Tìm kiếm nâng cao

 • Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tác giả: Ngô Văn Cầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao

  Tác giả: Ngô Văn Cầu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khái niệm về dây chuyền sản xuất cốp pha chất lượng cao:- 1. Giới thiệu chung - 2. Mô tả sản phẩm- 3. Sơ đồ cách lắp dựng và tháo dỡ - 4. Mô tả sơ lược các nguyên công của dây chuyền chế tạo cốp pha chất lượng cao - 5. Sơ đồ công nghệ và bố trí thiết bị của dây chuyền - Chương II: Thiết kế và chế tạo dây chuyền - A. Cán phôi: 1. Chọn phôi cán - 2. Thông số cơ bản của trục cán - 3. Nhiệt độ cán - 4. Tính toán các thông số cơ bản đặc trưng cho quá trình cán - 5. Lực cán , mômen cán, công suất động cơ vfa năng lực cán - B. Nắn phôi (tinh) 1. Khái niệm - 2. Máy nắn phôi - 3. Phân tích hiệu quả - C. Gia công cơ khí,lắp ghép - 1. Cắt - 2. Đột, dập - 3. Chế tạo ácc chi tiết phụ - 4. Gá hàn - 5. Sơn nhúng - 6. Khan - 7. Ghép gỗ và tán rivê - 8. Hoàn thiện, KCS và nhập kho thành phẩm - Chương III: Hiệu quả kinh tế - Chương IV : kết luận và kiến nghị hướng phát triển của đề tài -

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tác giả: Nguyễn Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch Đô thị Nông thôn - Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lập, thực hiện và quản lý các dự án xây dựng công trình hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn. Mã số: RD 9515

  Tác giả: Nguyễn Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Chỉ dẫn về nội dung và tình tự lập, thực hiện và quản lý dự án phát triển công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn - Phần thứ nhất: Những điều cần biết khi tổ chức huy động các nguồn lực đóng góp của địa phương vào mục đích đầu tư nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng nông thôn (cấp xã) là gì ?- Phần thứ hai: Nội dung của các hoạt động cụ thể từ khi vận động để hình thành dự án đến tổ chức thựuc hiện dự án ? - Phần thứ ba: Những hướng dẫn chi tiết về lập dự án khả thi và điều hành công việc trong thực hiện dự án thi công xây lắp - Phần thứ tư: Hướng dẫn thể thức và trình tự chọn thầu

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tác giả: Nguyễn Lê Minh
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt gạch tự động. Mã số: RD 2496

  Tác giả: Nguyễn Lê Minh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Tình hình nghiên cứu chế tạo máy cắt gạch tự động trong và ngoài nước - 3. Lựa chọn phương án - 4. Chạy thử -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu;- 2. Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất gạch trong nước và trên thế giới; - 3. Xác định các thông số và kết cấu của các thiết bị trong dây chuyền gia công và tạo hình nhà máy gạch; - 4. Phần chạy thử; - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-5/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Nghiên cứu sơ khởi: - 1. Giới thiệu chung- 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng và các đơn vị thành viên - 3. Hiện trạng sử dụng thông tin trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty - II. Mô tả hệ thống tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng - 1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành - 2. Các đơn vị thành viên - 3. Các phòng ban chức năng của Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 4. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 5. Mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng - 6. Các luận cứ , lý do dẫn đên xây dựng công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - 7. Định hướng về đổi mới và phát triển công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - III. Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu- 1. Các yêu cầu và mục tiêu - 2. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin - 3. Các cơ sở dữ liệu - 4. Mô tả chi tiết các cơ sở dữ liệu - 5. các chương trình phục vụ trong mạng - 6. Quy định khai thác, xử lý và cung cấp dịch vụ thông tin - 7. Phương hướng phát triển các phần mềm và CSDL đến năm 2000 - IV. Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT - 1. Mục đích, chức năng và các nguyên tắc thiết kế hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 2.Quy trình theíet kế hệ thống cơ sở hạ tầng - 3. Thiết kế mạng cơ sở hạ tầng - V. Chương trình và nội dung đào tạo cho các đối tượng tham gia dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Tình hình chế tạo và sử dụng bơm hút chân không cho máy nhào đùn trong và ngoài nước - 3. Quá trình nghiên cứu, thiết kế bơm hút chân không:- - Giai đoạn nghiên cứu - - Giai đoạn thiết kế - - Giai đoạn chế thử - 4. Kết quả chạy thử - 5. Kết luận và triển vọng đề tài -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Các loại dụng cụ thường dùng - 2. Xác định và kiểm tra đường thẳng đứng, nằm ngang, góc vuông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Một vài nét về tình hình phát triển công nghệ dạy học - 3. Thiết kế quá trình dạy học nghề xây dựng theo quan điểm công nghệ dạy học - 4. Tổ chức biên soạn công nghệ dạy học - 5. Sử dụng công nghệ dạy học

