Tìm kiếm nâng cao

 • Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Một số mô hình toán học phục vụ cho sản xuất. 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính. 3. Bài toán vận tải. 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế.
  - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Mô hình hoá hệ thống các nhà máy sửa chữa máy xây dựng có cùng một mức độ chuyên môn hoá. 2. Mô hình hoá hệ thống nhà máy sửa chữa có mức độ chuyên môn hoá khác nhau.
  Chương III: Mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng cho nước ta. 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua. 2. Xây dựng mô hình toán học. 3. Cách giải mô hình. - Chương trình máy tính.
  - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng .- 2. Quy mô, công suất hợp lý của các nhà máy sửa chữa lớn máy xây dựng. - 3. Xác định chi phí vận chuyển và giá thành sửa chữa lớn máy xây dựng. - 4. Chi phí để thành lập và duy trì vốn dự trữ tổng thành thay thế.
  - Chương 5: Mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng ở khu vực Hà Nội hiện nay và điều kiện phát triển đến năm 2000. - 1. Bản đồ hiện trạng mạng lưới bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nộ.i - 2. Tình hình hoạt động và kết quả bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội. - 3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới khu vực Hà Nội. - 4. Phương hướng phát triển cơ giới háo xây dựng ở Hà Nội và các vùng phụ cận đến năm 2000. - 5. Nhiệm vụ công tác quy hoạch mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội trong thời gian tới. - 6. Các bản số liệu về tình hình sửa chữa máy xây dựng của khu vực Hà Nội

  Số trang: 0

 • Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - Chương I: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ cho quy hoạhc mạng lwis sửa chữa máy xây dựng - 1. Một số mô hình toán học phục vụ sản xuất - 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính - 3. Bài toán vận tải - 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Chương 3: Mô hình tán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng ở nước ta - 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua - 2. Xây dựng mô hình toán học - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 2. Các phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 3. Cơ sở lý thuyết về xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 4. Xây dựng phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 5. Xác định quy mô, công suất hợp lí các nhà máy sửa chữa máy xây dựng - Chương 5: Bước đầu áp dụng mô hình để tính toán ở một số khu vực và một số bộ sử dụng nhiều máy xây dựng - 1. Khu vực Hà Nội - 2. Khu vực Hải Phòng - 3. Khu vực thành phố Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam - 4. Bộ Xây dựng (chủ yếu là các đơn vị ở phía Bắc) - Chương VI: Tính toán hiệu quả kinh tế sau khi quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Lược khảo cơ sở xác định hiệu quả kinh tế

  Số trang: 0

 • Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở khoa học và những luận chứng cơ bản của tập định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 2. Danh mục định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 3. Quá trình xây dựng tập định mức

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề.
  - 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.
  - 3. Lựa chọn phương án tối ưu.
  - 4. Xác định nhiệm vụ của các đơn vị theo từng nọi dung quản lý sử dụng máy.
  - 5. Phân cấp quản lý sử dụng máy của xí nghiệp thi công cơ giới.
  - 6. Khảo nghiệm đánh giá kết quả phân cấp quản lý.
  - Bản dự thảo Phân cấp quản lý sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Mở đầu: 1. Khái quát chung về tình hình trang bị và lực lượng máy xây dựng ở nước ta. 2. Các nguyên tắc khi xác định nhu cầu máy xây dựng và những trường hợp cần xác định nhu cầu máy xây dựng. 3. ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của đề tài.
  B. Phần thứ nhất:: 1. Mục đích và yêu cầu lập phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp. 2. Khái quát chung về các phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng và ưu nhược điểm của từng phương pháp. 3. Xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp theo phương pháp đã chọn. - Công thức tổng quát. - Xác định các thông số trong công thức tổng quá. - Lập sơ đồ khối tính toán nhu cầu máy xây dựng và giải thích sơ đồ đó. 4. Một số ví dụ tính toán. 5. Dự kiến các phụ lục kèm theo. 6. Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

