nghệ tưới phun, tiết kiệm nước..

  Số trang: 0