Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Nhà máy bê tông Xuân Mai
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Nhà máy bê tông Xuân Mai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Các khái niệm - 3. Những ưu điểm của bê tông đúc sẵn căng trước - 4. Hướng phát triển trong tương lai - 5. Những ứng dụng khác của kết cấu ứng suất trước đúc sẵn ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Vũ Đình Hoàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Vũ Đình Hoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc trưng của công nghệ sản xuất - - Mô tả dây chuyền xử lý rác thải thành phố Nam Định - 2. Ưu điểm của sản phẩm - 3. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật - 4. Khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty kính Đáp Cầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty kính Đáp Cầu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Sơ lược công nghệ sản xuất kính dán an toàn - + Công đoạn rửa kính - + Công đoạn dán - + Công đoạn nung ép sơ bộ - + Công đoạn chưng - + Công đoạn kiểm tra sản phẩm - - Khả năng công nghệ - - Các thông số kỹ thuật - - Khả năng ứng dụng - - Kiến nghị - - Các sản phẩm kính khác.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Viện KHCN vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở lựa chọn sợi PVA - 2. Những điều cần lưu ý khi xeo sợi PVA - 3. Kết quả nghiên cứu - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty lắp máy điện nước và xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty lắp máy điện nước và xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính ưu việt của ống nhựa compozite nhôm - II. Lĩnh vực sử dụng ống nhựa compozite nhôm - III. Đặc trưng công nghệ sản xuất - IV. Thị trừng và triển vọng mở rộng của sản phẩm.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Trần Bá Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Trần Bá Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - 1- Nghiên cứu chế tạo phụ gia nở cho bê tông và vữa - 2- Nghiên cứu chế tạo các loại vữa khô trộn sẵn - Chương II: Lựa chọ nguyên liệu, công nghệ - Chương III: Thuyết minh hoàn thiện công nghệ - Chương IV: Đánh giá kết quả thu được - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty gốm xây dựng Hạ Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-4/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng (Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Công ty gốm xây dựng Hạ Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Công nghệ sản xuất - - Công nghệ nghiền khô nguyên liệu, phối liệu - - Công nghệ trộn ẩm tự động - - Thực hiện sấy và nung sản phẩm bằng công nghệ sấy, nung nhanh - - Có phòng thí nghiệm độc lập - 2. Thông số kỹ thuật và khả năng ứng dụng.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Guenther Koeberer
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Guenther Koeberer

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Máy làm nguội clinker Claudius Peters năng suất 6000 tấn clinker/ngày và loại lớn hơn - 3. Kích thước bao của máy làm nguội clinker cho lò 6000-12000 tấn linker/ngày - 4. Kỹ thuật hiện đại Claudius Peters cho các máy làm nguội kiểu mới và cải tiến máy làm nguội- 5. Khái niệm về cải tạo máy làm nguội kiểu ghi - 6. Tóm lược kỹ thuật công nghệ máy làm nguội của Claudius Peters - 7. Máy làm nguội Claudius Peters hiện đang sử dụng tại Việt Nam - 8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Laurent Houmard, Nguyễn Minh Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Laurent Houmard, Nguyễn Minh Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần A: Tóm tắt đặc điểm kết cấu áo đường và các dạng kết cấu áo đường sử dụng xi măng làm chất kết dính - 1- Tóm tắt đặc điểm kết cấu áo đường - 2- Các dạng kết cấu áo đường có sử dụng xi măng làm chất kết dính - 3- Ưu điểm - Phần B: Chi phí toàn bộ tuổi thọ con đường - 1- Phân chia các yếu tố cấu thành giá - 2- Các yếu tố ảnh hưởng bên trong ngành- 3- Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài ngành- 4- Nghiên cứu thực té khác - Xa lộ vành đai ở Tennessee ở Mỹ - Phần C: Kết luận.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Enzo Filoni
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Enzo Filoni

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tóm tắt - 2. Tại sao truyền động một chiều đã và đang thành công - 3. Các thành phần chính của hệ thống truyền động một chiều - 4. Vì sao công nghệ truyền động xoay chiều lại cạnh tranh với hệ thống truyền động đã hoàn toàn phát triển này ?- 5. So sánh - 6. Cấu trúc của hệ truyền động xoay chiều kép cho lò quay- 7. Những nhược điểm khi sử dụng hệ xoay chiều - 8. Tổng kết.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Xu Pei Tao
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Xu Pei Tao

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đồng nhất nguyên liệu - 2. Công nghệ tiền nung (calciner) và tiết kiệm năng lượng - 3. Tiết kiệm năng lượng và thiết bị quá trình đập nghiền - 4. Hệ thống tự động hoá - 5. Khử bụi và các thiết bị khử bụi - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Hoàng Văn Hiệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Hoàng Văn Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tháp đổi nhiệt Polysius Dopol 90 - II. Buồng phân huỷ Polysius Prepol - III. Lò quay tự chỉnh POLRO - Một sản phẩm thành công. Công nghệ lò mới nhất - IV. Máy làm nguội Polysius REPOL 2000.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Reinhold Stephan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Reinhold Stephan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Điều tra và phân tích nguyên liệu - 3. Cách bố trí các hệ thống từng phần - 4. Lựa chọn hệ thống phân tích - 5. Lựa chọn thiết bị cơ khí - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình phát triển và thực trạng của ngành Công nghiệp xi măng Việt Nam - 1. Sau năm 1975 - 2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng 1990 - 2002 - 3. Về công nghệ sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay- II. Phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung, Trần Thanh Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học công nghệ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học công nghệ

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung, Trần Thanh Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Khái niệm cơ bản về cơ học phá huỷ- 3. Phân tích phần tử HSF trong bài toán tấm có vết nứt chịu uốn - 4. Các kết quả và thảo luận - - Tấm vuông không có vết nứt - - Tấm vuông có vết nứt ở giữa chịu tải phân bố đều - 5. Các kết luận.

  Số trang: 0