  Tác giả: Võ Thượng Trạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

  Tác giả: Võ Thượng Trạch

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Một số cơ sở khoa học khi quy hoạhc mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Mở đầu: - - Tổ chức lãnh thổ của mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - - Một số nguyên tắc trong khi qui hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - - Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cho các cơ sở sửa chữa máy xây dựng - Phần II: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Khái niệm - 2. Xây dựng mô hình - Phần III: Quy hoạch mạng lưới sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng - 1. Hiện trạng - 2. Phương pháp xác định hao phí phụ tùng bình quân - 3. Danh mục phụ tùng và chỉ tiêu hao phí phụ tùng -

  Số trang: 0

 • Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Báo cáo tình hình đầu tư và trang bị máy thi công trong những năm qua - 1. Tình hình đầu tư trang bị xe máy thi công từ năm 1985-1988 - 2. Kết quả sử dụng xe máy thi công qua những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã đạt được.
  - B. Những yếu tố chính đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng máy thi công - 1. Trang bị máy thi công không cân đối, không đồng bộ, không thuần nhất. Cơ sở , lực lượng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy quá yếu và thiếu, cung ứng vật tư phụ tùng không đáp ứng với yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng xe máy - 2. Công tác quản lý kinh tế kỹ thuật bị buông lỏng, thiếu sự chỉ đạo thống nhất - 3. Đội ngũ cán bộ, công nhân cơ giới vừa thiếu , vừa yếu, quản lý lao động chưa hợp lý.
  - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức XD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Tổng quan về tình hình đầu tư trang bị và sử dụng xe máy thi công trong toàn ngành xây dựng.
  - 2. Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng xe máy xây dựng.
  - 3. Quy hoạch mạng lưới các nhà máy sửa chữa máy xây dựng.
  - 4. Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 5. Bước đầu áp dụng thử nghiệm các biện pháp kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư trang bị và sử dụng xe máy thi công ở đơn vị xây lắp

  Số trang: 0

 • Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: - 1. Một số điểm phân biệt về phương pháp đánh giá giữa giai đoạn trang bị và giai đoạn sử dụng máy - 2. Các phương pháp đánh giá và so sánh phương án sử dụng máy xây dựng - 3. Hệ chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật để đánh giá và so sánh phương án máy xây dựng trong giai đoạn sử dụng. - Hệ chỉ tiêu đánh giá các phương án sử dụng máy cho quá trình công nghệ xây dựng. - Hệ chỉ tiêu đnáh giá các phương án sử dụng máy cho quá trình tổ chức xây dựng một công trình. - Hệ chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế sử dụng máy cho kì kế hoạch của một tổ chức xây dựng - 4. Phương pháp so sánh các phương án sử dụng máy cho quá trình thi công xây dựng công trình theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. - Tính toán cho trường hợp độ xa vận chuyển máy đến công trình và qui mô khối lượng công việc của máy phải thực hiện là một trị số xác định cho trường. - Tính toán cho trường hợp độ xa vận chuyển máy đến công trường, quy mô khối lượng công việc được giao cho máy thực hiện và cự ly thi công là một biểu số. - Phương pháp so sánh giữa các phương án sử dụng máy đa năng và máy chuyên dùng. - Phương pháp so sánh các phương án sử dụng máy xây dựng bằng chỉ số tổng hợp xếp hạng phương án. - Một số phương hướng áp dụng toán học để lựa chọn phương án sử dụng máy xây dựng tối ưu - 5. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế của cải tiến sử dụng máy. - Các phương hướng cải tiến sử dụng máy xây dựng. - Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của cải tiến sử dụng máy - 6. Một số công thức tính toán so sánh các hình thức tổ chức sử dụng máy hợp lý.
  - Phần thứ hai: - 1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của vấn đề đầu tư cơ bản cho sửa chữa máy xây dựng - 2. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình sửa chữa máy xây dựng về mặt kinh tế - 3. Hệ chỉ tiêu và phương pháp so sánh các phương án công nghệ sửa chữa - 4. Hệ chỉ tiêu và phương pháp so sánh các phương án sản xuất phụ tùng thay thế - 5. Nhận xét về tính kinh tế của một số máy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội - Bộ Giáo dục và đào tạo
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Giới thiệu chun.
  - Phần thứ hai: Tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo các đề mục chủ yếu của đề tài.
  - 1. Phần tổng hợp tình hình thiết kế.
  - 2. Phần xây dựng các phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng.
  - 3.Nghiên cứu một số phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ - Chương I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và theo lãnh thổ - 1. Đặt vấn đề: - 2. Những nguyên tắc cơ bản của viêck lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Các tài liệu ban đầu để lập sơ đồ phát triển và phát triển năng lực xây dựng - 5. Nội dung và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: ứng dụng phương pháp toán kinh tế trong việc lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 1. Đặt vấn đề - 2. Các bước tiến hành áp dụng các mô hình toán kinh tế trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Thiết lập các bài toán phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Một số mô hình toán kinh tế thương được áp dụng trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 5. Chuẩn bị số liệu ban đầu - 6. Phân tích các kết quả tính toán - Phần II: đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng - A. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp xây dựng - B. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng thời kỳ 1986 - 2005 - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - I. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành công nghiệp VLXD - 3. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công gnhiệp vạt liệu xây dựng theo thời kỳ 1986-2005 - Phần III: ví dụ minh hoạ- A. Phân bố cơ sở sản xuất xi măng lớn 1991-2000 - B. Phân bố sản xuất và sử dụng hợp lý sản phẩm gạch ngói trên địa bàn Hà Nội -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ. Mã số: 28B.02.01

