Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần mềm Quy hoạch giao thông được đề cập trong đề tài khoa học này được viết ra nhằm hỗ trợ cho công tác thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. Phần mềm cung cấp những công cụ nhằm tự động hoá những công việc thiết kế mạng lưới giao thông trong đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo văn bằng II tin học xây dựng. Mã số: RD 22-02

  Tác giả: Nguyễn Hữu Tài,Phạm Khánh Toàn,Nguyễn Bá Quảng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo văn bằng II tin học xây dựng. Mã số: RD 22-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo văn bằng II tin học xây dựng. Mã số: RD 22-02

  Tác giả: Nguyễn Hữu Tài,Phạm Khánh Toàn,Nguyễn Bá Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Xây dựng chương trình phù hợp với loại hình đào tạo, đối tượng đào tạo đảm bảo sự tương thích giữa các khối kiến thức đại cương, cơ sở chuyên ngành phần cứng, lập trình và ứng dụng đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong đào tạo. Xác định thời lượng toàn khoá và nội dung của từng môn học, khối lượng kiến thức của toàn bộ chương trình sao cho cơ bản nhất, hiện đại nhất và có hàm lượng tri thức cao nhất

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gần khu dân cư đô thị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (Lấy khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển ví dụ nghiên cứu). Mã số: RD 13-01

  Tác giả: Lương Bá Chấn,Ngô Thám
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gần khu dân cư đô thị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (Lấy khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển ví dụ nghiên cứu). Mã số: RD 13-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gần khu dân cư đô thị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (Lấy khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển ví dụ nghiên cứu). Mã số: RD 13-01

  Tác giả: Lương Bá Chấn,Ngô Thám

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, thu thập các số liệu về tình hình ô nhiễm môi trường các KCN, XNCN nằm gần hoặc xen kẽ với khu dân cư, đánh giá mức độ gây ô nhiễm cũng như ảnh hưởng đến môi trường đô thị và đề xuất các giải pháp tổng quát chung cho các KCN và giải pháp cụ thể cho một số XNCN khi các giải pháp được áp dụng vẫn không thể đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, tạo nên các KCN ít gây ô nhiễm, KCN và khu dân cư phát triển bền vững, môi trường đô thị sạch đẹp..

  Số trang: 0

 • Biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn ngành xây dựng lên kỹ sư chính, kiến trúc sư chính. Mã số: RD 68-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Thục,Nguyễn Anh Dũng,Hoàng Văn Lương
  Nhà xuất bản: Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ngành Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn ngành xây dựng lên kỹ sư chính, kiến trúc sư chính. Mã số: RD 68-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn ngành xây dựng lên kỹ sư chính, kiến trúc sư chính. Mã số: RD 68-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Thục,Nguyễn Anh Dũng,Hoàng Văn Lương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu biên soạn một bộ tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư các đơn vị tư vấn vừa mang tính tiên tiến, hiện đại, vừa đáp ứng nhu cầu công tác thực tế tại các đơn vị tư vấn trong Ngành, vừa phù hợp với điều kiện thực tế nước ta

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Quang Khải
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Quang Khải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài nghiên cứu vấn đề:
  1- Tóm lược về hệ thống hình thành và cơ chế quản lý chi phí, giá cả các công trình XD tại VN giai đoạn 1985-2000.
  2- Nghiên cứu xác định các mô hình về quá trình hình thành và kiểm soát chi phí XD công trình của nước ngoài, so sánh với các mô hình thực hiện trong nước để thấy rõ được sự tương quan giữa cách làm trong nước và cách làm của nước ngoài.
  3- Xác định những nguyên tắc và đề xuất mô hình hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư XD theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  Số trang: 0

 • Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước ở Việt Nam. Mã số: RD 04

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Văn Hoan
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước ở Việt Nam. Mã số: RD 04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước ở Việt Nam. Mã số: RD 04

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Văn Hoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Đề xuất nội dung chi tiết cấu thành chi phí vốn đầu tư của dự án cấp nước và một số chỉ tiêu chi phí phục vụ cho việc xác định vốn đầu tư của dự án cấp nước sử dụng vốn ODA phù hợp với thông lệ quốc tế và VN.
  - Đề xuất một số chỉ tiêu hiệu quả phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA tại VN khi quyết định đầu tư.
  - Đề xuất nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cấp nước được đầu tư bằng vốn ODA phù hợp với thông lệ quốc tế và VN.
  - Đề xuất các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật để đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước trên thực tế vận hành dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và cơ chế quản lý chi phí trong các doanhnghiệp công ích đô thị phục vụ công tác quản lý đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mã số: RD 02

