Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lê Hữu Quynh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lê Hữu Quynh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đá gốc là đá siêu bazơ - 2. Với đá gốc là đá bazơ - 3. Đá gốc là đa axit - 4. Đối với đất tàn tích phát triển trên các đá trầm tích.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đất kết cấu nguyên dạng - II. Kết cấu đất không nguyên dạng - 1. Về độ ẩm - 2. Về khối lượng thể tích.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính trương nở - 1. Về thành phần khoáng vật - 2. Độ ẩm - 3. Về trạng thái kết cấu - II. Tính co ngót.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các loại đất phổ biến ở nước ta - 1. Đất lục địa - 2. Đất trầm tích vũng vịnh - 3. Đất trầm tích biển - II. Đặc trưng cơ bản của các loại đất phổ biến ở nước ta - 1. Các thành tạo tàn tích - 2. Các thành tạo trầm tích.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Thị Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Thị Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Xác định các chỉ tiêu vật lý lực học cơ bản của đất đắp bằng thí nghiệm trong phòng - 1. Xác định dung trọng thích hợp cho khối đất đắp vào đê, đập bằng phương pháp đầm nện tiêu chuẩn (phương pháp PROKTOR) - 2. Xác định cường độ đất đắp qua kết quả đầm nện chuẩn trong phòng - II. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Bản chất của phương pháp mới - III. Trình tự tiến hành - IV. Tình toán hợp nhất các kết quả thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất hỗn hợp - V. Lời kết.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Kết quả nghiên cứu đặc trưng cơ lý của một số vật liệu đất chứa nhiều hạt to tiêu biểu để dùng đắp đập hồ chứa - III. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đặng Quang Tính...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đặng Quang Tính...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Đánh giá hiệu quả khoan phụt vữa tại một số đoạn đê ở các tỉnh phía Bắc - 1. Vài nét về hiện trạng thân đê - 2. Bước đầu phân tích hiệu quả khoan phụt vữa nâng cao ổn định đê - III. Công nghệ khoan phụt vữa gia cố đê hiện tại và phương hướng hoàn thiện - 1. Quy trình khoan phụt - 2. Phân tích một số ưu nhược điểm của công nghệ hiện hành và một số phương hướng nghiên cứu khắc phục - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Khả năng đầm chặt của đất - III. Mối tương quan giữa độ chặt tốt nhất của đất với các chỉ tiêu vật lý thông thường - IV. Xác định các số tương quan - V. Công thức thực nghiệm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cấu trúc địa chất và các yếu tố địa chất công trình, địa chất thuỷ văn có liên quan tới sự ổn định của kè sông - 1. Cơ sở lý thuyết - 2. Sơ lược về cấu trúc địa chất vùng châu thổ sông Hồng - 3. Một số dạng cấu trúc các bờ, thềm sông dễ xảy ra sạt trượt - 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng thông qua một số kết quả nghiên cứu - III. Một số kinh nghiệm được rút ra.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phan Trường Giang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phan Trường Giang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Giới thiệu cách giải của Bishop và phương pháp đơn giản hoá - III. Ưng dụng lý thuyết hệ thống để giải bài toán - IV. Ví dụ bằng số - V. Lập chương trình chạy máy tính.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đối với tầng cát cuội sỏi chứa nước ở lòng sông - 1. Tạo một tường hào ở thượng và hạ lưu của khu vực cần đào - 2. Đào trực tiếp - II. Đối với tầng cát chứa nước - 1. Tường cừ - 2. Cọc đất.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Độ bền của đất đồng nhất - 1. Khái niệm - 2. Độ bền của đất đồng nhất kết cấu nguyên dạng - 3. Độ bền của đất đồng nhất kết cấu không nguyên dạng - II. Độ bền của đất không đồng nhất - 1. Khái niệm - 2. Độ bền - 3. Tổng quát.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Phan Trường Phiệt/ Phạm Thị Thoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Phan Trường Phiệt/ Phạm Thị Thoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nội dung thực hiện - III. Phân tích tính ổn định của bộ phận 10 (ổn định tổng thể) - 1. Đất nền - 2. Sơ đồ tính toán - 3. Kết luận - 4. Xét trường hợp làm thêm bản bê tông - IV. Phân tích tính ổn định của tường chắn đất số 1, số 2 - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Triển vọng khả thi của việc làm và bảo vệ được các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển - III. Về các nguyên nhân gây ăn mòn và làm hư hỏng các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng môi trường biển - IV. Những biện pháp nên quan tâm triển khai trong lĩnh vực xây dựng thuỷ lợi - IV. Kết luận chung.

  Số trang: 0