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ. Mã số: 28B.02.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ. Mã số: 28B.02.01

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ - Chương I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và theo lãnh thổ - 1. Đặt vấn đề: - 2. Những nguyên tắc cơ bản của việc lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Các tài liệu ban đầu để lập sơ đồ phát triển và phát triển năng lực xây dựng - 5. Nội dung và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: ứng dụng phương pháp toán kinh tế trong việc lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 1. Đặt vấn đề - 2. Các bước tiến hành áp dụng các mô hình toán kinh tế trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Thiết lập các bài toán phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Một số mô hình toán kinh tế thương được áp dụng trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 5. Chuẩn bị số liệu ban đầu - 6. Phân tích các kết quả tính toán - Phần II: đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng - A. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp xây dựng - B. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng thời kỳ 1986 - 2005 - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - I. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành công nghiệp VLXD - 3. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp vật liệu xây dựng theo thời kỳ 1986-2005 - Phần III: ví dụ minh hoạ- A. Phân bố cơ sở sản xuất xi măng lớn 1991-2000 - B. Phân bố sản xuất và sử dụng hợp lý sản phẩm gạch ngói trên địa bàn Hà Nội -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp phục vụ kế hoạch hoá XDCB và phương pháp lập một số định mức chỉ tiêu chủ yếu. Mã số: 28B-03-01

  Tác giả: Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp phục vụ kế hoạch hoá XDCB và phương pháp lập một số định mức chỉ tiêu chủ yếu. Mã số: 28B-03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp phục vụ kế hoạch hoá XDCB và phương pháp lập một số định mức chỉ tiêu chủ yếu. Mã số: 28B-03-01

  Tác giả: Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tổng luận về hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật kế hoạch hoá đầu tư và xây dựng 1. Những luận điểm chung 2. Hệ thống hoá các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong XDCB 3. Nội dung hệ thống định mức kinh tế -kỹ thuật đầu tư và xây dựng 4. Tổ chức lập và quản lý định mức.
  Phần 2: Phương pháp luận định mức suất đầu tư cơ bản... 1. Những vấn đề chung 2. Trình tự xây dựng suất đầu tư định mức 3. Xác định suất đầu tư định mức cho từng công trình đơn lẻ 4. Xác định suất đầu tư định mức cho ngành KTQD.
  Phần 3: Phương pháp luận về xây dựng chỉ tiêu định mức tiêu hao vật tư, lao động và xe máy xây dựng công trình - 1. Vị trí các chỉ tiêu định mức tổng hợp về tiêu hao vật tư , lao động và xe máy xây dựng - 2. Những nguyên tắc chung về xây dựng các chỉ tiêu định mức - 3. Nội dung chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật tổng hợp về tiêu hao vật tư, lao động và máy thi công xây dựng công trình - 4. Phương pháp tính chỉ tiêu tổng hợp - 5. Tính chuyển các chỉ tiêu định mức khi cần thiết - 6. Mô hình các tập chỉ tiêu định mức. Phụ lục: Biểu mẫu chỉ tiêu một số loại công trình nhà ở>,br> - Phần 4: - Phương pháp luận về xác định nhu cầu máy xây dựng - 1. Các yếu tố cơ bản xác định nhu cầu máy - 2. Phương pháp xác định khối lượng công tác xây lắp để xác định nhu cầu máy - 3. Xác định nhu cầu máy chính và nhu cầu máy cần bổ sung - 4. Phương pháp xác định nhu cầu máy và máy cần bổ sung cho kỳ kế hoạch dài hạn - 5.Ví dụ ứng dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và quản lý hệ thống giá trong xây dựng cơ bản

