Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế,Báo cáo tổng quan

  Tác giả: Ngô Thu Thanh
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế,Báo cáo tổng quan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế

  Tác giả: Ngô Thu Thanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu nhà vệ sinh ở trong nước và các tiêu chuẩn có liên quan đến việc thiết kế NVSCC.- Chương 2: Thực trạng quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng các nhà NVSCC ở Hà Nội và Huế - Chương 3: Nghiên cứu thiết kế quy hoạch và xây dựng NVSCC cho Hà Nội và Huế:- - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch và xây dựng NVSCC cho Hà Nội - - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch , xây dựng NVSCC cho Huế - - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng NVSCC cho các thành phố khác - - Những mẫu thiết kế được lựa chọn để thiết kế mẫu - - Những đặc điểm để bố trí chọn địa điểm xây dựng NVSCC

  Số trang: 0

 • Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ quản lý ngành xây dựng. Mã số: R-9758

  Tác giả: Phạm Khánh Toàn
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ quản lý ngành xây dựng. Mã số: R-9758

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ quản lý ngành xây dựng. Mã số: R-9758

  Tác giả: Phạm Khánh Toàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu về hệ điều hành - - Hệ điều hành Windows 95 - - Microsoft office 95 và Microsoft 7.0 - -Phần mềm thiết kế trợ giúp bằng máy tính, autocad 12 - - Phần mềm xử lý đồ họa vi tính Photoshop - - Giới thiệu phần mềm Mapinfo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn
  Nhà xuất bản: Đại Học Kiến trúc Hà nội
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần A: Mở đầu;- Phần B: - Nghiên cứu tổng kết sơ bộ những giải pháp phát triển nhà ở đã áp dụng cho các đô thị Việt Nam- - Cơ sở khoa học về không gian ở là tiền đề cho giải pháp kiến trúc và quy hoạch khu ở; - - Các phương án về nhà ở cho Hà Nội đến năm 2010; (br) Phần C: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Thuật ngữ kỹ thuật cấp thoát nước Anh - Việt. Mã số: R-9406

  Tác giả: Võ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuật ngữ kỹ thuật cấp thoát nước Anh - Việt. Mã số: R-9406

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuật ngữ kỹ thuật cấp thoát nước Anh - Việt. Mã số: R-9406

  Tác giả: Võ Kim Long

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Cuốn tự điển -thuật ngữ này gồm các thuật ngữ có liên quan đến cấp- thoát nước và môi trường nước: nguồn nước, công trình thu nước, bể chứa -đài nước, mạng lưới đường ống và các công trình trên mạng lưới, máy bơm, trạm bơm, công trình và phương pháp xử lý nước thải, chát thải, rác, công trình xả , các thuật ngữ về đường ống, thiết bị và phụ tùng đường ống cấp thoát nước, xử lsy nước, các thuật ngữ về hoá nước, hoá chất để xử lý nước; các thuật ngữ về lấy mẫu và phân tích lý, hoá, vi sinh vật nước; Các thuật ngữ về ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường nước.

  Số trang: 0

 • Cấu trúc bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng phù hợp với chính sách đổi mới và hoà nhập quốc tế. Mã số: 021901-R9218

  Tác giả: Phạm Kinh Cương
  Nhà xuất bản: Viện tiêu chuẩn hoá xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cấu trúc bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng phù hợp với chính sách đổi mới và hoà nhập quốc tế. Mã số: 021901-R9218

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cấu trúc bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng phù hợp với chính sách đổi mới và hoà nhập quốc tế. Mã số: 021901-R9218

  Tác giả: Phạm Kinh Cương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Điểm qua các bước phát triển của TCH XD và quá trình hình thành bộ tiêu chuẩn về xây dựng Phần 2: Giới thiệu tóm tắt Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn xây dựng của một số nước ngoài, của Tổ chức TCH Quốc tế ISO và định nghĩa đổi mới về tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hoá Phần 3: Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn về xây dựng trong cơ chế kinh tế mới và căn cứ để xác định nội dung và cấu trúc

  Số trang: 0

 • Sự làm vệc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02,Kiến nghị kỹ thuật: chọn thành phần bê tông các loại

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Viện khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sự làm vệc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02,Kiến nghị kỹ thuật: chọn thành phần bê tông các loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sự làm vệc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phạm vi áp dụng 2. Các tiêu chuẩn liên quan 3. Phương án dùng vật liệu cho bê tông các loại 4. Các thông số cần thiết 5. Trình tự tính toán thành phần bê tông 6. Trình tự thí nghiệm kiểm tra 7. Thành phần bê tông hiện trường 8. Ví dụ 9. Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng. Mã số: R-0796

