Tìm kiếm nâng cao

 • Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

  Tác giả: Đào Quang Ngoạn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình và xu thế phát triển hoạt động bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động trên thế giới

  Tác giả: Đào Quang Ngoạn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I- Tóm tắt- II- Mở đầu- III- Nội dung- 1. Khái niệm về bồi dưỡng và đào tạo lại - 2. Quan niệm về bồi dưỡng và đào tạo lại- 3. Vài nét cơ bản về bồi dưỡng và đào tạo lại- 4. Vài nét về bồi dưỡng và đào tạo lại ở nước ta- 5. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến quản lý , sử dụng, bảo quản và sửa chữa xe máy thi công nhằm khai thác hết năng lực xe máy hiện có

  Tác giả: Đoàn Mộng Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến quản lý , sử dụng, bảo quản và sửa chữa xe máy thi công nhằm khai thác hết năng lực xe máy hiện có

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến quản lý , sử dụng, bảo quản và sửa chữa xe máy thi công nhằm khai thác hết năng lực xe máy hiện có

  Tác giả: Đoàn Mộng Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sổ tay dầu mỡ bôi trơn - 2. Sổ tay đơn hàng phụ tùng xe máy thi công - 3. Sách hướng dẫn về cần trục tháp - 4. Tài liệu về xây dựng hình mẫu tổ chức quản lý cho một xí nghiệp cơ giới chuyên ngành - 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị thuỷ lực trong máy xây dựng -

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

  Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài

  Tác giả: Hoàng Thị Tuyết Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp và kinh nghiệm tiếp thị của các hãng nước ngoài - 1. Nghiên cứu thị trường - 2.Thực thi chiến lược hướng tới khách hàng - 3.Sử dụng có hiệu quả nghệ thuật quảng cáo - 4.Có chiến lược định giá thích hợp - 5.Tổ chức tốt các kênh tiêu thụ - II. Vài nét về công tác tiếp thị ở nước ta - III. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tối ưu hoá trang bị và sử dụng xe máy thi công trong xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Tác giả: Vũ Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1982/1982-12/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tối ưu hoá trang bị và sử dụng xe máy thi công trong xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tối ưu hoá trang bị và sử dụng xe máy thi công trong xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Tác giả: Vũ Khoa

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sổ tay máy thi công - 2. sách tra đánh giá và lựa chọn máy xây dựng - 3. Cẩm nang chọn máy thi công - 4. Danh từ chuyên môn, cơ giới, cơ khí

  Số trang: 0

 • Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-11/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nhà ở của Trung quốc. br 2. Quá trình hàng hoá nhà ở của Trung quốc. br 3. Tác động của hàng hoá nhà ở tới nền kinh tế. br 4. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với quản lý nhà ở của Việt nam

  Số trang: 0

 • Chế tạo lò nung vật rèn dùng dầu thải + khí thay than

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chế tạo lò nung vật rèn dùng dầu thải + khí thay than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chế tạo lò nung vật rèn dùng dầu thải + khí thay than

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoà

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính toán thế xây lò - 1. Cơ sở chọn vật liệu - 2. Phương pháp xây và cấu trúc và cấu trúc của các thế xây - II. Khung lò - III. Tính toán mỏ phun: - 1. Chọn mỏ phun - 2. Tính toán chi tiết - IV. Tính toán sự chảy của nhiên liệu - 1. Xác định lượng không khí cần thiết - 2. Xác định nhiệt độ cháy -

  Số trang: 0

 • Chế tạo bạc lót đồng-chì dùng cho động cơ đốt trong

  Tác giả: Nguyễn Huy Đích
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chế tạo bạc lót đồng-chì dùng cho động cơ đốt trong

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chế tạo bạc lót đồng-chì dùng cho động cơ đốt trong

  Tác giả: Nguyễn Huy Đích

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu điều kiện làm việc và những yêu cầu cơ bản đối với hợp kim lót trục - 2. Nghiên cứu các đặc tính tổ chức của hợp kim lót trục và các nhân tố ảnh hưởng - 3. Nghiên cứu phương pháp làm sạch máng thép (KOKIL) - 4. Nấu luyện hợp kim và công nghệ chế tạo -

  Số trang: 0

 • Nâng cao chất lượng đúc galê

  Tác giả: Nguyễn Huy Đích
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao chất lượng đúc galê

