Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đặng Thị Thanh hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đặng Thị Thanh hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Các loại thiết bị khí sinh học năng suất cao- 1- Nguyên lý chung- 2- Các kiểu lò phản ứng năng suất cao- 3- Tình hình ứng dụng các lò phản ứng năng suất cao- III. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Viện Năng lượng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đoàn Thị Thanh Hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Đoàn Thị Thanh Hải/ Trịnh Thị Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Các loại thiết bị khí sinh học năng suất cao- 1- Nguyên lý chung- 2- Các kiểu lò phản ứng năng suất cao- 3- Tình hình ứng dụng các lò phản ứng năng suất cao - III. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Viện Năng lượng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh/ Hoàng Hạnh Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh/ Hoàng Hạnh Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Hiện tượng nồm- III. Nguyên tắc chống nồm cho nền nhà- IV. Phương pháp tính toán khả năng chống nồm của nền nhà có cấu tạo nhiều lớp- V. Thiết kế nền nhà chống nồm- VI. Chiều dày hợp lý của các lớp cấu tạo nền nhà có khả năng chống nồm đạt hiệu quả cao- VII. Thi công và giám sát chất lượng nền nhà chống nồm- VIII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị và khu công nghiệp- II. Định hướng quản lý kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị và khu công nghiệp - 1- Định hướng phát triển- 2- Nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị và khu công nghiệp - III. Một số biện pháp cấp bách thực hiện kế hoạch môi trường đô thị và khu công nghiệp

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Đánh giá môi trường ở và sức khoẻ tại một số khu ở của Hà nội- 1- Về nhà ở- 2- Về gian bếp- 3- Vệ sinh và kết cấu hạ tầng - 4- Sử dụng nhiên liệu - 5- Ô nhiễm không khí- 6- Môi trường và sức khoẻ- III. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Đức Nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Đức Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tiếng ồn thành phố, tiếng ồn giao thông- II. Phương pháp tiêu chuẩn tiếng ồn- 1- Mức âm tổng cộng theo thang A,La (dB,A)- 2- Họ đường NR (Noise Rating)- 3- Họ đường NC (Noise Criterion)- 4- Họ đường PNC (Prefered Noise Criteria)- 5- Họ đường A-N (Noise Rating Curves A)- 6- Kết luận và kiến nghị- III. Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát về tài nguyên và môi trường nước mặt của Việt Nam - II. Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá ở Việt Nam - III. Chất lượng nước sông- 1- Chất lượng nước các sông ở miền Bắc- 2- Chất lượng nước các sông ở miền Trung - 3- Nước các sông ở Nam bộ bị ô nhiễm hơn các sông ở Bắc bộ và trung bộ- 4- Đánh giá chung về hiện trạng ô nhiễm môi trường nước ở các đô thị, khu công nghiệp Việt Nam- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trịnh Xuân Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Vấn đề môi trường trong nhà ở chung cư - 1- Tình trạng cấp nước và chất lượng nước cấp cho các căn hộ nhà ở chung cư- 2- Hiện trạng hệ thống thoát nước trong nhà ở chung cư - 3- Chế độ nhiệt ẩm nhà ở chung cư - 4- Ô nhiễm tiếng ồn- 5- Ô nhiễm bụi- 6- Ô nhiễm khí và mùi trong căn hộ chung cư- 7- Công trùng và tình trạng bệnh tật ở nhà chung cư- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trần Thị Hường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Trần Thị Hường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những yêu cầu bức bách về quản lý chất thải rắn- II. Các biện pháp xử lý chất thải rắn đô thị và khả năng áp dụng ở nước ta- 1- Giảm thiểu chất thải rắn- 2- Tái sử dụng, tái chế- 3- Xử lý chất thải rắn- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng biến đổi khí hậu và các vấn đề cần quan tâm- II. Một số công nghệ xây dựng theo CDM và hạn chế ảnh hưởng biến đổi khí hậu- 1- Thiết kế xây dựng công trình có hiệu suất năng lượng- 2- Công nghệ sử dụng khí Metan từ các bãi chôn lấp rác để tạo năng lượng- 3- Hệ thống làm lạnh không sử dụng CFC- 4- Tận dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo- 5- Công nghệ tái chế tạo năng lượng.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Kim Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Kim Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Diễn biến về khối lượng phát sinh và thành phần chất thải rắn- II. Các vấn đề trong quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam- III. Kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn đô thị trong thời gian tới- - Về kỹ thuật- - Về chính sách- - Nâng cao nhận thức về môi trường cho nhân dân- - Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-9/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp dự báo môi trường- II. Kết quả dự báo môi trường- 1- Dự báo về môi trường nước Hà Nội- 2- Dự báo về môi trường không khí - 3- Dự báo chất thải rắn ở Hà Nội đến năm 2020- 4- Dự báo mức ồn giao thông Hà Nội đến năm 2020- 5- Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường lao động công nghiệp Hà Nội đến năm 2020- 6- Dự báo diễn biến trạng thái các khu nhà `ổ chuột` ở Hà Nội đến năm 2020- III. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội trong giai đoạn hiện đại hoá và công nghiệp hoá đến năm 2020- 1- Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển TP Hà Nội bền vững- 2- Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn đối với TP Hà Nội- 3- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt ở TP Hà Nội- 4- Những giải pháp chủ yếu chống ô nhiễm môi trường bởi chất thải rắn của thành phố - 5- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động- 6- Kiến nghị chương trình monitoring môi trường TP Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Phạm Ngọc Đăng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp dự báo môi trường- II. Kết quả dự báo môi trường- 1- Dự báo về môi trường nước Hà Nội- 2- Dự báo về môi trường không khí - 3- Dự báo chất thải rắn ở Hà Nội đến năm 2020- 4- Dự báo mức ồn giao thông Hà Nội đến năm 2020- 5- Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường lao động công nghiệp Hà Nội đến năm 2020- 6- Dự báo diễn biến trạng thái các khu nhà `ổ chuột` ở Hà Nội đến năm 2020- III. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội trong giai đoạn hiện đại hoá và công nghiệp hoá đến năm 2020- 1- Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển TP Hà Nội bền vững- 2- Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn đối với TP Hà Nội- 3- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt ở TP Hà Nội- 4- Những giải pháp chủ yếu chống ô nhiễm môi trường bởi chất thải rắn của thành phố - 5- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động- 6- Kiến nghị chương trình monitoring môi trường TP Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về chung cư tại TP Hồ Chí Minh- 2. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Đào Văn Bầu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Quỹ nhà ở trên địa bàn Hà Nội- 2. Thực trạng quỹ nhà và tình hình quản lý sử dụng- 3. Công tác sửa chữa, bảo trì phát triển quỹ nhà ở trong những năm qua và giải pháp trong thời gian tới- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0