Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh từ nganỳ 25-27/7/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh từ nganỳ 25-27/7/1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh từ nganỳ 25-27/7/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo của Bộ Xây dựng: Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị - I. Chuyên đề: Sự tăng trưởng dân số và kinh tế của đô thị - 1/ Phát triển kinh tế và quá trình đô thị hoá ở Việt Nam - 2/ Một số nét về tăng trưởng và định hướng phát triển đô thị nước ta - 3/ Vài nét về phát triển dân số và đô thị hoá ở Việt Nam... - II. Chuyên đề: Quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai đô thị - 1/ Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản lý xây dựng đô thị - 2/ Đổi mới nội dung và phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị - 3/ Một số vấn đề về quản lý quy hoạch xây dựng tại thủ đô Hà nội - 4/ Một vài ý kiến về việc đổi mới nội dung phương pháp lập quy hoạch chi tiết qua thực tế địa bàn TP Hồ Chí Minh - 5/ Quản lý và sử dụng đất đô thị...- III. Chuyên đề: Cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị - 1/ Một số vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam - 2/ Phát triển, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị - 3/ Một số vấn đề cấp bách trong phát triển giao thông vận tải đô thị - 4/ Các mục tiêu chiến lược đối với ngành cấp nước đô thị trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế... - IV. Chuyên đề: Quản lý và phát triển nhà ở tại các đô thị Việt nam - 1/ Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để phát triển nhà ở tại đô thị - 2/ Chỉ đạo đầu tư phát triển nhà ở theo quy hoạch xây dựng thị xã - 3/ Thực trạng nhà ở của công nhân lao động quan điểm và giải pháp - 4/ Một số kinh nghiệm quản lý kinh doanh phát triển nhà ở tại Hà nội những năm qua... - V. Chuyên đề: Xoá đói giảm nghèo và phát triển xã hội tại các đô thị Việt nam - 1/ Vấn đề di chuyển dân cư-lao động vào các đô thị: Hiện trạng, phương hướng và các biện pháp giải quyết - 2/ Xã hội hoá đô thị với vấn đề xoá đói giảm nghèo - 3/ Vấn đề đói nghèo ở đô thị và những giải pháp - 4/ Tác động xã hội của đổi mới trên địa bàn đô thị...

  Số trang: 0

 • Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-11/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu - Cương II: Những yếu tố được vận dụng trong những `khu chế xuất`- Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc- Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu - Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Giải pháp quốc doanh

  Tác giả: Trung tâm thông tin
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp quốc doanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp quốc doanh

  Tác giả: Trung tâm thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Đôi nét về thực trạng kinh tế và một vài kiến nghị- - Thực trạng kinh tế và trách nhiệm quản lý vĩ mô - - Thử phân tích tình hình công nghiệp quốc doanh và góp thêm một vài suy nghĩ về hướng ra lâu dài- - Một số biện pháp tháo gỡ khó khăn của xí nghiệp quốc doanh - - Nghĩ về khả năng xử lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh không có hiệu quả - - Phấn đấu trở thành nhà kinh doanh giỏi - - Công nghệ mới, kỹ thuật mới: lối ra của xí nghiệp dệt Long An - - Một biện pháp bảo hộ sản xuất nội địa - - Khi cơ chế mới tác động đến ngành than - - Ngành cơ khí luyện kim với những biện pháp xử lý trước mắt - - Khoán nông nghiệp, khoán công nghiệp, khoán dịch vụ trong một xí nghiệp công nông nghiệp - - Lối ra đi của nông trường Đông Triều - - Xí nghiệp chăn nuôi Vĩnh Phú đổi mới và tự khẳng định - - Công ty tỉ phú Ladura (Bungary)...

  Số trang: 0

 • Giải pháp quốc doanh

  Tác giả: Trung tâm thông tin
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp quốc doanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp quốc doanh

  Tác giả: Trung tâm thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hiện thực kinh tế và giải pháp quốc doanh - - Một số biện pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn trong khu vực kinh tế quốc doanh - - Kinh tế quốc doanh, sứ mệnh và thử thách - - Vùng than Quảng Ninh: chuyển động mới và những giải pháp- - Vấn đề tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy bơm Hải Dương - - Khoán sản phẩm ở xí nghiệp công nông nghiệp Hà Tuyên - - Một số biện pháp tháo gỡ khó khăn của các đơn vị quốc doanh nông nghiệp- - Về đòn bẩy lãi suất và tín dụng - - Một giải pháp ngân hàng đang lúng túng: thanh toán không dùng tiền mặt- - Về việc sắp xếp lại số lao động dôi ra trong khu vực nhà nước - - Cần một giải pháp cơ bản và lâu dài - - Hiệu quả hoá kinh tế quốc doanh - - Giải pháp nửa vời, kết quả đảo ngược - - Luật phá sản của nước CHND Trung Hoa - - Bàn về chế độ phá sản.

