Tìm kiếm nâng cao

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng -BXD
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mã số: 26-02-07-04

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu.
  - Phần thứ nhất: Tầm quan trọng và những giới hạn phạm vi mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  - Phần thứ hai: Cơ sở khoa học của việc xác định hiệu quả kinh tế công tác nghiên cứu khoa học- kỹ thuật trong lĩnh vực VLXD

  Số trang: 0

 • Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

  Tác giả: Nguyễn Đạo Luật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hoá thi công

  Tác giả: Nguyễn Đạo Luật

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Xây dựng nhà ở tấm lớn 1. Đặt vấn đề 2. Tổng quan xây dựng nhà ở tấm lớn 3. Cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật 4. Kết quả nghiên cứu khoa học Chương 2: Xây dựng nhà dân dụng bằng ván khuôn trượt 1. đặt vấn đề 2. Tổng quan xây dựng nhà dân dụng bằng phương pháp trượt 3. Cơ sở khoa học của hướng dẫn kỹ thuật 4. Kết quả nghiên cứu khoa học

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mạng lưới phân phối vật tư thiết bị công trình. Mã số: 26-03-07-02

  Tác giả: Lê Minh Khái
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mạng lưới phân phối vật tư thiết bị công trình. Mã số: 26-03-07-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mạng lưới phân phối vật tư thiết bị công trình. Mã số: 26-03-07-02

  Tác giả: Lê Minh Khái

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu.
  - Xây dựng mô hình thuật toán .
  - Vấn đề lập chương trình giải bài toán vận tải.
  - Đánh giá nhận xét về kết quả khảo sát và thu thập số liệu.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

  Tác giả: Trần Văn Bính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước để làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của hồ clanhke xi măng pooclăng

  Tác giả: Trần Văn Bính

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. đặt vấn đề B. Vài nét khái quát về nghiên cứu và sử dụng TCP để làm phụ gia điều chỉnh C. Thực nghiệm I. Phương pháp II. Kết quả và thảo luận 1. Nghiên cứu bản chất thạch cao phospho của ta 2. Nghiên cứu khả năng sử dụng trực tiếp thạch cao phospho làm phụ gia điều chỉnh 3. Nghiên cứu ảnh hưởng riêng rẽ một số tạp chất trong TCP lên một vài tính chất cơ bản của xi măng 4. Nghiên cứu gia công phế thải thạch cao phospho TCP1 và TCP2 5. nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia thạch cao phospho lên thành phần pha mới tạo thành khí hyđrat xi măng 6. ảnh hưởng của thạch cao phospho lên một số tính tính chất quan trọng của xi măng III. Kết luận kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm IV. ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất thủ công nghiệp V. Hiệu quả kinh tế xã hội khoa học kỹ thuật của đề tài VI. Kết luận chung VII. Một số đề nghị VIII. Phục lục

  Số trang: 0

 • Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

  Tác giả: Lê Thị Hảo, Trần thị Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu ghép kín mối nối tường ngoài của nhà lắp ghép trên cơ sở matit bitum cao su

  Tác giả: Lê Thị Hảo, Trần thị Hảo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - Phần thứ nhất: Vật liệu mattit bitum cao su và khả năng liên kết trong mối nối - I. Hình thành dung dịch bitum cao su - II. Mattit bitum cao su - III. Xác định khả năng liên kết của mattit bitum cao su với bề mặt panen trong mối nối - IV. Sơ đồ dây chuyền sản xuất vật liệu bitum cao su - Phần thứ hai: Thí nghiệm xác định khả năng chống thấm của vật liệu mattit bitum cao su trong mối nối ngang tường ngoài - - Công nghệ thi công mattit bitum cao su vào mối nối ngang - Phần thứ ba: kết luận và đề nghị - Phần thứ tư: áp dụng thử nghiệm mattit bitum cao su - Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tình hình phân bố khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng. Mã số: 26.02.01.01

  Tác giả: Đặng Xuân Định
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tình hình phân bố khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng. Mã số: 26.02.01.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tình hình phân bố khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị kinh tế cao và đề xuất phương hướng sử dụng. Mã số: 26.02.01.01

  Tác giả: Đặng Xuân Định

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Mục tiêu và phương pháp tiến hành đề tài - Phần II: Nội dung và kết quả của đề tài - A. Đá ốp lát ở Việt Nam - I. Sơ lược tình hình nghiên cứu và nguyên liệu - II. Đặc điểm phân bố và chất lượng của đá ốp lát ở Việt Nam - III. Khả năng sử dụng và kiến nghị - B. Cát thạch anh ở Việt Nam - I. Sơ lược tình hình nghiên cứu và nguyên liệu - II. đặc điểm phân bố và chất lượng của các mỏ cát thạch anh ở Việt Nam - III. Khả năng sử dụng và kiến nghị - C. Sét chịu lửa và caolin ở Việt Nam - I. Sơ lược tình hình nghiênc ứu và nguyên liệu - II. Đặc điểm phân bố và chất lượng của sét chịu lửa và caolin ở Việt Nam - III. Khả năng sử dụng và kiến nghị- Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghệ gốm sứ trên cơ sở silicat zircon Việt Nam

  Tác giả: Đỗ Minh Đạo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghệ gốm sứ trên cơ sở silicat zircon Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghệ gốm sứ trên cơ sở silicat zircon Việt Nam

