Tìm kiếm nâng cao

 • Phục hồi cần trục KRUPP 25 tấn

  Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phục hồi cần trục KRUPP 25 tấn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phục hồi cần trục KRUPP 25 tấn

  Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thiết kế gia công mới giá bắt động cơ - hộp số - 2. Gia công hệ thống hút xả khí - 3. Cải tiến lắp hộp đảo chiều quay truyền động bơm thuỷ lực chính điều khiển hệ thống công tác của cần trục -

  Số trang: 0

 • Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm làm việc của răng gầu xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ răng gầu - 2. Vật liệu chế tạo răng gầu và công nghệ nấu luyện thép - 3. Công nghệ đúc răng gầu EKG-4,6 - 4. Công nghệ nhiệt luyện răng gầu - 5. Kết quả thử nghiệm răng gầu -

  Số trang: 0

 • Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái quát chungbr 2. Thực trạng thị trường,giá cả bất động sản ở Việt nambr 3. Thị trường và giá cả bất động sản một số nước trên thế giớibr 4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I. nghiên cứu đánh giá các loại đất yếu và nền đất yếu thường gặp ở Việt Nam - I. Những đặc điểm của đất yếu - II. Nền đất yếu ở Việt Nam - 1. Đặc điểm của nền đất yếu ở Việt Nam - 2. Nền đất yếu ở các vùng đồng bằng - 3. Các đặc trưng cơ lý của nền đất yếu Việt Nam - Phần II. Nghiên cứu các thiết kế xử lý nền đất yếu trên cơ sở máy thi công được trang bị ở đội thực nghiệm trung tâm nghiên cứu KT-KT - A. Phương pháp nén chặt đất bằng cọc cát - I. Giới thiệu phương pháp - II. Nguyên lý thiết kế cọc cát - III. Công tác thi công - B. Gia cố nền bằng phương pháp cố kết có băng nhựa tháot nước thẳng đứng - I. Giới thiệu chung - II. Nguyên lý thiết kế - III. Công tác thi công - VI. Công tác kiểm tra và nghiệm thu - V. Một số nhận xét của phương pháp - VI. Ví dụ tính toán - VII. Các ứng dụng thực tế - C. Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất vôi và đất xi măng - I. Giới thiệu chung - II. Cơ sởkhoa học và lý thuyết của phương pháp - III. Tính toán cọc- IV. các kết quả nghiên cứu trong phòng phục vụ cho công tác thiết klế - V. Công tác thi công và thí nghiệm hiện trường - VI. Nhận xét phương pháp - VII. ứng dụng thựuc nghiệm cọc Đ-V và Đ-XM -

  Số trang: 0

 • Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng hợp phân tích kết quả nổ ở các bãi 3,4 và 5 - II. Cơ sở tính toán của phương pháp nổ mìn buồng có khoảng đệm không khí - III. Các thông số cơ bản thiết kế buồn mìn có đệm không khí -

  Số trang: 0

 • Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nhiệm vụ nghiên cứu - II. Tính toán các thông số kỹ thuật nổ mìn - A. Một số đặc điểm chung và tính toán các thông số kỹ thuật ban đầu - 1. Đặc điểm chung - 2. Tính toán các thông số nổ mìn ban đầu - B. Nghiên cứu thựuc nghiệm các thông số kỹ thuật nôt mìn khai thác đá cho đập đá đổ thải xỉ - 1. Phương pháp và điều kiện tiến hành thực nghiệm - 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thôgn số khoan nổ đến kết quả cấp phối hạt tạo được sau nổ mìn - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến kết quả nổ mìn đảm bảo tỷ lệ cấp hạt theo yêu cầu - III. Quan sát đo đạc thống kê qua các đợt nổ khác nhau - 1. Phương pháp hình học - 2. Phương pháp tuyến tính - 3. Phương pháp thể tích - IV. Những kết luận rút ra -

  Số trang: 0

 • Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xá định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trịnh Đình Phùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xá định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xá định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trịnh Đình Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Phương pháp giao hộ nghịch dùng máy tính toàn năng - I. Các phương pháp giao hội - II. Phương pháp tối ưu trên cơ sở phương pháp Dalambe - 1. Nội dung và phương pháp xây dựng công thức - 2. Sai số giao hội nghịch - 3. Ví dụ tính toán theo phương pháp giao hội nghịch tối ưu - Phần II: Phương pháp tính khối lượng nhanh

