Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu tình hình phân bố khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng. Mã số: 26.02.01.01

  Tác giả: Đặng Xuân Định
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tình hình phân bố khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng. Mã số: 26.02.01.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tình hình phân bố khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng. Mã số: 26.02.01.01

  Tác giả: Đặng Xuân Định

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Mục tiêu và phương pháp tiến hành đề tài - Phần II: Nội dung và kết quả của đề tài - A. Đá ốp lát ở Việt Nam - I. Sơ lược tình hình nghiên cứu và nguyên liệu - II. Đặc điểm phân bố và chất lượng của đá ốp lát ở Việt Nam - III. Khả năng sử dụng và kiến nghị - B. Cát thạch anh ở Việt Nam - I. Sơ lược tình hình nghiên cứu và nguyên liệu - II. đặc điểm phân bố và chất lượng của các mỏ cát thạch anh ở Việt Nam - III. Khả năng sử dụng và kiến nghị - C. Sét chịu lửa và caolin ở Việt Nam - I. Sơ lược tình hình nghiênc ứu và nguyên liệu - II. Đặc điểm phân bố và chất lượng của sét chịu lửa và caolin ở Việt Nam - III. Khả năng sử dụng và kiến nghị- Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghệ gốm sứ trên cơ sở silicat zircon Việt Nam

  Tác giả: Đỗ Minh Đạo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghệ gốm sứ trên cơ sở silicat zircon Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghệ gốm sứ trên cơ sở silicat zircon Việt Nam

  Tác giả: Đỗ Minh Đạo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 2. Sản xuất thử - 3. ý nghĩa kinh tế -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-7/1980
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nội dung - 1. Tình hình và kết quả nghiên cứu về đề tài trên thế giới và trong nước - 2. Phương pháp nghiên cứu nội dung và kết quả nghiên cứu - III. Hiệu quả - IV. Kết luận - V. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề - I. Sơ lược về tình hình TNKS làm VLXD ở nước ta - II. Tình hình điều tra địa chất, khai thác, sử dụng bảo vệ và quản lý TNKS làm VLXD trong thời gian qua - III. Điều lệ thống nhất quản lý Nhà nước về TNKS làm VLXD - IV. Giải thích nội dung điều lệ thống nhất quản lý Nhà nước về TNKS làm VLXD - V. Kết luận và kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

  Tác giả: Vũ văn Tề
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

  Tác giả: Vũ văn Tề

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Mở đầu - B. Cơ sở để giải quyết vấn đề: - I. Những tính chất cơ bản của đất mặn, đất phèn - II. Bản chất và cơ chế của quá trình đun gạch - C. Kết quả nghiên cứu : 1. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm trong phòng - 2. Kết quả thí nghiệm tỏng sản xuất

  Số trang: 0

 • Suỉ dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiên liệu trong nước vào công nghiệp sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Thị Đồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Suỉ dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiên liệu trong nước vào công nghiệp sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Suỉ dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiên liệu trong nước vào công nghiệp sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Thị Đồng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược tình hình sử dụng nhiên liệu trên thế giới và trong nước - II. Nghiên cứu các nguồn than trong nước - III. Thiết kế hệ thống phun dầu+than hỗn hợp - IV. Hướng đi tiếp của đề tài - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

  Tác giả: Trần Hữu Tường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

  Tác giả: Trần Hữu Tường

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở khoa học và những kỹ thuật tiến bộ của thế giới trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng gạch chịu lửa kiềm tính cho công nghiệp xi măng - 1. Cơ sở khoa học của sản xuất VLCL - 2. Gạch chịu lửa kiềm tính dùng để xây lắt gôn nung lò quay nung clinker xi măng - 3.Tình hình nghiên cứu gạch kiềm tính trong nước - III. Những kết quả nghiên cứu - A. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - B. Kết quả của quá trình nghiên cứu 1. Đặc tính nguyên liệu sử dụng - 2. Tính toán lựa chọn công thức phối liệu và tiến hành nghiên cứu chế độ công nghệ chế tạo clinker chịu lửa manheđi-đôlômi - 3. Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ chế tạo gạch - IV. Kết luận - 1. về mặt công nghệ và kỹ thuật chế tạo sản phẩm - 2. Về tính năng kỹ thuật và chất lượng sản phẩm - 3. Về sử dụng sản phẩm - 4. Về phương hướng giải quyết nguyên liệu - 5. Về khả năng và phương hướng triẻn khai áp dụng kết quả - V. Những căn cứ và cơ sở cho tính toán dự án đầu tư áp dụng sản xuất - 1. Căn cứ cho xây dựng dự án - 2. Sản lượng và chất lượng sản phẩm - 3. Nhu cầu cung cấp nguyên liệu - 4. Công nghệ sản xuất - 5. Nguồn cung cấp thiết bị và cân đối thiết bị - 6. Phần kinh tế - 7. Kết luận của dự án dự thảo đầu tư áp dụng đề tái

