Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Trần Danh Hoa,Bùi Thị Nghị,Trần Công Lý
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Trần Danh Hoa,Bùi Thị Nghị,Trần Công Lý

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tình hình nghiên cứu và sử dụng tấm xốp cứng PUR trong xây dựng.
  Chương II: Nghiên cứu công nghệ chế tạo sản phẩm tấm xốp cứng PUR .
  Chương III: Một số kết quả nghiên cứu tính chất cơ lý của chế phẩm PUR.
  Chương IV: Quy trình công nghệ sản xuất và lắp đặt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Đồng Tính, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Đồng Tính, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số chi tiết của thang máy và kết hợp với các thiết bị nhập ngoại chế tạo trọn bộ thang máy chở người

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công cầm tay: máy đầm rung nền, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông, máy mài tốc độ cao, máy bắt vít. Mã số: RDN 10-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công cầm tay: máy đầm rung nền, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông, máy mài tốc độ cao, máy bắt vít. Mã số: RDN 10-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công cầm tay: máy đầm rung nền, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông, máy mài tốc độ cao, máy bắt vít. Mã số: RDN 10-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế chế tạo một số thiết bị thi công cầm tay đang có nhu cầu sử dụng lớn trên thị trường Việt Nam, gồm 5 loại máy: máy cắt bê tông, máy đầm rung nền, máy khoan bê tông, máy bắt vít, máy mài tốc độ cao. Lập quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, vận hành... các thiết bị trên làm cơ sở cho nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới hoặc ứng dụng sau này.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu triển khai sản xuất bu lông cường độ cao cho ngành xây dựng và thiết bị công nghiệp. Mã số: RD 52-02,Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Đàm Quang Tuấn,Nguyễn Duy Khoá...
  Nhà xuất bản: Công ty cơ khí Đông Anh
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai sản xuất bu lông cường độ cao cho ngành xây dựng và thiết bị công nghiệp. Mã số: RD 52-02,Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai sản xuất bu lông cường độ cao cho ngành xây dựng và thiết bị công nghiệp. Mã số: RD 52-02

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Đàm Quang Tuấn,Nguyễn Duy Khoá...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Sản xuất các loại bulông cường độ cao, cung cấp cho các công trình giàn kết cấu không gian, nhằm đồng bộ hoá sản phẩm; Khai thác hiệu quả Dự án về giàn kết cấu không gian; Tăng thêm năng lực công nghệ trong Công ty; đáp ứng yêu cầu đầu tư công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu triển khai sản xuất neo dùng cho bê tông ứng lực trước. Mã số RD 53-02

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Nguyễn Duy Khoá,Nguyễn Văn Hoà...
  Nhà xuất bản: Công ty cơ khí Đông Anh
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai sản xuất neo dùng cho bê tông ứng lực trước. Mã số RD 53-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai sản xuất neo dùng cho bê tông ứng lực trước. Mã số RD 53-02

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Nguyễn Duy Khoá,Nguyễn Văn Hoà...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần i: Nghiên cứu tổng quan về neo dự ứng lực.
  Phần II: Nghiên cứu công nghệ gia công.
  Phần III: Kết quả thử nghiệm.
  Phần IV: Tiêu chuẩn xuất xưởng Neo cáp thép cường độ cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng công nghiệp và nhà cao tầng.
  - Chương II: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS.
  - Chương III: Đo và xử lý số liệu GPS.
  - Chương IV: Phần mềm xử lý số liệu GPSurvey 2.35.
  - Chương V: Tổng quan về các ứng dụng công nghệ GPS.
  - Chương VI: Thực nghiệm khảo sát đo GPS cạnh ngắn ở VN.
  - Chương VII: Quy trình ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Nguyễn Hồng Châu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: CTy tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị. Mã số: RD 04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Nguyễn Hồng Châu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị của Việt Nam.
  - Chương II: Đánh giá các khó khăn về bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị.
  - Chương III: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị.
  - Một số kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Chỉ dẫn kỹ thuật ` Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế thành phần bê tông tự lèn`

