Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Lê Tất Đắc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Lê Tất Đắc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung - 2. Mục tiêu, khả năng, phương pháp và lý thuyết tổng quát - 2.1. ảnh Digital Computed Tomography 2D-3D, sử dụng bức xạ điện từ và bức xạ hạt nhân kỹ thuật số - 2.2. Cùng với Mod động học trên chúng ta có thể sử dụng bức xạ âm hoặc siêu âm cho công nghệ ảnh kỹ thuật số trên nguyên lý sơ đồ sau ( một thí dụ cho trường hợp sẽ làm).

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nhiệm vụ kiểm tra tình trạng cốt thép dự ứng lực - 3. Một số phương pháp kiểm tra không phá huỷ để đánh giá ình trạng cốt thép dự ứng lực - - Xác định vị trí cốt thép thường và cốt thép DƯL - - Xác định vị trí và mức độ nứt, giảm yếu mặt cắt hay đứt gãy cốt thép DƯL - - Phát hiện khoảng trống hoặc thiếu chặt chẽ của vữa lấp ống chứa cốt thép DƯL và của bê tông bao quanh- - Xác định lực căng trong cốt thép dự ứng lực - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Văn Khoan, Nguyễn Huy Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Phạm Văn Khoan, Nguyễn Huy Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Phương pháp kiểm tra mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện thế - 3. Một số kết quả ứng dụng trong thực tế - 4. Một số ý kiến bàn luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý của RotoScan - 3. Phương pháp thời gian chùm tia nhiễu xạ (TOFD)- 4. áp dụng TOFD trong hệ thống RotoScan - 5. Trình bày và lưu trữ dữ liệu - 6. Khả năng phát hiện khuyết tật và tỉ lệ mối hàn phải sửa chữa- 7. Hiệu chuẩn thiết bị - 8. So sánh kiểm tra siêu âm tự động với RT - 9. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Thái Bá Chu...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Thái Bá Chu...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nguyên lý dựng đường cong hiệu chỉnh khoảng cách - biên độ (DAC) - 2. Đường cong DAC trong các tiêu chuẩn khác nhau - 3. Bài toán thực hành - 4. Kết luận- 5. Thực tế áp dụng các phương pháp NDT kiểm tra kết cấu thép hàn của Viện KHCN xây dựng trong các công trình xây dựng.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Chu Chất Chính...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Chu Chất Chính...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Một số kỹ thuật NDT ứng dụng kiểm tra khảo sát chân đế giàn khoan biển - 3. Một số hình ảnh khảo sát chân đế giàn khoan biển mỏ Bạch Hổ ứng dụng thiết bị NDT- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Lê Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Lê Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của NDT trong xây dựng dân dụng- 2. NDT trong hoạt động quản lý chất lượng công trình - 3. Các phương pháp kiểm tra NDT - 4. Một số phương pháp NDT nổi bật kiểm tra các đặc tính phổ biến trên công trình xây dựng dân dụng- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Báo cáo kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về xử lý chất thải trong sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng

  Tác giả: Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu XD Đông Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-8/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về xử lý chất thải trong sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về xử lý chất thải trong sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng

  Tác giả: Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu XD Đông Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về biện pháp xử lý nước thải công nghiệp - 2. Về biện pháp xử lý bụi - 3. Về biện pháp xử lý chất thải rắn.

  Số trang: 0

 • Điều tra nghiên cứu hiện trạng môi trường của khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc đảm bảo phát triển bền vững

  Tác giả: Vũ Thị Vinh,Đỗ Hậu,Nguyễn Lâm Quảng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra nghiên cứu hiện trạng môi trường của khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc đảm bảo phát triển bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra nghiên cứu hiện trạng môi trường của khu dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng, đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc đảm bảo phát triển bền vững