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao chất lượng đúc galê

  Tác giả: Nguyễn Huy Đích

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Sản xuất gioăng phớt cao su cho xe máy thi công

  Tác giả: Bùi Tuyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản xuất gioăng phớt cao su cho xe máy thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản xuất gioăng phớt cao su cho xe máy thi công

  Tác giả: Bùi Tuyên

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Triển khai công nghệ rèn ép trên máy dập PKZ-400

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển khai công nghệ rèn ép trên máy dập PKZ-400

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển khai công nghệ rèn ép trên máy dập PKZ-400

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược về tính năng, tác dụng của máy dập PKZ 400 - II. Tình trạng kỹ thuật của máy trước khi lắp dựng và biện pháp nghiên cứu phục hồi chế tạo để lắp dựng máy - 1. Phần thân máy - 2. Cụm truyền động chính - 3. Cụm ly hợp và phanh - 4. Cụm đầu trượt - 5. Hệ thống đẩy phôi - 6. Hệ thống điện và điều khiển - 7. Hệ thống bôi trơn - III. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị đồng bộ với máy dập GKZ 400 trong dây chuyền dập - 1. Trang bị lò phản xạ phôi dập - 2. Trang bị máy nén khí - IV.Nghiên cứu công nghệ gia công 1 số chi tiết trên máy dập PKZ 400

  Số trang: 0

 • Phục hồi cần trục KRUPP 25 tấn

  Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phục hồi cần trục KRUPP 25 tấn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phục hồi cần trục KRUPP 25 tấn

  Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thiết kế gia công mới giá bắt động cơ - hộp số - 2. Gia công hệ thống hút xả khí - 3. Cải tiến lắp hộp đảo chiều quay truyền động bơm thuỷ lực chính điều khiển hệ thống công tác của cần trục -

  Số trang: 0

 • Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm làm việc của răng gầu xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ răng gầu - 2. Vật liệu chế tạo răng gầu và công nghệ nấu luyện thép - 3. Công nghệ đúc răng gầu EKG-4,6 - 4. Công nghệ nhiệt luyện răng gầu - 5. Kết quả thử nghiệm răng gầu -

  Số trang: 0

 • Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái quát chungbr 2. Thực trạng thị trường,giá cả bất động sản ở Việt nambr 3. Thị trường và giá cả bất động sản một số nước trên thế giớibr 4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I. nghiên cứu đánh giá các loại đất yếu và nền đất yếu thường gặp ở Việt Nam - I. Những đặc điểm của đất yếu - II. Nền đất yếu ở Việt Nam - 1. Đặc điểm của nền đất yếu ở Việt Nam - 2. Nền đất yếu ở các vùng đồng bằng - 3. Các đặc trưng cơ lý của nền đất yếu Việt Nam - Phần II. Nghiên cứu các thiết kế xử lý nền đất yếu trên cơ sở máy thi công được trang bị ở đội thực nghiệm trung tâm nghiên cứu KT-KT - A. Phương pháp nén chặt đất bằng cọc cát - I. Giới thiệu phương pháp - II. Nguyên lý thiết kế cọc cát - III. Công tác thi công - B. Gia cố nền bằng phương pháp cố kết có băng nhựa tháot nước thẳng đứng - I. Giới thiệu chung - II. Nguyên lý thiết kế - III. Công tác thi công - VI. Công tác kiểm tra và nghiệm thu - V. Một số nhận xét của phương pháp - VI. Ví dụ tính toán - VII. Các ứng dụng thực tế - C. Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất vôi và đất xi măng - I. Giới thiệu chung - II. Cơ sởkhoa học và lý thuyết của phương pháp - III. Tính toán cọc- IV. các kết quả nghiên cứu trong phòng phục vụ cho công tác thiết klế - V. Công tác thi công và thí nghiệm hiện trường - VI. Nhận xét phương pháp - VII. ứng dụng thựuc nghiệm cọc Đ-V và Đ-XM -

  Số trang: 0

 • Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng hợp phân tích kết quả nổ ở các bãi 3,4 và 5 - II. Cơ sở tính toán của phương pháp nổ mìn buồng có khoảng đệm không khí - III. Các thông số cơ bản thiết kế buồn mìn có đệm không khí -

  Số trang: 0