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1987
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Nghiên cứu đánh giá các loại đất yếu và nền đất yếu thương gặp ở Việt Nam - I. Những đặc điểm của nền đất yếu - II. Nền đất yếu ở Việt Nam - Phần II: Nghiên cứu các thiết kế xử lý nền đất yếu trên cơ sở máy thi công được trang bị ở đội thực nghiệm trung tâm nghiên cứu KT-KT - I. Giới thiệu phương pháp - II. Nguyên lý thiết kế cọc cát - III. Công tác thi công - B. Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp cố kết có băng nhựa thoát nước thẳng đứng - I. Giới thiệu chung - II. Nguyên lý thiết kế - III. Công tác thi công - IV. Côngtác kiểm tra và nghiệm thu - V. Một số nhận xét của phương pháp - VI. Ví dụ tính troán - VII. các ứng dụng thực tế - C. Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất vôi và đất xi măng - I. Giới thiệu chung - II. Cơ sở khoa học và lý thuyết của phương pháp - IV. Các kết quả nghiên cứu trong phòng phục vụ cho công tác thiết kế V. Cong tác thi công và thí nghiệm hiện trường

  Số trang: 0

 • Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng hợp, phân tích kết quả nổ ở các bãi 3,4 và 5 - II. Cơ sở tính toán của phương pháp nổ mìn buồng có khoảng đệm không khí - III. Các thông số cơ bản thiết kế buồng mìn có đệm không khí -

  Số trang: 0

 • Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

  Tác giả: Tạ Thanh Vân
  Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng số 1- BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

  Tác giả: Tạ Thanh Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đặt vấn đề ,br> I. Nhận xét chung - II. Những vấn đề cần thay đổi: - 1. Mục tiêu đào tạo - 2. Chương trình đào tạo - a. Thời gian đào tạo - b. Chuyên môn - c. Thi tốt nghiệp - Phần II: Dự thảo đề án nghiên cứu cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng - A. Mục tiêu đào tạo - I. Vị trí, chức năng nhiệm vụ kỹ thuật viên xây dựng - 1. Vị trí sử dụng - 2. Chức năng nhiệm vụ - II. Yêu cầu phẩm chất năng lực - 1. Về phẩm chất - 2. Về năng lực - a. Về chính trị xã hội - b. Về văn hoá và ngoại ngữ - c. Về chuyên môn - d. Về năng lực thực hành - e. Về thể lực quân sự - B. Chương tình đào tạo toàn khoá - I. Thời sự đào tạo toàn khoá - II. Cơ cấu chương trình - III. Cơ cấu các môn học - Phần III. Đề cương các môn học về mục đích yêu cầu, cơ cấu thời gian -

  Số trang: 0

 • Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nhiệm vụ nghiên cứu - II. Tính toán các thông số kỹ thuật nổ mìn - A. Một số đặc điểm chung và tính toán các thông số kỹ thuật ban đầu: - 1. Đặc điểm chung - 2. Tính toán các thông số nổ mìn ban đầu - B. Nghiên cứu thực nghiệm các thông số kỹ thuật nổ mìn khai thác đá cho đập đá đổ thải xỉ - 1. Phương pháp và điều kiện tiến hành thựuc nghiệm - 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số khôan nổ đến kết quả các mẫu phối hạt tạo được sau nổ mìn - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện đại chất đến kết quả nổ mìn đảm bảo tỷ lệ cấp hạt theo yêu cầu -

  Số trang: 0

 • Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xác định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trình Đình Phùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1986
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xác định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xác định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trình Đình Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Phương pháp giao hội nghịch dùng máy tính toàn năng - I. Các phương pháp giao hội - II. Phương pháp tối ưu trên cơ sở phương pháp Dalambe - Phần II. Phương pháp tính khối lượng-

  Số trang: 0

 • Thiết kế cải tạo hệ thống điều khiển ben xe ô tô kamaz-5511

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế cải tạo hệ thống điều khiển ben xe ô tô kamaz-5511

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế cải tạo hệ thống điều khiển ben xe ô tô kamaz-5511

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giải pháp thiết kế - 1. Tính toán chọn hệ thống khí nén gài bơm ben - 2. Tính toán chọn hệ thống khí nén điều khiển van dầu - II. Nguyên lý làm việc - 1. Khi lên ben: - 2. Khi dừng ben - 3. Khi xuống ben -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về cơ giới hoá xây dựng nền và móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về cơ giới hoá xây dựng nền và móng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về cơ giới hoá xây dựng nền và móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tóm tắt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bi đạn cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bi đạn cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bi đạn cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chọn vật liệu - 2. Dây chuyền công nghệ sản xuất bi nghiền chất lượng cao - 3. Kết luận

  Số trang: 0