Tìm kiếm nâng cao

 • Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các nước Tư bản chủ nghĩa cổ điển- 2. Các nước Tư bản chủ nghĩa phát triển muộn hơn và tương đối nhỏ- 3. Nước Liên xô- 4. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu(cũ) - 5. Các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) khác- 6. Các nước đang phát triển

  Số trang: 0

 • Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN- 1. Lựa chọn mô hình chiến lược công nghiệp hoá- 2.Điều chỉnh cơ cấu công nghiệp linh hoạt và hợp lý- 3. Chính sách thu hút vốn đầu tư- 4.Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ- 5.Kết hợp tốt giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội- II. Một số suy nghĩ về công nghiệp hoá của Việt Nam qua kinh nghiệm các nước ASEAN

  Số trang: 0

 • Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đất nước Việt Nam nhất thiết phải công nghiệp hoá và hiệ đại hoá để khắc phục nguy cơ tụt hậu, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa- II. Những chiến lược công nghiệp hoá, nhiều nước đã thực thi và những kết quả cần nhận biết- 1. Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu- 2. Chuyển mạnh sang thực thi chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu một cách thích hợp- III. Những bài học kinh nghiệm về công nghiệp hoá của NICS và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam- 1. Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam- 2. Việt nam tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá theo chiến lược phát triển nền kinh tế mở- IV. Những điều kiện cần có để đảm bảo cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giành được thắng lợi

  Số trang: 0

 • Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiếu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiếu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Phương án I: Nổ mìn lỗ khoan lớn - B. Phương án 2: Nổ mìn định hướng từ trên cao xuống - I. Xác định các thông số khoan nổ mìn - 1. Khi đào lò và buồng mìn - 2. Khi nổ mìn định hướng từ trên cao xuống - C. So sánh hiệu quả của 2 phương án -

  Số trang: 0

 • Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tác giả: Hoàn Xuân long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tác giả: Hoàn Xuân long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chiến lược mở cửa ra thị trường thế giới phục vụ công nghiệp hoá- 1. Lợi dụng thị trường bên ngoài để phát triển- 2. Cạnh tranh với các nước phát triển trên thị trường thế giới- II. Chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hướng ngoại- III. Coi trọng vấn đề chính sách xã hội- IV. Vai trò của Nhà nước- V. Chiến lược tạo vốn và đầu tư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tác giả: Phạm Công Hoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tác giả: Phạm Công Hoan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phục hồi máy phát điện bằng động cơ dumpe

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phục hồi máy phát điện bằng động cơ dumpe

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phục hồi máy phát điện bằng động cơ dumpe

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II.Phương pháp tính toán -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung đề tài nghiên cứu - III. Yêu cầu đạt được - IV. Phương pháp xác định định mức tiêu hao vật tư phụ tùng thay thế - 1. Nôi dung phương pháp - 2. Các bước tiến hành -

  Số trang: 0

 • Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

  Tác giả: Phạm Minh Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

  Tác giả: Phạm Minh Hiền

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mối liên quan giữa phát triển công nghiệp hoá chất và ô nhiễm môi trường- 2. Tình hình ô nhiễm môi trường do việc sản xuất và sử dụng hoá chất ở nước ta- 3. Các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường do sự phát triển của công nghiệp hoá chất gây ra

  Số trang: 0

 • Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

  Tác giả: Đào Quang Ngoạn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

  Tác giả: Đào Quang Ngoạn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I- Tóm tắt- II- Mở đầu- III- Nội dung- 1. Khái niệm về bồi dưỡng và đào tạo lại - 2. Quan niệm về bồi dưỡng và đào tạo lại- 3. Vài nét cơ bản về bồi dưỡng và đào tạo lại- 4. Vài nét về bồi dưỡng và đào tạo lại ở nước ta- 5. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến quản lý , sử dụng, bảo quản và sửa chữa xe máy thi công nhằm khai thác hết năng lực xe máy hiện có

  Tác giả: Đoàn Mộng Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến quản lý , sử dụng, bảo quản và sửa chữa xe máy thi công nhằm khai thác hết năng lực xe máy hiện có

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến quản lý , sử dụng, bảo quản và sửa chữa xe máy thi công nhằm khai thác hết năng lực xe máy hiện có

  Tác giả: Đoàn Mộng Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sổ tay dầu mỡ bôi trơn - 2. Sổ tay đơn hàng phụ tùng xe máy thi công - 3. Sách hướng dẫn về cần trục tháp - 4. Tài liệu về xây dựng hình mẫu tổ chức quản lý cho một xí nghiệp cơ giới chuyên ngành - 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị thuỷ lực trong máy xây dựng -

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

  Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

  Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp và kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài - 1. Nghiên cứu thị trường - 2.Thực thi chiến lược hướng tới khách hàng - 3.Sử dụng có hiệu quả nghệ thuật quảng cáo - 4.Có chiến lược định giá thích hợp - 5.Tổ chức tốt các kênh tiêu thụ - II. Vài nét về công tác tiếp thị ở nước ta - III. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tối ưu hoá trang bị và sử dụng xe máy thi công trong xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1982/1982-12/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tối ưu hoá trang bị và sử dụng xe máy thi công trong xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tối ưu hoá trang bị và sử dụng xe máy thi công trong xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sổ tay máy thi công - 2. sách tra đánh giá và lựa chọn máy xây dựng - 3. Cẩm nang chọn máy thi công - 4. Danh từ chuyên môn, cơ giới, cơ khí

  Số trang: 0

 • Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-11/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nhà ở của Trung quốc. br 2. Quá trình hàng hoá nhà ở của Trung quốc. br 3. Tác động của hàng hoá nhà ở tới nền kinh tế. br 4. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với quản lý nhà ở của Việt nam

  Số trang: 0