Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Quang Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Quang Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Phương pháp nghiên cứu - 3. Các nhân tố động lực tham gia quá trình xói lở-trượt lở bờ sông và quy luật chung về biến đổi lòng dẫn sông ngòi - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu xói lở-trượt lở bờ một số sông lớn tại Việt Nam từ thông tin viễn thám và các tư liệu bổ trợ khác - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Tài
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Dự báo xu thế xói của khu vực sông cong - 2. ảnh hưởng của hiện tượng xói lở đến diễn biến lòng sông - 3. ảnh hưởng của hiện tượng xói lở đến độ an toàn của công trình và bảo vệ bờ - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Hữu Sy, Nguyễn Hải Sinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Hữu Sy, Nguyễn Hải Sinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Phương pháp đánh giá hiệu quả giếng - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Đăng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Đăng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Sơ lược lý thuyết - 3. Mô hình tính và các điều kiện biên của bài toán - 4. Các chỉ tiêu dùng trong mô hình tính toán - 5. Điều kiện ổn định các lớp phủ hạ lưu - 6. Kết quả của mô hình tính.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Uyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Uyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lực dính hữu hiệu và lực hút dính - 2. ảnh hưởng của lực hút dính đến sức chịu tải của đất - 3.ảnh hưởng của lực hút dính đến áp lực đất.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Văn Phương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Nguyễn Văn Phương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề được đặt ra như thế nào ?- 2. Giải quyết vấn đề này như thế nào ?- 3. Một số ý kiến thay cho lời kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Văn Mô
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Trần Văn Mô

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những vấn đề thuộc phạm vi quản lý Nhà nước liên quan - - Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường (liên quan đến thoát nước đô thị)- - Tiêu chuẩn thiết kế - - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm - - Các văn bản pháp luật dưới luật, liên quan đến hoạt động quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống thoát nước- - Đổi mới cơ chế quản lý dịch vụ thoát nước đô thị - 2. Một số vấn đề về công nghệ thoát nước đô thị - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng hiện tượng sụt lún mặt đất khu vực nghiên cứu - 3. Phân tích nguyên nhân gây ra sụt lún mặt đất tại lãnh thổ nghiên cứu - 4. Quan hệ giữa quá trình xói ngầm và sụt lún mặt đất khu vực Hậu Viên - 5. Nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Văn Quốc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

  Tác giả: Phạm Văn Quốc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. PTVP thấm không ổn định qua đê có nền cát thông với sông - 2. Thuật toán PTHH và chương trình máy tính giải PTVP cơ bản - 3. ứng dụng tính toán thấm và ổn định đê Phương Độ - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Lê Văn Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức, Lê Văn Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nghiên cứu biến dạng đẩy trồi ở đáy hố đào khi thi công - - Nguyên nhân - - Một số phương pháp tính hệ số an toàn chống đẩy trồi cho hố đào trong đất sét - - Quan hệ giữa hệ số an toàn chống đẩy trồi và chuyển định ngang của tường cừ - - Một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đỗ Đình Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. ảnh hưởng của sự thay đổi ứng suất trong tầng đất gốc - 2. ảnh hưởng của kích thước hố đào - 3. ảnh hưởng do tính chất của đất nền - 4. ảnh hưởng của giá trị ứng suất ngang ban đầu trong đất- 5. ảnh hưởng do điều kiện nước ngầm - 6. Độ cứng của hệ thống chống đỡ thành hố đào- 7. Tác động của sự gia tải trước- 8. ảnh hưởng do sử dụng các phương pháp thi công- 9. ảnh hưởng do chất lượng của công tác xây dựng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Kết quả thí nghiệm- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một vài đặc điểm của cọc barrette - 2. Thiết kế cọc barrette - - Kích thước của cọc barrette - - Xác định sức chịu tải của cọc barrette - - Vật liệu dùng cho cọc barrette - - Cấu tạo lồng cốt thép trong cọc barrette.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Trần Hữu Hà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Trần Hữu Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm - 2.Thủ tục thí nghiệm - 3. Xử lý số liệu thí nghiệm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đặng Tỉnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Đặng Tỉnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương pháp thí nghiệm - 2. Một số phương pháp thịnh hành - - Phương pháp tra bảng - - Phương pháp ước lệ - 3. Phương pháp thực hành tính hệ số nền - - Cơ sở lý thuyết - - Phương pháp thực hành xác định hệ số nền - - Kết luận.

  Số trang: 0