Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Thị Lập
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Thị Lập

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. ứng suất dính - 2. Xác định chiều dài neo cốt thép thẳng (không có móc) - 3. Xác định chiều dài neo cốt thép khi bố trí ghép 2, 3 thanh sát nhau.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Phương Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Phương Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Lý thuyết phân tích phổ và hàm tương quan - 3. Phương pháp xác định dạng dao động công trình qua phân tích dữ liệu đo động - 4. Ví dụ xử lý dữ liệu đo động để xác định dạng dao động riêng của tấm 2 lớp tựa khớp - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các yêu cầu chung khi sử dụng các chương trình để phân tích kết cấu nhà cao tầng - - Lựa chọn sơ đồ tính toán - -Mô tả các đặc trưng hình học- - Mô tả các tác động và các tổ hợp- - Lựa chọn các dạng phân tích- - Tính toán thiết kế các cấu kiện của nhà cao tầng - 2. Giới thiệu một số chương trình áp dụng để phân tích nhà cao tầng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phân tích tác dụng của sự biến thiên nhiệt độ - 2. Thiết lập hệ PTVP mô tả trạng thái ứng suất và biến dạng của vỏ- - Phương trình chuyển vị của các điểm trên bờ (i) (phương trình U(i,t). - - Phương trình vi phân độ võng ngang của bản (phương trình V(k:)- - Phương trình vi phân đối với lực cắt Qk.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Sự làm việc của kết cấu khung khi có các khớp dẻo- 3. Phân tích sự phá hoại của kết cấu khung - - Khái quát chung về sự phá hoại của kết cấu khung - - Sự phá hoại của kết cấu khung do hình thành hệ cơ cấu- -sự phá hoại của khung do vướt quá giới hạn dẻo- 4. Ví dụ tính toán- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu sản xuất xi măng đặc biệt cao alumin - - Vài nét tổng quan về các loại XM abumin - - Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu - - Cơ chế tổng hợp các khoáng của XM ĐB cao abumin - - Các phương pháp thực hiện - - Nghiên cứu chế tạo XM ĐB cao abumin trong phòng thí nghiệm - - Công nghệ sản xuất thử XM ĐB cao abumin - - Kết luận - 2. Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao - - Vài nết tổng quan về các chủng loại BTCL - - Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu - - Cơ sở khoa học của việc chế tạo BTCL ít XM- - Phương pháp thực hiện - - Nghiên cứu chế tạo BTCL ít XM trong phòng thí nghiệm - - Sản xuất thử BTCL ít XM [r quy mô pilốt - - ứng dụng thử vào công trình - - Sơ lược đánh giá hiệu quả kinh tế- 3. Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Xuân Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Xuân Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương pháp tính toán xác suất hư hỏng - 2. Nội dung khảo sát và đánh giá - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Lê Xuân Huỳnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Lê Xuân Huỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: i. Đặt vấn đề - II. Khái niệm mặt cắt siêu tĩnh hoá khớp trong dàn - III. Sơ đồ độ tin cậy của mặt cắt dàn khi mặt cắt hoá khớp - IV. Xác định các tổ hợp mặt cắt hoá khớp tạo thành cơ cấu - V. Trình tự tính toán và ví dụ - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đại Nghiệp, Trần Nguyên Hoàng Hiền...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đại Nghiệp, Trần Nguyên Hoàng Hiền...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Khảo sát phổ gamma tán xạ ngược- 3. Kiểm tra khuyết tật của vật liệu bằng kỹ thuật số - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Minh Châu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Minh Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lựa chọn phương pháp kiểm tra- - Xác định phương pháp - - Mục đích kiểm tra- 2. Một số ứng dụng thực tiễn- 3. Hoạt động NDT tại Trung tâm an toàn và môi trường dầu khí.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Võ đắc Bằng, Đào Quang Long...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Võ đắc Bằng, Đào Quang Long...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Cơ sở vật lý của ơhương pháp và thiết bị đo- - Phương pháp đo bức xạ gamma tán xạ - - Phương pháp đo bức xạ gamma truyền qua- - Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi - 3. Xử lý số liệu và kết quả kiểm tra.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Trọng My, Đoàn Hữu Thành...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Trọng My, Đoàn Hữu Thành...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu của công trình và vai trò của NDT - 2. Một số ứng dụng quan trọng của NDT - 3. Một số kinh nghiệm trong triển khai ứng dụng các kỹ thuật NDT.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Thư
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Thư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những vấn đề chung- 2. Phương pháp kiểm tra- 3. Tiêu chuẩn kiểm tra và quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng MHKCT - 4. Tay nghề của thợ hàn và kỹ thuật thi công - 5. Công tác định chuẩn thiết bị - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Đặng Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hào
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Đặng Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hào

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm công trình công nghiệp - 2. Các phương pháp NDT thường dùng- - Phương pháp thẩm thấu- - Phương pháp bột từ- - Phương pháp dòng điện xoáy- - Phương pháp siêu âm- 3. Vai trò của các phương pháp kiểm tra không phá huỷ .

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bình Nhưỡng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bình Nhưỡng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thế nào là ứng dụng tối ưu phương pháp NDT - 3. Thế nào là đánh giá tối ưu - 4. ứng dụng kiểm tra không phá huỷ trong giám sát chế tạo dầm cầu thép.

  Số trang: 0