Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Võ Song Hà/ Lê Văn Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Võ Song Hà/ Lê Văn Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Xác định tải trọng - 2.1. Các đặc trưng vật liệu - 2.2. tải trọng do kéo căng ứng lực trước ,br> 3. Tính toán và so sánh - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Trường Giang/ Phạm Văn Khoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Trường Giang/ Phạm Văn Khoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về công trình nhà điều hành lò 1,2 - 2. Hiện trạng hư hỏng công trình - giải pháp khắc phục - 3. Sửa chữa phục hồi khả năng chịu lực các cột 2AE, 1E, 4E, 4D - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phạm vi sử dụng gạch rỗng trong xây dựng - 2. Các nghiên cứu về gạch rỗng - 3. Gạch rỗng ở Việt Nam - 4. Phương pháp thí nghiệm - 5. Nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn thí nghiệm cường độ nén khối xây gạch rỗng - 6. Nhận xét - 7. Một số kết quả thí nghiệm.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá/ Trần danh Sơn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá/ Trần danh Sơn...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Yêu cầu và mục đích thử nghiệm - 2. Mô hình thí nghiệm - 3. Xác định điều kiện tương tự về mặt chịu lực - quy trình thử tải - 4. Chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm - 4.1. Chế tạo dầm thí nghiệm - 4.2. Lắp đặt dầm và bố trí thiết bị thí nghiệm - 4.3. Tiến hành thí nghiệm - 5. Kết quả thí nghiệm - 6. Nhận xét và phân tích - 7. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Mô tả thí nghiệm - 3. Trạng thái ứng suất, biến dạng và sự hình thành vết nứt của các dầm thí nghiệm - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Hoàng Anh Giang/ Nguyễn Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Hoàng Anh Giang/ Nguyễn Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Gió bão và các tác động của nó lên công trình - 2. Khái quát về thực trạng cấu tạo kết cấu của nhà ở trong vùng chịu tác động của gió bão - 3. Phương án cấu tạo liên kết - 3.1. Giới thiệu tổng quát - 3.2. Cơ sở liên kết và cấu tạo các bộ phận kết cấu chính - 3.3. Phương án kết cấu - 3.4. Một số điều cần lưu ý khi thi công - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Trần Huy Tấn/ Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Trần Huy Tấn/ Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung - 1.1. Máy toàn đạc điện tử và máy kinh vĩ điện tử - 1.2. Máy thuỷ bình dùng để đo chênh cao, đo lún công trình - 1.3. Hệ thống đo định vị bằng GPS - 1.4. Thiết bị dò công trình ngầm - 1.5. Máy chiếu đứng xác định độ thẳng đứng của công trình - 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy toàn đạc điện tử - 3. ứng dụng của các máy toàn đạc điện tử trong xây dựng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Hồng Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Hồng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện chữ nhật đặt trong lòng đất - 2.1. Tích phân phương trình của Mindlin - 2.2. Kết quả áp dụng - 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Đinh Quốc Dân/ Nguyễn Việt Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Đinh Quốc Dân/ Nguyễn Việt Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Phương pháp biến dạng nhỏ - 3. Thuật toán cơ bản để xử lý số liệu đo - 4. Mô hình cọc dùng cho tính toán xử lý số liệu - 5. Một sốkết quả áp dụng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Phong Lan...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Phong Lan...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Sự cần thiết khách quan, cơ sở pháp lý và quá trình thực hiện đề tài - Phần thứ nhất: Khái quát về lịch sử, hiện trạng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu - Phần thứ hai: Các cơ sở luận cứ khoa học của mô hình không gian ở cho nông thôn ĐBSCL.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thuật phong thuỷ - II. Nguyên tắc ứng dụng của thuật phong thuỷ trong kiến trúc - III. Các bằng chưbgs về việc ứng dụng thuật phong thuỷ trong kiến trúc Việt Nam - 1. Xây dựng đô thị - 2. Kiến trúc lăng tẩm - 3. Kiến trúc dân gian - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục đích thiết kế - II. Cơ sở thiết kế - III. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc - 1. Phương hướng - 2. Giải pháp quy hoạch - 3. Giải pháp kiến trúc - IV. Phương án minh hoạ - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Quang Hưng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Quang Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình ăn mòn cốt thép và phá huỷ bê tông cốt thép vùng ven biển - II. Sử dụng lớp sơn phủ sơn nâng cao độ bền kết cấu trong môi trường ven biển - 2.1. Đặc điểm - 2.2. Thí nghiệm khả năng bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép của một số lớp phủ sơn - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình/ Nguyễn Đức Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình/ Nguyễn Đức Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thiết kế cấp phối bê tông chịu nhiệt - 1. Các thông số tính toán - 2. Các bước tính toán - II. Phần thực nghiệm- 1. Vật liệu sử dụng và các tính chất cơ lý - 2. Phương pháp thí nghiệm - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Thành phần của Vữa - 1. Chất kết dính - 2. Cốt liệu - 3. Phụ gia - 4. Bột màu - III. Vữa phục cổ - 1. Chất kết dính - 2. Cốt liệu - 3. Phụ gia - 4. Bột màu - IV. Kết quả.

  Số trang: 0