Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-85/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Tiến Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mục đích của HTĐGCLXDN - - Cơ cấu của HTĐGCLXDN - - Phương thức đánh giá- - Nguyên tắc đánh giá - - Chọn mẫu - - Đánh giá về kết cấu - - Đánh giá về kiến trúc - - Đánh giá về cơ điện - - Tính toán điểm HTĐGCLXDN - - Thưởng chất lượng xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Chủng, Nguyễn Hùng, Phạm Hoà Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Trần Chủng, Nguyễn Hùng, Phạm Hoà Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về nhà cao tầng - 2. Những yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý, giám sát chất lượng nhà cao tầng - 3. Nội dung, trình tự tổ chức thực hiện quản lý, giám sát chất lượng đối với nhà chung cư cao tầng- - Quản lý chất lượng khảo sát và thiết kế - - Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây lắp - - Quản lý chất lượng trong giai đoạn bảo hành - - Quản lý chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình phát triển nhà ở chung cư cao tầng của Tổng công ty - 2. Công tác quản lý chất lượng nhà ở chung cư cao tầng - - Về thiết kế - - Về thi công - 3. Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phan Quang Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Phan Quang Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tải trọng- - Tải trọng gió - - Tải trọng động đất - 2. Hệ kết cấu nhà nhiều tầng với hệ sàn không dầm - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Hoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Đỗ Hoan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Những yếu tố của chất lượng công trình xây dựng - - Một số tồn tại trong việc quản lý và giám sát chất lượng xây dựng - - Vài biện pháp khắc phục nâng cao chất lượng xây dựng công trình - - Nguyên tắc giám sát là chế độ đề cao chất lượng xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Ngô Bá Văn, Nguyễn Trâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-5/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Ngô Bá Văn, Nguyễn Trâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - 1. Đặc điểm chung của một số loại vật liệu liên hợp - - Hệ kết cấu chịu lực - -Các cấu kiện chịu lực chính trong nhà cao tầng - 2. Ưu nhược điểm của kết cấu liên hợp vật liệu - - Về mặt chịu lực - - Về mặt kinh tế- -Về mặt thi công - -Về các phương diện khác - 3. Một số vấn đề tính toán của các vật liệu liên hợp- 4. Hiệu quả về mặt kinh tế của kết cấu liên hợp với một số hệ kết cấu khác- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Thực trạng và hướng xây dựng hệ thống mạng lưới cống thu gom và vận chuyển nước thải đến địa điểm xử lý - B. Công nghệ chuỗi hồ sinh học nối tiếp để xử lý nước thải - 1. Các loại hồ có thể áp dụng - 2. Dự kiến khối lượng và chất lượng nước thải của các đô thị nhỏ ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Quốc Công
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Quốc Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình hiện trạng thoát nước các đô thị Việt Nam - 2. Những hạn chế của hệ thống thoát nước tập trung quy mô lớn - 3. Cách tiếp cận mới về việc giải quyết vấn đề thoát nước và vệ sinh đô thị - 4. Đề xuất các mô hình thoát nước và vệ sinh áp dụng cho các đô thị Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: James Corning, Trương Công Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: James Corning, Trương Công Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nhà máy xử lý nước thải phù hợp và bền vững - 3. Lựa chọn vị trí và phê duyệt - 4. Cơ sở hợp lý để xác định công suất yêu cầu cho nhà máy xử lý nước thải - 5. Thiết kế và sơ đồ bố trí nhà máy xử lý nước thải - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những nét chính về hiện trạng công tác thoát nước của thành phố Huế - - Công tác đầu tư và xây dựng - - Công tác quản lý duy trì - 2. Những vấn đề chủ yếu về cơ chế cần rút kinh nghiệm ở từng khâu, thông qua công tác quản lý thực hiện dự án và quản lý duy trì sau dự án - - Về công tác chuẩn bị đầu tư - - Một số nhận xét và kiến nghị về công tác đầu tư và quản lý dự án - - Kiến nghị với Nhà nước về nâng cao năng lực quản lý, duy trì quản lý sau dự án.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Bá Cần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Bá Cần

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về hiện trạng hệ thống thoát nước đô thị - 2. Đề xuất những giải pháp phát triển hệ thống thoát nước đô thị Hải Phòng - - Vấn đề nguồn đầu tư - -Về công nghệ, kỹ thuật - - Về tổ chức, quản lý.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Sỹ Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Sỹ Bảo

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Hiện trạng hệ thống thoát nước - B- Công tác quản lý duy trì thoát nước - C- Một số giải pháp đề xuất.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Sisamone Kongmany
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Sisamone Kongmany

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu chung - 2. Mục đích - 3. Định nghĩa - 4. Vứt các loại chất thải vào các nguồn nước công cộng - 5. Hiện trạng - 6. Vai trò và trách nhiệm của chủ hộ đối với vấn đề xử lý nước thải- 7. Quyền lợi và nghĩa vụ của người kiểm tra - 8. Khen thưởng và kỷ luật - 9. Công tác thực hiện - 10. Kết luận và khuyến cáo.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Về mô hình quản lý dựa án - - Về vấn đề làm việc với chuyên gia tư vấn - - Vấn đề xây dựng ban quản lý dự án - - Những tồn tại chung trong quá trình thực hiện của các dự án cấp nước - - Vấn đề đấu thầu - - Một vài kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Như Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo và triển lãm quốc tế Thoát nước đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Như Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Bối cảnh hiện trạng thoát nước đô thị - 2. Tình hình triển khai các dự án thoát nước đô thị - - Lược kê một số dự án đầu tư - - Công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế - -Triển khai thi công lắp đặt - 3. Một số kiến nghị.

  Số trang: 0