Tìm kiếm nâng cao

 • Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Những vấn đề tồn tại trong quy hoạch và kiến trúc - Phương hướng cải tạo

  Số trang: 0

 • Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Tóm tắt nội dung và kết quả thực hiện đề tài:cơ sở công nghệ các phương pháp xây dựng và tình hình áp dụng tại nước ta - 1. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp cổ truyền - 2. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp lắp ghép - 3. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp bê tông cốt thép toàn khối - 4. Xây dựng nhà ở bằng các phương pháp hỗn hợp - B. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng cho các phương pháp xây dựng và phương pháp xác lập chung - III. Phương pháp đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau thông qua hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng - 1. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật - IV. Đánh giá kinh tế các phương pháp xây dựng nhà ở tại Việt Nam - Kết luận

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt
  Nhà xuất bản: Viện khoa học và kỹ thuật XDCB
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Nghiên cứu một số quy luật phổ biến trong quá trình ăn mòn thép xây dựng ở Việt Nam - I. Nội dung và phương pháp nghiên cứu : - 1. Vài nét về tình hình nghiên cứu trước đây - 2. Giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 3. Nhận xét về khả năng áp dụng tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 4. Phương pháp nghiên cứu ăn mòn kết cấu xây dựng bằng thép - II. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn kết cấu thép - 1. ảnh hưởng của độ ẩm không khí và sự thấm ướt bề mặt thép - 2. ảnh hưởng của lượng mưa, nhiệt độ và tốc độ gió - 3. ảnh hưởng của các tạp chất ăn mòn trong khí quyển - III. Xác định tốc độ ăn mòn của thép xây dựng và kết cấu xây dựng bằng thép - 1. Đặt vấn đề - 2. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ ăn mòn - 3. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn - 4. Xác định tốc độ ăn mòn kết cấu thép ở Việt Nam - 5. Kết luận và kiến nghị - IV. Các hệ số ảnh hưởng dùng trong thiết kế ăn mòn kết cấu thép - 1. Các hệ số ảnh hưởng của kích thước và hình dạng - 2. ảnh hưởng của khoảng cách so với mặt đất - 3. ảnh hưởng của hướng đặt kết cấu - V. Độ bền lớp thép phủ kẽm bảo vệ trên thép xây dựng - 1. Các loại thép phủ kẽm dùng trong xây dựng - 2. Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn ở lớp mạ kẽm - 3. Tính toán độ bền của lớp kẽm bao phủ - 4. Kết luận và kiến nghị - Phần thứ hai: Các khuyết tật ở nhà khung thép nhẹ và ảnh hưởng của chúng tới độ bền và ổn định của công trình xây dựng ở Việt Nam - 1. ý nghĩa và phương pháp nghiên cứu - 2. Các sai lệch thường gặp ở cột nhà khung thép - 3. Khái quát về việc tính ổn định của các kết cấu dạng hệ thanh có các sai lệch hình học - 4. Biến dạng và nội lực ở hệ khung ngang - 5. Nội lực trong các trường hợp kể đến biến dạng theo phương dọc nhà - 6. Một số nhận xét về kiến nghị - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị chung -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-6/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời mở đầu - 2. Tình hình sử dụng phụ gia của nhà máy Liên hợp xi măng Hà Tiên kể từ sau ngày giải phóng Miền Nam đến nay - 3. Kết quả nghiên cứu xi măng có pha phụ gia Bến Tắm của xi măng Hà Tiên - a. Nghiên cứu nguồn gốc, quá trình tạo thành, và bản chất của phụ gia tronh quá trình đông cứng của xi măng - b. Chất lượng và trữ lượng khu mỏ bazan Bến Tắm Vĩnh An - 4. Những tính chất cơ bản của phụ gia xi măng vùng Bến Tắm - Vĩnh An - 5. Những tính chất cơ lý cả xi măng portland có pha phụ gia Bến Tắm - 6. Sản xuất thử 300 tấn xi măng có pha 15% phụ gia bazan bọtBến Tắm - - Những tính chất cơ lý -hoá của xi măng sản xuất thử - 3000 tấn có pha 15% phụ gia - 7. Chất lượng của bê tông đúc sẵn và kết quả thu được từ các hộ tiêu thụ khi sử dụng loại xi măng - phụ gia này - 8. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-8/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - Phần thứ hai: Nội dung và kết quả nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tình hình sử dụng phế thải công nghịp trên thế giới làm VLXD - 1. Những phế thải công nghiệp chính được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới trong CN VLXD - - Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 2: Phế thải công nghiệp ở Việt Nam được dùng làm VLXD 1. Tình hình một số phế thải CN chính ở nước ta hiện nay. -Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 3: Phương hướng sử dụng một số nguồn phế thải CN Việt Nam làm VLXD - 1. Phương hướng sử dụng tro xỉ nhiệt điện - 2. Phương hướng sử dụng xỉ luyện kim - 3. Phương pháp sử dụng đá sít than - 4. Phương hướng sử dụng một số phế thải khác - III. Kết luận - IV. Tài liệu tham khảo - V. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tác giả: Lê Xuân Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-10/1984
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tác giả: Lê Xuân Thìn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở phương pháp luận và những căn cứ khoa học - 1. Cơ sở phương pháp luận sử dụng trong đề tài dự báo tiến bộ KHKT công nghiệp VLXD đế năm 2000. - 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội - 3. Cơ sở vật chất của các ngành công gnhiepẹ có liên quan trực tiếp tới công nghiệp VLXD- 4. Đặc điểm của công nghiệp VLXD ở nước ta trong thời kỳ dự báo - III. Dự báo tiến bộ KHKT của CN VLXD đến năm 2000 - 1. Dự báo một số nét tổg quan về CN VLXD - 2. Dự báo những tiến bộ KHKT trong SX xi măng và các chất kết dính - 3. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất vật liệu xây, lợp - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất gốm sứ thuỷ tinh xây dựng, vật liệu ốp lát, trang trí - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 5. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 6. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD tổng hợp từ nguồn gốc hữu cơ - 7. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD - IV. Kết luận - V. Phụ lục -

