Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Bài toán nước va- II. Bài toán nước va và có tính đến đặc tính tua bin- III. Bài toán nước va hoàn chỉnh.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu- I. Tự động hoá tính toán và vẽ tiết diện chữ nhật chịu uốn- 1.1. Cơ sở lý thuyết- 1.2. Vẽ, bố trí cốt thép dọc, các cốt cấu tạo- 1.3. Diễn giải phần lập trình- 1.4. Sử lý các số liệu- 1.5. Các số liệu đầu vào- II. Kiểm tra cường độ tiết diện chữ nhật chịu uốn- III. Tự động hoá tính toán mở rộng vết nứt cấu kiện chịu uốn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Trữ lượng khai thác tiềm năng- 3. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất- 3.1. Dự báo khai thác nước dưới đất theo quy hoạch cấp nước (PAI)- 3.2. Dự báo khai thác nước dưới đất theo phương án khai thác hợp lý nguồn nước (PAII)- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Đặng Hữu Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Đặng Hữu Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Khả năng thay thế giếng khai thác đường kính nhỏ bằng đường kính lớn trong những điều kiện địa chất thuỷ văn khác nhau- 2- Tính toán khả năng tăng lưu lượng khai thác khi tăng bán kính giếng của công trình khai thác nươcs Mỹ Xuân, Bà Rịa-Vũng Tàu- 2.1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn của mỏ nước Mỹ Xuân- 2.2. Trữ lượng khai thác nước dưới đất của mỏ Mỹ Xuân- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Lê Huy Hoàng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Lê Huy Hoàng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tiềm năng và trữ lượng nguồn nước- 1- Nước mặt- 2- Nước dưới đất- II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất- 1- Hệ thống công trình lấy nước tập trung- 2- Hệ thống khai thác nhỏ- 3- Hệ thống khai thác lẻ tẻ- 4- Hệ thống cấp nước nông thôn- III. Tác động của khai thác đối với môi trường- 1- Phá huỷ động thái tự nhiên- 2- Tháo khô tầng trên- 3- Hiện tượng suy thoái giếng khoan- 4- Hiện tượng nhiễm bẩn- 5- Hiện tượng nhiễm mặn- 6- Hiện tượng sụt lún mặt đất- IV. Phương hướng quản lý, khai thác sử dụng và khả năng áp dụng công nghệ khai thác bằng giếng lớn và hành lang lấy nước.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Trần Minh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Trần Minh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm các tầng (phức hệ) chứa nước- II. Trữ lượng và nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất- III. Một số hệ quả liên quan với hoạt động khai thác nước dưới đất- IV. Khả năng sử dụng giếng lớn và hành lang lấy nước- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Đánh giá thực trạng và xu thế phát triển nhà ở đô thị tại một số nước trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam tới năm 2010- Phần Hai: Các cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010- Phần ba: Các giải pháp quy hoạch khu ở, kiến trúc nhà ở và các chính sách quản lý nhà ở đô thị đến năm 2010- Phần bốn: Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
  Phần thứ hai: Thị trường VLXD ở Việt Nam, hiện trạng và dự báo đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ ba: Những nguồn lực và thuận lợi cơ bản đối với việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
  Phần thứ tư: Phương án quy hoạch VLXD đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ năm: Những biện pháp lớn để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.
  Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Huy Cứ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Huy Cứ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Y nghĩa mục đích nghiên cứu- II. Nhiệm vụ nghiên cứu- III. Phương pháp thí nghiệm và các công thức tính toán các chỉ tiêu về cường độ của đất gia cố- IV. Kết quả nghiên cứu gia cố đất bằng chất liên kết vô cơ có sử dụng thêm tro bay với một số loại đáat vùng Đông bắc và đánh giá kết quả- V. Kết luận sơ bộ- VI. Nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan chung- II. Hiện trạng quản lý thải rắn ở một số đô thị ở Việt nam- III. Đánh giá thực trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn ở một số đô thị- IV. Một số nhận xét chung về công tác quy hoạch và quản lý các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị- V. Kiến nghị các giải pháp ưu tiên trong công tác quản lý chất thải rắn.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sơ đồ tính toán- III. Mô hình phi tuyến vật liệu bê tông cốt thép- IV. Mô hình vật liệu phi tuyến cho các phần tử cốt thép- V. Mô hình vật liệu đàn hồi-dẻo cho các phần tử thép- VI. Mô tả phần tử thép ứng suất trước- VII. Một số kết quả tính toán- VIII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Lê Quang Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Lê Quang Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu- 2.1. Cơ sở lý thuyết về lực bám dính- 2.2. Mục tiêu nghiên cứu- 2.3. Phương pháp nghiên cứu- III. Các kết quả thu được- 3.1. các yếu tố ảnh hưởng tới lực bám dính giữa vữa xi măng mới và cũ- 3.2. Anh hưởng của sự tăng cường lực bám dính giữa vữa xi măng mới và bê tông cũ tới khả năng chịu tải của kết cấu- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Xuân Trục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phân cấp đường bộ- 1. Phân cấp theo hành chính và pháp lý- 2. Phân cấp theo chức năng của đường- 3. Phân cấp theo đặc điểm của vùng thiết kế- 4. Phân cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật- II. Phân cấp hạng kỹ thuật đường bộ- III. Nhận xét và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Hoà/ Nguyễn Liên Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Hoà/ Nguyễn Liên Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- III. Thiết kế cơ sở dữ liệu- IV. Cấu trúc cơ sở dữ liệu- V. Thuật toán tổng quát của bài toán quản lý và cung cấp vật tư xây dựng cho các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ- VI. Chương trình tổng hợp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý hệ thống cấp nước ở hà nội- 1. Tình hình cung cấp nước sạch ở Thủ đô Hà Nội- 2. Hiện trạng hệ thống cấp nước Hà Nội- 3. Nguyên nhân- 4. Thực trạng giá nước hiện nay của hà Nội- II. Quan điểm xác định giá nước hiện nay- III. Phương pháp xác định giá nước sạch ở Hà Nội.

  Số trang: 0