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1987
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Cơ giới hoá công tác xếp dỡ , vận chuyển xi măng rời ở nước ngoài - 3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng trong nước - 4. Các thiết bị xếp dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời ở Việt Nam - 5. So sánh sơ bộ hiệu quả kinh tế giữa phương án vận chuyển xi măng rời và bao - 6. Lựa chọn sơ bộ phương án cơ giới hợp lý việc vận chuyển xi măng rời trên địa bàn thí điểm trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật hiện nay ở Việt Nam - 7. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Định lượng theo trọng lượng - I. Định lượng phương tiện chuyên chở - 1. Cân ô tô - 2. Cân toa xe - II. Định lượng thiết bị chứa đựng - 1. Cân bàn - 2. Cân treo trên cần trục - III. Định lượng xi măng trực tiếp - 1. Cân tự động, hoạt động theo chu kỳ - 2. Thiết bị định lượng xi măng - B. Định lượng theo thể tích - I. Định lượng theo thể tích đối vưói các phương tiện chuyên chở - II. Định lượng theo thể tích đối với các thiết bị chứa đựng -

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề - Các phương pháp dỡ xi măng dời nên áp dụng - I. Dỡ xi măng rời bằng thủ công - II. Dỡ xi măng rời bằng cách đổ tự do - III. Dỡ xi măng rời bằng trục xoắn vít - IV. Dỡ xi măng rời bằng khí nén - Kết quả thử nghiệm -

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1987
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Lý thuyết chung về xi măng rời Lý thuyết , tính toán và kết quả thử nghiệm hệ thống hút đẩy xi măng rời I. Cấu tạo hệ thống đẩy xi măng sử dụng trong sitec chở xi măng rời 2. Tính toán hệ thống vận chuyển bằng khí nén . 3. Tính toán các thông số cơ bản 4. Thí nghiệm thổi xi măng từ ô tô xi téc đã chế tạo Phần II: Tính toán thiết kế kết cấu sitec I. Tính chiều dày lớp vỏ sitec chịu áp lực 1. Tính chiều dày lớp vỏ sitec chịu áp lực II. Tính toán chiều dày xi téc trong trường hợp chịu trọng lượng của xi téc và tự trọng của xi măng III. Chiều dày kết cấu của vỏ sitec theo công thức Phần III: Tính toán bền ổn định và các thông số cơ bản của sơmi rơ mooc I. Các thông số cơ bản của xe II. Tính toán phân bố trọng lượng lên các trục của xe sơmi rơ mooc III. Tính toán ổn định của toàn xe IV. Tính toán ụ đặt mâm quay sitéc V. Thuyết minh việc chọn cầu, nhíp, moay ơ, ổ lăn và phanh VI. Tính lái vòng toàn xe VII. Tính toán sức bền mâm quay VIII. Sai định chế độ sử dụng của xe chở sitec xi măng rời

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Mô hình bài táon - 1. Ký hiệu - 2. Hàm mục tiêu - 3. Ràng buộc - III. Giải bài toán trên tuyến Bỉm Sơn - Hà Nội - 1. Bước chuẩn bị số liệu chạy máy - 2. Kết quả tính toán -

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề II. Sơ đồ dây chuyền sử dụng xi măng rời bán cơ giới - III. Sơ đồ dây chuyền sử dụng xi măng rời tại các công trường lưu động - IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Thuyết minh thiết kế cân điện tử định lượng xi măng rời - 1. Giới thiệu chung - Nguyên tắc cấu tạo - 2. Nguyên lý hoạt động - 3. Tính toán thiết kế - Phần II: Những quy định về sử dụng và bảo quản xi măng rời

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02,(thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về xi măng)

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản: Liên hiệp Thi công cơ giới
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02,(thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về xi măng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Quy hoạch cơ giới-vận chuyển- bảo quản xi măng rời trên địa bàn Bỉm Sơn - Hà Nội và vùng phụ cận các năm 1989-1990 I. Mục đích yêu cầu II.Các dữ kiện ban đầu III. Tính toán các phương án xếp dỡ, bảo quản , vận chuyển xi măng rời từ Bỉm Sơn về Hà Nội và một số địa điểm cho trước.
  Phần II: Thiết lập và giải bài toán tối ưu tính chọn phương tiện vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam I. Đặt vấn đề - II. Mô hình bài toán chọn phương tiện vận tải tối ưu cho công tác cơ giới hoá xếp dỡ, vận chuyển xi măng rời - III. Giải bài toán trên tuyến Bỉm Sơn - Hà Nội - IV. Chương trình tính - V. Kết quả giải - VI. Chú thích các kết quả chạy máy tính.
  - Phần III: Xây dựng mạng lưới cơ giới cung cấp, vận chuyển xi măng rời toàn quốc.
  - Phần phụ lục

  Số trang: 0