Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Thành phần của Vữa - 1. Chất kết dính - 2. Cốt liệu - 3. Phụ gia - 4. Bột màu - III. Vữa phục cổ - 1. Chất kết dính - 2. Cốt liệu - 3. Phụ gia - 4. Bột màu - IV. Kết quả.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Cơ sở lựa chọn gioăng - 2.1. Phân loại gioăng theo tính chất làm việc - 2.2. Tính chất và cấu hình (hình dạng) của gioăng - 3. Thiết kế gioăng - 4. Xác định tuổi thọ vật liệu làm gioăng - 5. Vật liệu chèn khe - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp/ Nguyễn Hùng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp/ Nguyễn Hùng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Cơ chế dẻo hoá của hệ xi măng - nước dưới tác dụng của phụ gia dẻo hoá - II. Pha chế phụ gia trợ bơm LK-1G - 1. Yêu cầu hồ bơm chèn ống cáp - 2. Lựa chọn nguyên vật liệu - III. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chảy của hồ bơm - IV. Công nghệ bơm hồ xi măng chèn ống cáp dự ứng lực - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đỗ Thị Lan Hoa/ Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đỗ Thị Lan Hoa/ Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khảo sát đánh giá nguyên nhân hư hỏng công trình - 2. Biện pháp sửa chữa - 3. Vật liệu sửa chữa - 3.1. Vữa trám vá RM-25 - 3.2. Hồ tạo dình BAL - 3.3. Vữa bơm, rót không co - 3.4. Sơn xi măng-polime PeC - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Triệu Lưu Long Vũ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Triệu Lưu Long Vũ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan - II. Phương pháp nghiên cứu - 1. Xác định độ chảy của vữa - 2. Xác định độ tách nước của vữa và bê tông - 3. Xác định độ nở của vữa và bê tông - 4. Đúc mẫu, bảo dưỡng và thí nghiệm xác định cường độ - 5. Xác định cường độ liên kết thép-bê tông; thép-vữa - III. Kết quả nghiên cứu - 1. Cơ sở khoa học của việc lựa chọn cấp phối - 2. Lựa chọn thành phần nguyên vật liệu - 3. Thí nghiệm kiểm chứng - 4. Lựa chọn cấp phối - IV. Sản xuất và ứng dụng - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Minh Đức/ Nguyễn Hùng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Minh Đức/ Nguyễn Hùng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Một số tồn tại, sự cố khi sử dụng phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông từ xi măng Việt Nam - 3. Nghiên cứu pha chế phụ gia siêu dẻo cho bê tông từ Sulfonated Naphthalene-Formaldehyde - 4. ứng dụng và hiệu quả kinh tế.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm/ Nguyễn Mạnh Đẩu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm/ Nguyễn Mạnh Đẩu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Mục đích nghiên cứu - III. Mẫu và phương pháp thí nghiệm - IV. Kết quả thí nghiệm và thảo luận - V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Võ Song Hà/ Trịnh Quốc Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Võ Song Hà/ Trịnh Quốc Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Xác định tải trọng - 2.1. Các đặc điểm vật liệu - 2.2. Tải trọng do kéo căng ULT - III. Tính toán kiểm tra - 3.1. Trường hợp không có vành gia cường cho thành silo phần gần đáy - 3.2. Trường hợp có vành gia cường - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lâm Hữu Đắc/ Lê Thái Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lâm Hữu Đắc/ Lê Thái Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nghiên cứu ảnh hưởng của cách sắp xếp dây cáp trên kết cấu - 1. Các giả thiết ban đầu - 1.1. Các sơ đồ khảo sát - 1.2. Sơ đồ xếp tải - 1.3. Dầm cứng và trụ cổng - 1.4. Gối - 2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu - 2.1. Nội lực trong dầm mặt cầu - 2.2. Nội lực trong trụ cổng - 2.3. Biến dạng trong dầm - III. ảnh hưởng của độ cứng dầm mặt cầu - 1. Mô men trong dầm cứng - 2. Nội lực trong trụ cổng - 3. Biến dạng trong dầm mặt cầu - IV. ảnh hưởng của độ cứng cổng cầu - V. ảnh hưởng của bản thân các dây văng trong hệ thống kết cấu và tác động của độ cứng dầm, độ cứng cột trụ vào dây văng - VI. ảnh hưởng của liên kết giữa trụ cổng và dầm cứng - VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Danh Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Danh Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về phương pháp siêu âm - 1.1 Các biện pháp sử dụng siêu âm xác định chất lượng bê tông - 2. ứng dụng siêu âm đánh giá chất lượng bê tông cọc khoan nhồi - 2.1 Mục đích - 2.2 Sơ đồ nguyên lý máy siêu âm và đầu dò đang sử dụng trong phòng TNCT - 2.3 Cơ sở kỹ thuật của phương pháp siêu âm kiểm tra bê tông cọc khoan nhồi - 2.4 Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả - 2.5 ứng dụng vào thực tế - 3. Nhận xét.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thiết bị thí nghiệm - 2.1 Bộ phận tạo tải - 2.2 Bộ phận tiếp nhận và xử lý số liệu - 3. ứng dụng thiết bị trong thí nghiệm thực tế - 3.1 Mô tả thí nghiệm - 3.2 Yêu cầu thí nghiệm - 3.3 Một số giải pháp trong thí nghiệm - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp/ Nguyễn Ngọc Bá
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp/ Nguyễn Ngọc Bá

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm kết cấu hệ dàn - 2. Khảo sát và lựa chọn phương án xử lý - 3. Phương án kỹ thuật đo đạc, theo dõi, khống chế lực căng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Trường Giang...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Trường Giang...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tính toán cột hỗn hợp thép-bê tông theo tiêu chuẩn Nhật Bản - 2. Tính toán cột hỗn hợp thép-bê tông theo tiêu chuẩn châu Âu - 3. Ví dụ tính toán cột hỗn hợp - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Huy Tấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Huy Tấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Phương pháp thành lập lưới - III. Các phương pháp chuyển toạ độ và độ cao lên cao - Giới thiệu về máy TC 600 - Electronic Total Station.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đinh Quốc Dân...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đinh Quốc Dân...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. ảnh hưởng của độ lún gối kê đến kết quả thí nghiệm - II. Rút ngắn thời gian thí nghiệm trong thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi khu vực Hà Nội - III. Cơ sở so sánh số liệu - IV. Kết luận.

  Số trang: 0