  Tác giả: Đỗ Minh Đạo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 2. Sản xuất thử - 3. ý nghĩa kinh tế -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-7/1980
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu và quặng Việt Nam để làm men màu cho vật liệu xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nội dung - 1. Tình hình và kết quả nghiên cứu về đề tài trên thế giới và trong nước - 2. Phương pháp nghiên cứu nội dung và kết quả nghiên cứu - III. Hiệu quả - IV. Kết luận - V. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng điều lệ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề - I. Sơ lược về tình hình TNKS làm VLXD ở nước ta - II. Tình hình điều tra địa chất, khai thác, sử dụng bảo vệ và quản lý TNKS làm VLXD trong thời gian qua - III. Điều lệ thống nhất quản lý Nhà nước về TNKS làm VLXD - IV. Giải thích nội dung điều lệ thống nhất quản lý Nhà nước về TNKS làm VLXD - V. Kết luận và kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

  Tác giả: Vũ văn Tề
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý đất phèn, đất mặn để sản xuất gạch nung

  Tác giả: Vũ văn Tề

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Mở đầu - B. Cơ sở để giải quyết vấn đề: - I. Những tính chất cơ bản của đất mặn, đất phèn - II. Bản chất và cơ chế của quá trình đun gạch - C. Kết quả nghiên cứu : 1. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm trong phòng - 2. Kết quả thí nghiệm tỏng sản xuất

  Số trang: 0

 • Suỉ dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiên liệu trong nước vào công nghiệp sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Thị Đồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Suỉ dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiên liệu trong nước vào công nghiệp sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Suỉ dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiên liệu trong nước vào công nghiệp sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Thị Đồng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược tình hình sử dụng nhiên liệu trên thế giới và trong nước - II. Nghiên cứu các nguồn than trong nước - III. Thiết kế hệ thống phun dầu+than hỗn hợp - IV. Hướng đi tiếp của đề tài - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

  Tác giả: Trần Hữu Tường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính manhedi-đôlômi dùng cho zon nung lò quay nung clinke xi măng trên cơ sở đôlômi và MgO lấy từ đôlômi

  Tác giả: Trần Hữu Tường

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở khoa học và những kỹ thuật tiến bộ của thế giới trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng gạch chịu lửa kiềm tính cho công nghiệp xi măng - 1. Cơ sở khoa học của sản xuất VLCL - 2. Gạch chịu lửa kiềm tính dùng để xây lắt gôn nung lò quay nung clinker xi măng - 3.Tình hình nghiên cứu gạch kiềm tính trong nước - III. Những kết quả nghiên cứu - A. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - B. Kết quả của quá trình nghiên cứu 1. Đặc tính nguyên liệu sử dụng - 2. Tính toán lựa chọn công thức phối liệu và tiến hành nghiên cứu chế độ công nghệ chế tạo clinker chịu lửa manheđi-đôlômi - 3. Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ chế tạo gạch - IV. Kết luận - 1. về mặt công nghệ và kỹ thuật chế tạo sản phẩm - 2. Về tính năng kỹ thuật và chất lượng sản phẩm - 3. Về sử dụng sản phẩm - 4. Về phương hướng giải quyết nguyên liệu - 5. Về khả năng và phương hướng triẻn khai áp dụng kết quả - V. Những căn cứ và cơ sở cho tính toán dự án đầu tư áp dụng sản xuất - 1. Căn cứ cho xây dựng dự án - 2. Sản lượng và chất lượng sản phẩm - 3. Nhu cầu cung cấp nguyên liệu - 4. Công nghệ sản xuất - 5. Nguồn cung cấp thiết bị và cân đối thiết bị - 6. Phần kinh tế - 7. Kết luận của dự án dự thảo đầu tư áp dụng đề tái

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1987
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Cơ giới hoá công tác xếp dỡ , vận chuyển xi măng rời ở nước ngoài - 3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng trong nước - 4. Các thiết bị xếp dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời ở Việt Nam - 5. So sánh sơ bộ hiệu quả kinh tế giữa phương án vận chuyển xi măng rời và bao - 6. Lựa chọn sơ bộ phương án cơ giới hợp lý việc vận chuyển xi măng rời trên địa bàn thí điểm trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật hiện nay ở Việt Nam - 7. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Định lượng theo trọng lượng - I. Định lượng phương tiện chuyên chở - 1. Cân ô tô - 2. Cân toa xe - II. Định lượng thiết bị chứa đựng - 1. Cân bàn - 2. Cân treo trên cần trục - III. Định lượng xi măng trực tiếp - 1. Cân tự động, hoạt động theo chu kỳ - 2. Thiết bị định lượng xi măng - B. Định lượng theo thể tích - I. Định lượng theo thể tích đối vưói các phương tiện chuyên chở - II. Định lượng theo thể tích đối với các thiết bị chứa đựng -

  Số trang: 0

 • Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề - Các phương pháp dỡ xi măng dời nên áp dụng - I. Dỡ xi măng rời bằng thủ công - II. Dỡ xi măng rời bằng cách đổ tự do - III. Dỡ xi măng rời bằng trục xoắn vít - IV. Dỡ xi măng rời bằng khí nén - Kết quả thử nghiệm -

  Số trang: 0