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Lê gia Cư,Nguyễn Anh Khoa
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và cơ chế quản lý chi phí trong các doanhnghiệp công ích đô thị phục vụ công tác quản lý đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mã số: RD 02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và cơ chế quản lý chi phí trong các doanhnghiệp công ích đô thị phục vụ công tác quản lý đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mã số: RD 02

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Lê gia Cư,Nguyễn Anh Khoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu việc hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công ích, gồm:
  - Thu gom, vận chuyển, xử lý rác đô thị.
  - Nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
  - Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.
  - Sản xuất và duy trì cây xanh đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Xây dựng nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản để xác định danh mục chuẩn và đơn vị đo thống nhất các loại công tác XD một cách có hệ thống và nhất quán trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí XD.
  - đề xuất phương pháp cụ thể và thích hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để xác định chi phí chuẩn theo bộ phận công trình, bao gồm bộ phận hạng mục và bộ phận kết cấu (tương đương đơn giá tổng hợp hiện hành)

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tác giả: Phạm Ngọc Mai,Nguyễn Thị Anh Thục,Phạm Văn Ban
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tác giả: Phạm Ngọc Mai,Nguyễn Thị Anh Thục,Phạm Văn Ban

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 3 phần: Khảo sát tình hình và kết quả nghiên cứu trong, ngoài nước về gạch rỗng, thử nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của thể gạch rỗng và nghiên cứu hướng dẫn sử dụng gạch rỗng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Đặng Văn Phú,Phan Văn Tường,Nguyễn Thu Thanh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Đặng Văn Phú,Phan Văn Tường,Nguyễn Thu Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về cát sỏi biển.
  Chương II: Khảo sát cát biển tại một số địa phương tại Quảng Ninh.
  Chương III: Nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion Cl- ở hiện trường.
  Chương IV: Nghiên cứu phương pháp và công nghệ rửa cát biển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30,Tập 1

  Tác giả: Đàm Văn Sức, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: CTy tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30

  Tác giả: Đàm Văn Sức, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 1 chỉ nghiên cứu các chi tiết từ móng đến mái của 3 dạng nhà sử dụng vật liệu thông dụng: Bao che bằng gạch, sàn mái BTCT, bao che bằng fibrô xi măng và bao che bằng tôn

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới không gian kim loại. Mã số: RD 37-98

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên,Nguyễn Tiến Chương,Lê Thanh Huấn,Nguyễn Cao Dương...
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới không gian kim loại. Mã số: RD 37-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới không gian kim loại. Mã số: RD 37-98

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên,Nguyễn Tiến Chương,Lê Thanh Huấn,Nguyễn Cao Dương...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về kết cấu giàn lưới.
  Chương II: Thiết kế kết cấu giàn lưới.
  Chương III: Thi công kết cấu giàn lưới.
  Chương IV: Thí nghiệm mô hình kết cấu giàn lưới.
  Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào miền núi phía Bắc sử dụng vật liệu địa phương. Mã số: RD 22

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Lê Quang,Đỗ Ngọc Sơn,Trần Văn Noãn
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào miền núi phía Bắc sử dụng vật liệu địa phương. Mã số: RD 22

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào miền núi phía Bắc sử dụng vật liệu địa phương. Mã số: RD 22

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Lê Quang,Đỗ Ngọc Sơn,Trần Văn Noãn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: -Chương I: Hiện trạng nhà ở của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc VN.
  - Chương II: Nghiên cứu cải tiến công nghệ làm tường đất.
  - Chương III: Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc tại các khu tái định cư theo hướng sử dụng vật liệu công nghiệp.
  - Chương IV: Ứng dụng kết quả của đề tài.
  - Chương V: Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Trần Danh Hoa,Bùi Thị Nghị,Trần Công Lý
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Trần Danh Hoa,Bùi Thị Nghị,Trần Công Lý

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tình hình nghiên cứu và sử dụng tấm xốp cứng PUR trong xây dựng.
  Chương II: Nghiên cứu công nghệ chế tạo sản phẩm tấm xốp cứng PUR .
  Chương III: Một số kết quả nghiên cứu tính chất cơ lý của chế phẩm PUR.
  Chương IV: Quy trình công nghệ sản xuất và lắp đặt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Đồng Tính, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Đồng Tính, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số chi tiết của thang máy và kết hợp với các thiết bị nhập ngoại chế tạo trọn bộ thang máy chở người

  Số trang: 0