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về vữa - 2. Tính liều lượng pha trộn vữa - 3. Phương pháp pha trộn vữa -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về giáo xây dựng - 2. Giáo gỗ, tre luồng - 3. Giáo thép - 4. Giáo treo - 5. An toàn khi sử dụng giáo - 6. Kiểm tra

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Yêu cầu đối với khối xây - 2. Các thao tác xây - 3. Xây tường - 4. Giác móng bằng phương pháp thủ công - 5. Xây móng - 6. Xây trụ và trụ liền tường - 7. Xây gờ, bậc, cuốn - 8. Xây tường cong - 9. Xây vòm - 10. Xây bếp lò - 11. Xây ống khói - 12. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công - 13. An toàn lao động trong công tác xây

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lớp vữa trát - 2. Làm mốc trát - 3. Thao tác trát - 4. Láng, nền, sàn - 5. trát tường phẳng - 6. Trát trần phẳng (kiểm tra phần trát phẳng -tường, trần) 7. Trát cạnh góc - 8. Trát trụ tiết diện chữ nhật - 9. Trát gờ - 10. Trát dầm - 11. Trát hèm má cửa ( Kiểm tra phần trát trụ gờ hèm má cửa)- 12. Trát trụ tròn - 13. Trát mặt cong - 14. Trát chỉ phào - 15. Làm hạo tiết trang trí - 16. Tính khối lượng, vật liệu, nhân công, công tác trát, láng - 17. An toàn lao động trong công tác trát (kiểm tra trát mặt cong, chỉ, phào)

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trát vữa trộn đá hạt lựu. Mã số: M1.06

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trát vữa trộn đá hạt lựu. Mã số: M1.06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trát vữa trộn đá hạt lựu. Mã số: M1.06

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Trộn vữa đá - 2. Trộn đá rửa - 3. Trát granitô - 4. Trát granitin -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module, lát , ốp. Mã số: M1.07

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module, lát , ốp. Mã số: M1.07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module, lát , ốp. Mã số: M1.07

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chuẩn bị mặt lát - 2. Lát gạch dày ( gạch chỉ, gạch bê tông) 3. Lát gạch lá nem - 4. Lát gạch men gốm - 5. Lát gạch xi măng hoa - 6. ốp gạch, đá mỏng - 7. ốp đá dày

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module hoàn thiện bề mặt bằng sơn, vôi và tạo gai. Mã số: M1.08

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module hoàn thiện bề mặt bằng sơn, vôi và tạo gai. Mã số: M1.08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module hoàn thiện bề mặt bằng sơn, vôi và tạo gai. Mã số: M1.08

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chọn màu - 2. Pha chế nước vôi màu - 3. Chuẩn bị bề mặt quét, phun - 4. Quét vôi - 5. Phun vôi - 6. Pha chế mattit - 7. Bạ mát tit - 8. Vật liệu sơn - 9. Lăn sơn - 10. Phun sơn - 11. Trát thạch anh - 12. Tạo gai, vẩy tổ mối - 13. Dán giấy trang trí ...- 14. An toàn lao động - 15. Kiểm tra

  Số trang: 0