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Chỉ dẫn kỹ thuật ` Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế thành phần bê tông tự lèn`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc đánh giá chát lượng vật liệu sử dụng, nguyên tắc thiết kế thành phần và kiểm tra chất lượng bê tông tự lèn từ M40 đến M60 thi công bằng công nghệ bơm, rót ..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về bê tông tự lèn.
  - Chương 2: Vật liệu chế tạo và phương pháp thí nghiệm bê tông tự lèn.
  - Chương 3: Chế tạo bê tông tự lèn sử dụng tro tuyển nhiệt điện.
  - Chương 4: Công nghệ chế tạo và ứng dụng bê tông tự lèn.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng vật liệu nhẹ cho nhà và công trình. Mã số: RDN 06-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích,Cao Duy Tiến,Nguyễn Đăng Do,Hoàng Minh Đức...
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng vật liệu nhẹ cho nhà và công trình. Mã số: RDN 06-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng vật liệu nhẹ cho nhà và công trình. Mã số: RDN 06-01

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích,Cao Duy Tiến,Nguyễn Đăng Do,Hoàng Minh Đức...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu tập trung vào việc tạo ra một số loại bê tông nhẹ có tính năng cách âm, cách nhiệt tốt để làm tường và sàn, mái cho nhà và công trình

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất. Mã số: RD 57,Tài liệu dùng cho các lớp đào tạo công nhân thí nghiệm cơ lý đất

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Phan Như Thái,Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất. Mã số: RD 57,Tài liệu dùng cho các lớp đào tạo công nhân thí nghiệm cơ lý đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất. Mã số: RD 57

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Phan Như Thái,Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu được biên soạn để làm giáo trình phục vụ công tác đào tạo thí nghiệm viên cấp bậc từ thấp đến cao và dùng để thi nâng cấp bậc thí nghiệm viên theo tiêu chuẩn cấp bậc thí nghiệm viên ngành Xây dựng

  Số trang: 0

 • Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01,Sổ tay cáp thép thiết bị nâng

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải
  Nhà xuất bản: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01,Sổ tay cáp thép thiết bị nâng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các loại tiêu chuẩn cáp thép của Liên Xô (cũ), Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức , Anh, Nhật Bản

  Số trang: 0

 • Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải
  Nhà xuất bản: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Danh mục cáp thép: Cáp thép tiêu chuẩn Liên Xô (cũ); Cáp thép tiêu chuẩn Trung Quôc; Cáp thép tiêu chuẩn Hàn Quốc; Cáp thép tiêu chuẩn Đức; Cáp thép tiêu chuẩn Anh và Cáp thép tiêu chuẩn Nhật Bản

  Số trang: 0

 • Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01,Hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị nâng trong ngành xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải
  Nhà xuất bản: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01,Hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị nâng trong ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nền và đường phục vụ di chuyển và lắp đặt thiết bị nâng.
  II. Lựa chọn thiết bị nâng.
  III. Tháo-lắp-vận chuyển thiết bị nâng.
  IV. Phòng ngừa khu vực nguy hiểm khi thiết bị nâng làm việc.
  V. Biện pháp khi thi công gần đường dây điện.
  VI. Cơ sở để lập biện pháp thi công an toàn cho thiết bị nâng.
  VII. Các quy tắc cơ bản vận hành an toàn thiết bị nâng...

  Số trang: 0

 • Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01,Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải
  Nhà xuất bản: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01,Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng một số biện pháp để đảm bảo năng lực an toàn cho các thiết bị nâng trong ngành xây dựng. Mã số: RD 22-01

  Tác giả: Nguyễn Đức Hoà,Nguyễn Trung,Lại Anh Tuấn,Lê Phú Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Khảo sát tình hình trang bị và sử dụng thiết bị nâng, từ đó đánh giá tổng hợp những vấn đề an toàn của chúng.
  - Xây dựng và biện soạn tập hướng dẫn sử dụng các Thiết bị nâng trong ngành xây dựng.
  - Biên soạn tập sổ tay thiết bị nâng về tính năng kỹ thuật phục vụ cho công tác xây lắp trong ngành xây dựng.
  - Biên soạn tập sổ tay cán thép dùng cho thiết bị nâng phục vụ cho công việc tra cứu và chọn cáp

  Số trang: 0