  Số trang: 0

 • Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tác giả: Đào Thị Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-11/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tác giả: Đào Thị Thắng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu:- Phần 1: Tình hình phát triển CN VLXD từ năm 1960 - 1980 ở Việt Nam - 1. Tình hình tài nguyên làm VLXD - 2. Tình hình lao động trong công nghiệp VLXD - 3. Tình hình phát triển của CN VLXD trong những năm 60-80 - Phần 2: Những nhận định và đánh giá sự phát triển CN VLXD từ năm 1960-1980 - 1. Vấn đề đầu tư cho CN VLXD - 2. Về tính chất và trình độ của lực lượng SX trong CN VLXD - 3. Những yếu tố trong quá trình tái SX Phần 3: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tác giả: Hoàng Văn Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tác giả: Hoàng Văn Phong

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - 3. Tổng quan tài liệu chuyên đề - 4. Thực chất và cơ sở khoa học của các giải pháp kỹ thuatạ chế tạo xi măng giếng khoan - 5. Các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng - 6. Nội dung và các kết quả nghiên cứu ở phòng thí nghiệm - 7.Nội dung nghiên cứu công nghệ và kết quả ản xuất thử XM Giếng nóng - 8. Nghiên cứu ứng dụng và kết quả của bơm trám thử xi măng tại giếng khí Thái Bình - 9. Tính kinh tế của vấn đề nghiên cứu tự sản xuất xi măng giếng nóng ở tỏng nước - 10. Các kết luận của công trình nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hinh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu sản xuất , sử dụng phụ gia dẻo hoá cho bê tông và cơ sở khác nhau của đề tài - Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Điều chế phụ gia, nghiên cứu các thành phần cơ bản và hoạt tính bề mặt - - Điều chế phụ gia - - Xác định các thành phần cơ bản của phụ gia - - Xác định hoạt tính bề mặt của phụ gia - 2. ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng ổn định của huyền phù - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và cơ lý của vật liệu xi măng - 4. ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và kỹ thuật của bê tông - Phần thứ ba: 1. ảnh hưởng của quá trình cô tới tính chất của phụ gia - 2. ảnh hưởng của quá trình cô tới hoạt tính của phụ gia - 3. Sơ đồ công nghệ , tính toán kinh tế kỹ thuật và các chỉ tiêu về nguyên liệu và sản xuất - Phần thứ tư: đánh giá hiệu quả của kinh tế kỹ thuatạ của sản xuất và sử dụng phụ gia dẻo hoá KĐT 2 - Phần thứ năm: Kết luận, kiến nghị - Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-3/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu chung của đề tài - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - 1. Sơ lược về kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên thế giới - 2. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - - Nội dung và KQNC trong phòng thí nghiệm - - Nội dung và KQNC công nghệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - IV. ước tính hiệu quả kinh tế và giá trị KHKT của sản xuất xi măng trắng - V. Kết luận và kiến nghị - VI. Phụ lục và tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tác giả: Lại Thị My
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1981
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tác giả: Lại Thị My

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung - Phần thứ hai: Cơ sở lý thuyết - I. Cơ sở lý thuyết về xi măng pooclăng trắng - II. Cơ sở lý thuyết về xi măng màu - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - A. Trong phòng thí nghiệm - B. Công nghệ sản xuất - Phần kết luận Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Lại Thị My
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Lại Thị My

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Đặt vấn đề - Phần thứ hai:- I. Cơ sở lý thuyết về xi măng trắng - II. Kỹ thuật sản xuất xi măng trắng - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - I. Nội dung và kết quả nghiên cứu trong phòng rthí nghiệm - II. Nội dung và kết quả nghiên cứu công gnhệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - Phần thứ tư: Thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất xi măng pooclăng trắng lò đứng - I. Các thiết bị trng dây chuyền công nghệ - II. Quy trình công nghệ - Phần kết luận - Tài liệu tham khảo - Phần phụ lục .

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tác giả: Cao Văn Vọng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tác giả: Cao Văn Vọng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Một số nét về tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phụ gia siêu dẻo ở ngoài nước và ở nước ta - Phần thứ hai: các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm - I. Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ sản xuất - II. Một số thí nghiệm kiểm chứng năng tác dụng của phụ gia SD-83 và sơ bộ xác định cơ chế tác dụng của nó đối với xi măng - III. ảnh hưởng của SD-83 đến thời gian đong kết của xi măng - IV. ảnh hưởng của SD-83 đến 1 số tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông - V. Một số nét chính và cơ chế tác dụng của phụ gia SD đến xi măng bê tông - Phần thứ ba: Sản xuất thử phụ gia siêu dẻo SD-83 I. Mục tiêu sản xuất thử - II. Một số kết quả thu được qua sản xuất thử - Phần thứ tư: Thí nghiệm sử dụng SD-83 chế tạo HHBT lỏng tại thi công đường hầm xả lũ tại thuỷ điện Hoà Bình - Phần thứ năm: Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo SD83 - I. Phương pháp sản xuất và dây chuyền công nghệ - II. Nguồn cung cấp nguyên liệu và các thiết bị cho sản xuất - III. Một số yêu cầu về bảo hộ lao động và điều kiện sản xuất - VI. Một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu của dây chuyền sản xuất phụ gia SD-83 có công suất 100 T/n - Phần thứ sáu: Một số kết luận và kiến nghị - I. Một số kết luận - II. Một số kiến nghị

  Số trang: 0