  Số trang: 0

 • Các nước công nghiệp hoá châu A và những giải pháp huy động vốn trong quá trình phát triển công nghiệp

  Tác giả: Hoàng Thanh Nhàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-3/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các nước công nghiệp hoá châu A và những giải pháp huy động vốn trong quá trình phát triển công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các nước công nghiệp hoá châu A và những giải pháp huy động vốn trong quá trình phát triển công nghiệp

  Tác giả: Hoàng Thanh Nhàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những giải pháp huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế quốc dân 1/ Tiết kiệm trong nước được thực hiện dưới hai dạng tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ và tư nhân đồng thời khuyến khích tiết kiệm trong xã hội 2/ Thuế II. Huy động vốn bên ngoài 1/ Viện trợ nước ngoài 2/ Vay tín dụng từ các tổ chức tài chính và ngân hàng quốc tế 3/ Thu hút đầu tư của tư bản nước ngoài III. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Phong cách quản lý của người lãnh đạo

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT vật tư
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-6/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phong cách quản lý của người lãnh đạo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phong cách quản lý của người lãnh đạo

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT vật tư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phong cách quản lý và lãnh đạo - 1/ Phong cách lãnh đạo - 2/ Những phong cách lãnh đạo chủ yếu - 3/ Những yêu cầu cơ bản về nhân cách và phẩm chất của người lãnh đạo - 4/ Uy tín của người lãnh đạo - II. Việc thông qua quyết định của người lãnh đạo - 1/ Cơ sở của việc thông qua quyết định của người lãnh đạo - 2/ Việc chuẩn bị những quyết định - 3/ Những điều kiện đảm bảo hiệu quả của quyết định - 4/ Tổ chức thực hiện quyết định - 5/ Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện - III. Một số quy tắc giao tiếp trong khi làm công tác lãnh đạo - IV. Những lời khuyên dành cho giám đốc - V. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-5/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Thực trạng các đô thị nước ta - III. Nội dung công tác quản lý đô thị- IV. Đổi mới biện pháp và chính sách phát triển và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phục hồi máy khoan đá BMK-4M

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phục hồi máy khoan đá BMK-4M

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phục hồi máy khoan đá BMK-4M

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

  Tác giả: Lê Xuân Đồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

  Tác giả: Lê Xuân Đồng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - ảnh hưởng của nhiệt độ và thưòi gian chờ khử tới sự hoà tan của khí - - ảnh hưởng của nhiệt độ rót tới khả năng rỗ khí - - ảnh hưởng của tốc độ rót tới khả năng rỗ khí - - ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn tới khả năng rỗ khí - - Công nghệ nấu luyện - - Công gnhệ đúc piston cỡ lớn -

  Số trang: 0

 • Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các nước Tư bản chủ nghĩa cổ điển- 2. Các nước Tư bản chủ nghĩa phát triển muộn hơn và tương đối nhỏ- 3. Nước Liên xô- 4. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu(cũ) - 5. Các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) khác- 6. Các nước đang phát triển

  Số trang: 0

 • Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN- 1. Lựa chọn mô hình chiến lược công nghiệp hoá- 2.Điều chỉnh cơ cấu công nghiệp linh hoạt và hợp lý- 3. Chính sách thu hút vốn đầu tư- 4.Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ- 5.Kết hợp tốt giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội- II. Một số suy nghĩ về công nghiệp hoá của Việt Nam qua kinh nghiệm các nước ASEAN

  Số trang: 0

 • Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đất nước Việt Nam nhất thiết phải công nghiệp hoá và hiệ đại hoá để khắc phục nguy cơ tụt hậu, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa- II. Những chiến lược công nghiệp hoá, nhiều nước đã thực thi và những kết quả cần nhận biết- 1. Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu- 2. Chuyển mạnh sang thực thi chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu một cách thích hợp- III. Những bài học kinh nghiệm về công nghiệp hoá của NICS và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam- 1. Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam- 2. Việt nam tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá theo chiến lược phát triển nền kinh tế mở- IV. Những điều kiện cần có để đảm bảo cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giành được thắng lợi

  Số trang: 0

 • Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiếu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiếu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Phương án I: Nổ mìn lỗ khoan lớn - B. Phương án 2: Nổ mìn định hướng từ trên cao xuống - I. Xác định các thông số khoan nổ mìn - 1. Khi đào lò và buồng mìn - 2. Khi nổ mìn định hướng từ trên cao xuống - C. So sánh hiệu quả của 2 phương án -

  Số trang: 0

 • Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tác giả: Hoàn Xuân long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tác giả: Hoàn Xuân long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chiến lược mở cửa ra thị trường thế giới phục vụ công nghiệp hoá- 1. Lợi dụng thị trường bên ngoài để phát triển- 2. Cạnh tranh với các nước phát triển trên thị trường thế giới- II. Chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hướng ngoại- III. Coi trọng vấn đề chính sách xã hội- IV. Vai trò của Nhà nước- V. Chiến lược tạo vốn và đầu tư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tác giả: Phạm Công Hoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tác giả: Phạm Công Hoan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0