Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Minh Đức...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Minh Đức...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sử dụng phụ gia K và G để tăng tính chịu nhiệt cho xi măng poóclăng và bê tông - 2. Chất kết dính chịu nhiệt - 3. Cốt liệu rỗng được sử dụng là sỏi gốm rỗng - 4. Cấp phối sơ bộ của bê tông nhẹ chịu nhiệt dũng cốt liệu rỗng ược tính toán sơ bộ theo phương phaps của G.A.Buzevitr Và M.A.Kormov - 5. Các tính chất của bê tông nhẹ chịu nhiết cốt liệu rỗng - 6.Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phùng trí Sĩ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phùng trí Sĩ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - 1. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý nước cấp cho công nghiệp và sinh hoạt - 2. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý nước thải công nghiệp - 3. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý khí thải - 4. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý chất thải rắn và các chất thải nguy hại - II. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Mai Văn Thanh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Mai Văn Thanh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu - II. Kết quả và biện Luận - 1. ảnh hưởng của loại silica-get thương mại - 2. Tính hấp thụ và nhả hấp thụ nước của nhựa perchlorvinyle (PeCV) và của copolyme - 3. Sự suy giảm điện trở của các màng sơn theo thời gian ngâm trong dung dịch 3% NaCL - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Bá Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Bá Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu - II. các hoá phẩm đã được sử dụng trong trùng tu di tích - 2.1 Các hoá phẩm truyền thống - 2.2 Các hoá phẩm truyền thống - III. Khả năng và triển vọng sử dụng các hoá phẩm trong công nghệ thích ứng trùng tu di tích - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng/ Hoàng Văn Thịnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng/ Hoàng Văn Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Công trình ngầm và vấn đề thấm dột - II. Đặc điểm và yêu cầu của công việc sửa chữa chống thấm ngầm - III. Vật liệu và giải pháp kỹ thuật chống thấm ngầm - 1. Vật liệu và giải pháp chống thấm dột thành bê tông - 2. Vật liệu và giải pháp sửa chữa chống thấm các mạch ngừng thi công, vết nứt bê tông - 3. Vật liệu và giải pháp sửa chữa chống thấm khe co dãn - IV. Viện Vật liệu xây dựng với việc chống thấm các công trình ngầm - V. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật của giải pháp công nghệ chống thấm công trình ngầm.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Quốc tế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Quốc tế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sơn chống thấm bitum cao su - 2. Vật liệu chống ăn mòn trên cơ sở epoxy biến tính - 3. Matít bả tường: Vôi-PolyVinylAlcohol (PVA).

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Lê Quang Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Lê Quang Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. ứng dụng hoá học trong công tác khảo sát đánh giá nguyên nhân và mức độ hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn - 2.1 Phân tích thông số, thành phần hoá các chất gây ăn mòn bê tông và cốt thép theo chiều sâu - 2.2 Đánh giá mức độ gỉ thép bằng phương pháp điện hoá - 3. ứng dụng công nghệ và các hoá phẩm xây dựng trong công tác sửa chữa chống ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép - 3.1 Sửa chữa ngăn chặn tốc độ ăn mòn - 3.2 Sửa chữa gia cường cấu - 3.3 Thay thế bằng kết cấu mới - 3.4 Công nghệ và hoá phẩm xây dựng dùng cho sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Viết Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Viết Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Kết quả áp dụng ở một số nền đường đắp qua vùng đất yếu - 2.1 Nền đắp cầu Đồng Niên - 2.2 Nền đắp đường đầu cầu Phú Lương - 2.3 Cầu Thiên (quốc lộ 183) - 2.4 Tuyến đường Láng-Hoà Lạc - 2.5 Quốc lộ 14B, đầu cầu Đò - xu - 2.6 Quốc lộ 1, đường đầu cầu Giẽ - 3. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phan Lương Cầm/ Hoàng Thị Bích Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phan Lương Cầm/ Hoàng Thị Bích Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Bảo vệ catốt cho công trình thép và bê tông cốt thép - - Tiêu chuẩn bảo vệ catốt - - Bảo vệ catốt cho công trình thép - - Bảo vệ catốt cho công trình bê tông cốt thép- 2.Một số kết quả nghiên cứu về bảo vệ catốt cho công trình thép và bê tông cốt thép - - Nghiên cứu về vật liệu anốt hy sinh - - Nghiên cứu bảo vệ catốt cho bê tông cốt thép - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thuỷ Nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thuỷ Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các loại phụ gia bê tông - 2. Các sản phẩm sửa chữa và bảo vệ bê tông - 3. Các chất hoàn thiện bề mặt sàn nhà công nghiệp - 4. Các sản phẩm chống thấm và bảo vệ bê tông - 5. Các sản phẩm vữa - 6.Các sản phẩm keo trám khe nối.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Hà Chu Chử
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Hà Chu Chử

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Các loại ván - 1. Ván dán - 2. Ván sợi - 3. Ván dăm - - Tình hình sản xuất ván nhân tạo ở Việt Nam - 1. Tình hình hiện tại - 2. Kế hoạch phát triển sản xuất ván nhân tạo - 3. Chất kết dính - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vài nét nhìn lại - 2. Nhu cầu mở rộng và việc sử dụng phụ gia trong các công tác bê tông của Việt Nam - 3. Khả năng mở rộng lĩnh vực sử dụng phụ gia trong bê tông tại Việt nam - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Đỗ Đức oanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Đỗ Đức oanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sử dụng chất pha loãng giảm độ ẩm bùn - 2. Sử dụng chất khoáng hoá và chất hoạt hoá trong công nghiệp sản xuất xi măng - 3. Sử dụng chất trợ nghiền xi măng - 4. Sử dụng phụ gia khoáng trong công nghiệp sản xuất xi măng - 5. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phụ gia khoáng trong xi măng - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Mạnh Trí
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Mạnh Trí

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hoá học và vấn đề xử lý nước thải công nghiệp - 1. Đặc điểm của nước thải công nghiệp - 2. Xử lý nước thải dựa vào phân huỷ hoá học nhờ chất xúc tác - - Hoá học và vấn đề xử lý khói thải công nghiệp và khói xả động cơ - 1. Đặc điểm của khói thải công nghiệp và khói xả động cơ - 2. Xử lý khí thải từ nhà máy hoá chất, khói thải lò thiêu huỷ rác và khói xả động cơ - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của công nghệ hoá học và sự phát triển của ngành xây dựng - 1.1 Về lĩnh vực vật liệu xây dựng - 1.2 Lĩnh vực phụ gia cho bê tông - bảo vệ công trình - 1.3 Lĩnh vực thi công xây dựng - 1.4 Lĩnh vực bảo vệ môi trường - 2. Cơ sở vật chất và tiềm năng của ngành về sự phát triển của công nghệ hoá học - 3. Một số thành tựu nghiên cứu ứng dụng công nghệ hoá học tiêu biểu trong những năm đổi mới vừa qua - 3.1 Lĩnh vực vật liệu xây dựng và hoá phẩm xây dựng - 3.2 Lĩnh vực thi công xây lắp - 3.3 Lĩnh vực cấp thoát nước và bảo vệ môi trường - 4. Hướng phát triển trong thời gian tới.

  Số trang: 0