Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Văn Tần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Văn Tần

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mặt phân cách và cách xác định vị trí mặt phân cách- III. Ưng dụng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Quốc Thành/ Lưu Phong Niên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Quốc Thành/ Lưu Phong Niên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Rung động bệ máy và nền- II. Thiết bị đáp ứng tốc độ công nghệ- III. Công suất dẫn động- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Lê Gôn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Lê Gôn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. ổ trượt thuỷ tĩnh- 1. Kết cấu của ổ trượt thuỷ tĩnh- 2. Hệ thống bôi trơn ổ trượt thuỷ tĩnh- II. Xác định các thông số cơ bản của ổ trượt thuỷ tĩnh- 1. áp suất trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 2. Lưu lượng và tải trọng trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 3. Độ cứng của nêm dầu trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 4. Tiêu hao công suất trong ổ trượt thuỷ tĩnh- III. Xác định khe hở nhỏ nhất trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 1. Trình tự lựa chọn và tính toán- 2. Chế độ lắp ghép và độ nhám bề mặt ổ trượt.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Văn Ngà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Văn Ngà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sử dụng phân tích nhiệt vi sai để phát hiện ra hợp chất mới trong quá trình hydrat- II. Các phương pháp phối hợp nghiên cứu động học hydrat hoá của xi măng, cấu trúc, thành phần tương ứng của đá xi măng và bê tông.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phùng Thiệt Thuật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phùng Thiệt Thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm và phân loại các công trình nhà cao tầng trong đô thị- II. Một số nhận xét về tình hình phát triển các công trình cao tầng ở các nước trên thế giới và Việt Nam- III. Hiện trạng của kiến trúc cao tầng ở Hà Nội- IV. Một số kết luận và kiến nghị định hướng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng 1: Thành phần hoá, khoáng của nguyên vật liệu- Bảng 2: các chỉ tiêu cơ lý của xi măng HT - Bảng 3: Các chỉ tiêu cơ lý của phụ gia- Bảng 4: Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian ninh kết của chất kết dính chịu nhiệt (CKDCN)- Bảng 5: Cường độ nén của CKDCN ở các nhiệt độ- Bảng 6: Độ chịu lửa của CKDCN- Bảng 7: Tính chất của cốt liệu rỗng- Bảng 8: Thành phần cấp phối hạt- Bảng 9: Cường độ nén và khối lượng thể tích của BTNCN-CLR- Bảng 10: Hệ số dẫn nhiệt của BTNCN-CLR- Bảng 11: Độ bền nhiệt và độ co thể tích của BTNCN-CLR- Sơ đồ dây chuyền công nghệ chế tạo BTNCN-CLR- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức/ Trần Tuấn Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức/ Trần Tuấn Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng 1: Các tính chất của nguyên liệu- Bảng 2: Thành phần của các cấp phối- Bảng 3: Thành phần hoá của các cấp phối- Bảng 4: Thành phần khoáng của các cấp phối- Bảng 5: Các tính chất của vật liệu nung ở các nhiệt độ- Sơ đồ công nghệ chế tạo gốm xây dựng từ phế thải công nghiệp- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hồ Thái Hùng/ Doãn Tam Hoè
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hồ Thái Hùng/ Doãn Tam Hoè

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hệ thống quy chiếu và các thông số vật lý thiên văn- 1. Quỹ đạo và vị trí của trái đất trong thái dương hệ- 2. Tính toán vị trí của trái đất tại ngày T trong năm- 3.Hệ thống toạ độ- II. Tính toán bóng của vật chuẩn tại thời điểm và vị trí bất kỳ- 1. Quan hệ giữa các toạ độ- 2. Xác định bóng của vật chuẩn- 3. Thời điểm mặt trời mọc và mặt trời lặn- 4. Hiện tượng khúc xạ- 5. Các lệnh dùng tính và vẽ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Tuấn Ngọc/ Nguyễn Sinh Hoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Tuấn Ngọc/ Nguyễn Sinh Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết- III. Phần lý thuyết- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Danh Đại...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Danh Đại...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp và kết quả thực nghiệm- 1. Nguyên vật liệu sử dụng- 2. Đúc mẫu và thí nghiệm- 3. Nhận xét và kết quả- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Hữu An/ Vũ Hữu hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Hữu An/ Vũ Hữu hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Xây dựng mô hình dòng xiết hai chiều bình diện có thành bên thay đổi- III. Ap dụng chương trình tính cho đoạn thu hẹp dốc nước- IV. Phân tích kết quả tính- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng/ Phạm Hồng Nhật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng/ Phạm Hồng Nhật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Xây dựng mô hình toán- III. Ap dụng mô hình để tìm dung tích hồ Sơn La- IV.Đánh giá và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng/ Phan Tuấn Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng/ Phan Tuấn Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Quan niệm tính- 2.1. Quan niệm về tính toán và phân phối chi phí- 2.2. Quan niệm về tính toán và phân phối lợi ích- 2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế phần dung tích phòng lũ- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nghiên cứu hoàn chỉnh dạng công thức và hệ số tính toán- II. Nghiên cứu phân khu vực khí hậu dùng trong tính toán thuỷ văn cống, cầu nhỏ- III. Xây dựng chương trình tự động hoá tính lưu lượng Qp từ lưu vực nhỏ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Văn Nãi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Văn Nãi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Khái quát chung về khu công nghiệp Thượng Đình- III. Khảo sát môi trường không khí khu vực Thượng Đình- IV. Kiến nghị.

  Số trang: 0