  Tác giả: Vũ Thị Vinh,Đỗ Hậu,Nguyễn Lâm Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về môi trường ở các điểm dân cư nông thôn đồng bằng sông Hồng - Chương II: Hiện trạng môi trường ở các khu vực điều tra nghiên cứu của dự án - Chương III: Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại các điểm điều tra - Chương IV: Một số đề xuất giải pháp cải thiện môi trường ở nông thôn đồng bằng sông Hồng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tác giả: Vụ Quản lý vật liệu XD, Hiệp hội tấm lợp amiăng xi măng VN
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý vật liệu XD, Hiệp hội tấm lợp amiăng xi măng VN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị bàn biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  Tác giả: Vụ Quản lý vật liệu XD, Hiệp hội tấm lợp amiăng xi măng VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Báo cáo tình hình SX kinh doanh 8 tháng đầu năm 2002 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm của ngành tấm lợp amiăng xi măng VN>
  - Công nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng xi măng tại VN.
  - Thực trạng và giải pháp.
  - Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng KHKT để xử lý chất thải trong sản xuất tấm lợp..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm đổi mới hệ thống tiêu chuẩn trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm đổi mới hệ thống tiêu chuẩn trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm đổi mới hệ thống tiêu chuẩn trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1. Khái quát về đề tài và tên đề tài - Phần 2. Báo cáo kết quả nghiên cứu - 1/ Báo cáo kết quả khảo sát về tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng tại nước Cọng hoà Bungari - 2/ Yêu cầu đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - 3/ Những kết quả nghiên cứu của Việt Nam và sự cần thiết hợp tác với Bungari - 4/ Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng của Bungari - 5/ So sánh sự tương đồng giữa bộ tiêu chuẩn xây dựng Bungari và Việt Nam - 6/ Kết luận và đề xuất cho công tác đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam .

  Số trang: 0

 • Bảo tồn tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội,Chương trình hợp tác KH & CN Việt Nam - Bungari 2000-2002

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang,Nguyễn Ngọc Quỳnh,Nguyễn Hùng Oanh
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảo tồn tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội,Chương trình hợp tác KH & CN Việt Nam - Bungari 2000-2002

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảo tồn tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang,Nguyễn Ngọc Quỳnh,Nguyễn Hùng Oanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Tổng quan về khu phố cổ Hà Nội và Bungari - Chương I. Tổng quan về sự hình thành, phát triển và những nét đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội- Chương II. Tổng quan về sự hình thành, phát triển các khu phố cổ của Bungari - Phần II- Thực trạng khu phố cổ - những vấn đề tồn tại và xu hướng phát triển hiện nay - Chương I. Phạm vi, quy mô và thực trạng khu phố cổ Hà Nội - Chương II. Đánh giá thực trạng khu phố cổ và xu hướng phát triển hiện nay - Phần III- Tiêu chí đánh giá phố cổ - Chương I. Tiêu chí chung - Chương II. Tiêu chí đánh giá nhà ở truyền thống trong khu phố cổ hiện nay- Phần IV- Đề xuất chính sách - cơ chế bảo tồn cải tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội trên cơ sở học tập kinh nghiệm của Bungari - Phần V- Phương pháp kỹ thuật bảo tồn phố cổ - Phẩn VI- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kiến trúc quy hoạch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( áp dụng nghiên cứu cho vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ ),Báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Đặng Trường Thành,Nguyễn Trọng Khang,Nguyễn Thuỳ Dung
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kiến trúc quy hoạch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( áp dụng nghiên cứu cho vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ ),Báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kiến trúc quy hoạch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( áp dụng nghiên cứu cho vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ )

  Tác giả: Đặng Trường Thành,Nguyễn Trọng Khang,Nguyễn Thuỳ Dung

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: A- Phần mở đầu - I. Lý do - II. Mục tiêu đề tài - III. Giới hạn nghiên cứu - B- Phần nội dung- I. Điểm lại quá trình hình thành phát triển và đánh giá tổng quan hiện trạng kiến trúc - quy hoạch các điểm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ - II. Kết quả, kinh nghiệm và bài học xây dựng nông thôn Bungari- III. Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội- đô thị hoá tác động đến kiến trúc-quy hoạch nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - IV. Nghiên cứu đề xuất mô hình cấu trúc không gian kiến trúc-quy hoạch các trung tâm xã, cụm xã và đơn vị ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - V. Nghiên cứu ứng dụng - C- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Báo cáo chung về thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong khuôn khổ các thoả thuện đã ký Việt Nam-Bungary

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo chung về thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong khuôn khổ các thoả thuện đã ký Việt Nam-Bungary

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo chung về thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong khuôn khổ các thoả thuện đã ký Việt Nam-Bungary

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sự hình thành các dự án hợp tác - 1. Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm đổi mới hệ thống tiêu chuẩn trong xây dựng- 2. Nghiên cứu bảo tồn tôn tạo phát triển khu phổ cổ Hà Nội - 3. Nghiên cứu giải pháp quy hoạch-kiến trúc nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - II. Kết quả thực hiện dự án.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn đại Minh/ Nguyễn Ngọc Hà...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn đại Minh/ Nguyễn Ngọc Hà...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Yêu cầu thẩm tra khả năng chịu lực - 2. Đặc điểm hệ kết cấu chịu lực - 3. Phương pháp thực hiện - 4. Kết luận về khả năng chịu lực công trình.

  Số trang: 0