Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thị Kháng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thị Kháng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung nghiên cứu - 1. Các vật liệu dùng để nghiên cứu, chế tạo bê tông siêu dẻo - 2. Kết quả thí nghiệm - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh/ Lê Văn Bang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh/ Lê Văn Bang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Về bố cục - II. Về phân loại chung - III. Về nhóm các phụ gia hoá học - IV. Về nhóm các phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - V. Về nhóm các phụ gia khác có công dụng đặc thù - VI. Về các phương pháp thử.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Vũ Tường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Vũ Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vật liệu ứng dụng - II. Công nghệ xử lý.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung nghiên cứu - III. Kết quả điều tra đánh giá các nguồn phụ gia khoáng - 1. Phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác - 2. Đánh giá chất lượng các nguồn puzơlan Việt Nam - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Phân loại qua về các loại sản phẩm sửa chữa chính - III. Chọn vật liệu cho sửa chữa bê tông ở mặt ngoài công trình - IV. Vật liệu dùng cho các sửa chữa bê tông bên trong công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Rút kinh nghiệm về một số kết quả đã có - 1. Về xây dựg cơ sở nghiên cứu - 2. Về các nội dung khoa học đã thực hiện được - II. Thử tìm định hướng cho các hoạt động tới - 1. Về mặt xây dựng công nghệ mới, hoàn thiện các công nghệ đã có - 2. Về nghiên cứu chế tạo hoặc áp dụng các vật liệu xây dựng mới - 3. Một số mặt hoạt động cần thiết khác.

  Số trang: 0

 • Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lập các mẫu thiết kế điển hình khối bán trú và khối phòng học trường tiểu học để có thể vận dụng thiết kế các công trình trường tiểu học ở các đô thị

  Số trang: 0

 • Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lập các mẫu thiết kế điển hình căn hộ, hướng dẫn vận dụng lập các mẫu nhà ở để sử dụng trong các dự án khả thi xây dựng khu đô thị mới; thiết kế kỹ thuật thi công từng đơn nguyên nhà và ngôi nhà trong các dự án và để các chủ đầu tư dễ lựa chọn trước khi xem xét hợp đồng thiết kế kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

  Tác giả: Đặng Văn Phú
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

  Tác giả: Đặng Văn Phú

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tình hình nghiên cứu và sản xuất sơn nhũ tương nước trên thế giới - Chương II: Tình hình sản xuất và sử dụng sơn nhũ tương nước tại Việt Nam - Chương III: Kết quả thử nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý của sơn nhũ tương nước - Chương IV: Hướng dẫn sử dụng sơn nhũ tương nước - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình nâng cao đời sống kinh tế-xã hội các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mã số: R-9709,Hướng dẫn quy hoach xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình nâng cao đời sống kinh tế-xã hội các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mã số: R-9709,Hướng dẫn quy hoach xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình nâng cao đời sống kinh tế-xã hội các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mã số: R-9709

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Quy hoạch hệ thống đường xã - 1.1 Những vấn đề chung - 1.2 Quy hoạch mở rộng đường làng xã - 1.3 Quy hoạch đường trong khu dân cư mới - Chương II: Quy hoạch cấp nước - 2.1 Những vấn đề chung - 2.2 Quy hoạch cấp nước sinh hoạt - Chương III: Quy hoạch vệ sinh môi trường - 3.1 Những vấn đề chung - 3.2 Quy hoạch vệ sinh môi trường - 3.3 Các loại nhà tiêu nên sử dụng ở đồng bằng sông Hồng - 3.4 Hầm khí sinh vật (Biogas).

  Số trang: 0

 • Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

  Tác giả: Phan Thanh Triều
  Nhà xuất bản: Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: Vĩnh Long
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

  Tác giả: Phan Thanh Triều

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - 1. Cơ sở hình thành đề tài - 2. Phạm vi và nội dung nghiên cứu - 3. Mục tiêu và kết quả nghiên cứu - Phần một: Giới thiệu địa bàn nghiên cứu - 1. Phạm vi nghiên cứu - 2. Tình hình kinh tế xã hội - Phần hai: Nội dung nghiên cứu - 1. Về kỹ thuật: - - Xử lý cầu vệ sinh - - Hố xử lý nước thải - 2. Thực hiện đề tài : - - Quan hệ với các tổ chức hữu quan - - Kết quả vận hành công trình - Phần ba: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Mục tiêu đề tài - 2. Kết quả nghiên cứu - - Về chính trị - - Về ý nghĩa khoa học - - Về kinh tế - Phần bốn: Kiến nghị áp dụng - 1. Về kỹ thuật - 2. Triển khai thực hiện kết quả đề tài.

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình cơ sở cai nghiện ma tuý (khối điều trị - quy mô 150 giường). Ký hiệu: 259-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tập thiết kế điển hình nghiên cứu khối điều trị trong cơ sở cai nghiện ma tuý ở bước thiết kế kỹ thuật, dùng làm căn cứ để thiết kế bản vẽ thi công các công trình cùng tên và cùng quy mô, đồng thời tập thiết kế điển hình cũng có thể làm tài liệu tham khảo để quyết định đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình gian hàng chợ loại 3. Ký hiệu: 277-01-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Thiết kế điển hình `Gian hàng chợ loại 3` có quy mô từ 30 đến 60 sạp hàng cố định được nghiên cứu ở bước thiết kế kỹ thuật, làm căn cứ để vận dụng thiết kế bản vẽ thi công các chợ phường trong đô thị, số tầng không lớn hơn 2 tầng.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

  Tác giả: Trần Hữu Tường
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

  Tác giả: Trần Hữu Tường

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Cơ sở khoa học công nghệ của vật liệu chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát - 2.1. Công nghệ chế tạo gạch chịu lửa và ý nghĩa của chất liên kết trong sản xuất vật liệu chịu lửa - 2.2.Sự hình thành và tính chất của các chất liên kết Alumô phốt phát - 2.3.Các tính chất đặc trưng và những ứng dụng chất liên kết Alumô phốt phát trong công nghiệp sản xuâts VLCL - 2.4.Những kết luận rút ra khi tham khảo các kết quả nghiên cứu KHKT đối với VLCL liên kết phốt phát - III. Nội dung mục tiêu của đề tài - 3.1. Nội dung nghiên cứu - 3.2. Mục tiêu - IV. Quá trình nghiên cứu và những kết quả đạt được - 4.1. Quá trình thực hiện nghiên cứu - 4.2. Tính toán lựa chọn tỷ lệ phối liệu và kỹ thuật gia công xử lý mẫu nguyên liệu nghiên cứu - 4.3. các kết quả thí nghiệm để xác định những thông số chủ yếu về công nghệ liên quan đến nội dung và mục tiêu đã xác lập ban đầu - 4.4. Những kết luận rút ra về mặt công nghệ chế tạo sản phẩm thông qua kết quả của quá trình nghiên cứu thí nghiệm mẫu - 4.5. Kết luận chung của giai đoạn nghiên cứu mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm - 4.6. Kết quả áp dụng sản xuất và sử dụng thử sản phẩm nghiên cứu - V. Kết luận - Phần phụ lục.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - 1. Tổng quan - 2. Mục tiêu - 3. Nội dung và các bước nghiên cứu - 4. Cơ sở khoa học - 5. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 6. Sản xuất thử - 7. Kiểm tra hiệu quả tác dụng của MK tới một số tính chất cơ bản của xi măng và bê tông - 8. Ưng dụng thử MK trong sản xuất cột điện bê tông dự ứng lực - 9. Xây dựng quy trình sản xuất - 10. Kết luận và đề nghị

  Số trang: 0