  Tác giả: Phạm Kim Giao
  Nhà xuất bản: Đại học kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng. Mã số: R-0796

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng. Mã số: R-0796

  Tác giả: Phạm Kim Giao

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng Chương II: Sự phát triển của quy hoạch vùng trên thế giới Chương III: Những yêu cầu cơ bản của quy hoạch vùng Chương IV: Những mô hình cơ caúa cư dân và định hướng phát triển vùng Chương V: Quy hoạch xây dựng vùng Chương VI: Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng

  Số trang: 0

 • Sự làm việc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Viện khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sự làm việc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sự làm việc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Một số nghiên cứu lý thuyết về sự làm việc đồng thời giữa hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông: -Hình thành cường độ nén -Hình thành cường độ kéo của bê tông -Khả năng chống thấm nước -Độ bền nứt -Kết luận phần tổng quan và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Chương 2: Một số thí nghiệm kiểm chứng - Vật liệu và phương pháp thí nghiệm - Kết quả thí nghiệm - Nhận xét kết quả thí nghiệm Chương 3: Kiến nghị kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại - Về cốt liệu lớn - Về cốt liệu nhỏ - Về hệ số dư vữa hợp lý - Về quy luật Rb - XIN - Các phương án được kiến nghị áp dụng

  Số trang: 0

 • Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thiết kế xây dựng. Mã số: R-9681

  Tác giả: Nguyễn Hải Vân
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thiết kế xây dựng. Mã số: R-9681

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thiết kế xây dựng. Mã số: R-9681

  Tác giả: Nguyễn Hải Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở và luận cứ của dự án- 2. Mục tiêu của dự án- 3. Nội dung của dự án - 4. Dự kiến hiệu quả kinh tế xã hội - 5. Dự trù kinh phí

  Số trang: 0

 • Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu máy bơm nước - 2. Công tác chuẩn bị lắp đặt máy bơm - 3. Lắp đặt máy bơm nước trục ngang - 4. Lắp đặt máy bơm chìn - 5. Lắp đặt máy bơm nước trục đứng - 6. Gia công các phụ kiện ống nối

  Số trang: 0

 • Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu đồng hồ đo nước 2. Chuẩn bị đồng hồ trước khi lắp đặt 3. Lắp đặt đồng hồ đo nước

  Số trang: 0

 • Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về hệ thống cấp nước- 2. Vận hành công trình thu nước- 3. Vận hành bể trộn- 4. Vận hành bể phản ứng;- 5. Vận hành bể lắng - 6. Vận hành bể lọc- 7. Vận hành bể chứa nước sạch;- 8. Vận hành nhà hoá chất;

  Số trang: 0

 • Cải tiến đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun. Mã số: R-9750

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng công trình đô thị
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun. Mã số: R-9750

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun. Mã số: R-9750

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tính cấp bách của vấn đề đào tạo công nhân ngành nước- 2. Kinh nghiệm đào tạo công nhân kỹ thuật ở một số nước trên thế giới- 3. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nước ở Việt Nam.- 4. Kết quả đạt được- 5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Báo cáo tắt kết quả thực hiện dự án P01-96- 2. Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho hệ thống silô nhà máy xi măng Bút Sơn - 3. ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà;- 4. Một số vấn đề thiết bị thi công ứng lực trước- 5. Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tác giả: Nguyễn Đức Khoái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tác giả: Nguyễn Đức Khoái

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Khái quát về tình hình địa lý - khí hậu Việt Nam ảnh hưởng đến sự hình thành kiến trúc truyền thống- Chương 2: Vài nét hình thành các dân tộc Việt Nam- Chương 3: Khái quát về truyền thống kiến trúc Việt Nam- Chương 4: Đặc trưng kiến trúc truyền thống dân gian theo vùng lãnh thổ, trong đó có nhà ở vùng núi Đông bắc, nhà ở vùng núi Tây bắc, nhà ở vùng Trung du Bắc bộ, nhà ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, nhà ở vùng Bình Trị Thiên, nhà ở vùng Trung trung bộ và Nam trung bộ, nhà ở vùng núi Tây Nguyên, nhà ở vùng Đồng bằng Nam bộ- Chương V: Những đặc điểm kiến trúc cần khai thác kế thừa vận dụng vào thiết kế xây dựng kiến trúc hiện đại.

  Số trang: 0