  Tác giả: Nguyễn Hữu Thu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và quản lý hệ thống giá trong xây dựng cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và quản lý hệ thống giá trong xây dựng cơ bản

  Tác giả: Nguyễn Hữu Thu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về sự hình thành, phát triển và hoàn thiện công tác định mức thiết kế kỹ thuật đơn giá XDCB ở nước ta - 1. Báo cáo tình hình thực hiện đơn giá dự toán XDCB - 2. Báo cáo tình hình XD và áp dụng định mức - Chương II: Hệ thống các định mức thiết kế kỹ thuật phục vụ công tác didnhj giá XDCB - - Phương pháp xây dựng ĐMDT chi tiết XDCB - - Phương pháp xây dựng ĐMDT tổng hợp - - Phương pháp xây dựng định mức phụ phí thi công - - Phương án giải quyết về nhà ở và kinh phí lán trại trong XDCB - - Phương hướng hoàn thiện định mức chi phí BQL công trình - Chương III: Hệ thống giá trong XDCB - - Phương pháp lập tổng dự toán công trình XDCB - - Phương pháp lập giá chuẩn các ngôi nhà và hạng mục công trình- - Phương pháp tính giá vật liệu bình quân đến hiện trường xây lắp - - Phương pháp xây dựng đơn giá XDCB - - Phương pháp xây dựng giá hợp đồng xây lắp các công trình xây dựng - - Phương pháp xcác định giá dự toán ca máy, các loại máy và thiết bị xây dựng - - Phương pháp xác định giá khảo sát xây dựng - - Phương pháp chỉ dẫn xác định giá thiết kế theo tỷ lệ % vốn xây lắp - - Phương pháp lập giá thiết kế các công trình xây dựng cơ bản - - Phương pháp điều chỉnh giá dự toán xây lắp - - Cơ cấu DT của các loại hình công trình xây dựng - Chwng IV: Đổi mới công tác định giá và quản lý giá XDCB theo cơ chế quản lý mới - - Cải tiến phương pháp xác định giá dự toán công trình XDCB - -

  Số trang: 0

 • Phương pháp luận của công tác tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình trong xây dựng. Mã số: 28B-03-03

  Tác giả: Ngô Tạo
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp luận của công tác tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình trong xây dựng. Mã số: 28B-03-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp luận của công tác tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình trong xây dựng. Mã số: 28B-03-03

  Tác giả: Ngô Tạo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chuyên đề 1:- 1.Đối tượng tiêu chuẩn hoá là một hệ thống - 2. Tình hình nghiên cứu đối tượng tiêu chuẩn hoá xây dựng trên thế giới - 3. Xác định đối tượng tiêu chuẩn hoá xây dựng .
  - Chuyên đề 2:- 1. Tổng quan về phân cấp tiêu chuẩn xây dựng - 2. Các đặc thù của ngành xây dựng và sản phẩm xây dựng - cơ sở để phân cấp các tiêu chuẩn xây dựng.
  - Chuyên đề 3:- 1. Hoạt động của tiêu chuẩn hoá trong xây dựng và công tác biên soạn tiêu chuẩn ở nước ta những năm qua - 2. Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng của nước ngoài.
  - Chuyên đề 4: 1. Đặc điểm của công trình xây dựng cơ bản - 2. Đặc điểm của tiêu chuẩn hoá xây dựng.
  - Chuyền đề 5:- 1. Mở đầu - 2. Quỹ quốc gia thiết kế điển hình - 3. Khung phân loại danh mục thiết kế điển hình

  Số trang: 0