Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A/ Đề xuất một số giải pháp quy hoạch điểm định canh định cư cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên - 1. Giải pháp ô bàn cờ- 2. Giải pháp đồng tâm- 3.Giải pháp tuyến đồng tâm- 4. Giải pháp đường xương cá - 5. Giải pháp phân nhánh- 6. Điểm dân cư theo tuyến- B/ Một số phương án cho các điểm định canh định cư của đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đề xuất phát triển kiến trúc tại các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Phần mở đầu- B- Phần nội dung - Chương I: Tổng quan về kiến trúc và quy hoạch các khu dân cư Tây Nguyên- Chương II: Thực trạng kiến trúc - quy hoạch các khu định canh định cư thuộc vùng Tây Nguyên- Chương III: Các giải pháp đề xuất phát triển kiến trúc-quy hoạch- Chương IV: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu việc biên soạn, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN phục vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

  Tác giả: Dương Việt Hồng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đại cương - 1. Mục tiêu và yêu cầu của dự án- 2. Phương pháp và tiến trình nghiên cứu.
  Phần II: Khảo sát công tác tiêu chuẩn hoá của các nước ASEAN - 3. Vài nét về khối ASEAN- 4. Hợp tác về kinh tế kỹ thuật trong ASEAN 5. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Thái Lan- 6. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Ma-lai-si-a- 7. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Xinh-ga-po- 8. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của In-đô-nê-si-a- 9. Tổ chức, quy trình biên soạn tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn của Phi-líp-pin- 10. áp dụng tiêu chuẩn trong các công trình xây dựng do ASEAN đầu tư tại Việt Nam.
  Phần III: Đánh giá và kiến nghị phcụ vụ định hướng phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng.
  Phần IV: Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hệ thống bậc thang thuỷ điện trên sông Sê San

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-6/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống bậc thang thuỷ điện trên sông Sê San

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống bậc thang thuỷ điện trên sông Sê San

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A/ Quy hoạch bậc thang thuỷ điện trên sông Sê San - B/ Thông số chính các công trình trên bậc thang - I- Thuỷ điện Ialy - II- Thuỷ điện Sê San 3 - III- Thuỷ điện Pleikrông - IV- Thuỷ điện Sê San 4 - V- Thuỷ điện thương Kon Tum - VI- Thuỷ điện Sê San 3 A .

  Số trang: 0

 • Hiệu quả ánh sáng trong việc nâng cao giá trị thẩm mỹ kiến trúc của nội ngoại thất công trình. Mã số: RD-64

  Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm,Nguyễn Chí Ngọc
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H,.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiệu quả ánh sáng trong việc nâng cao giá trị thẩm mỹ kiến trúc của nội ngoại thất công trình. Mã số: RD-64

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiệu quả ánh sáng trong việc nâng cao giá trị thẩm mỹ kiến trúc của nội ngoại thất công trình. Mã số: RD-64

  Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm,Nguyễn Chí Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: ánh sáng như một thành tố của nghệ thuật kiến trúc - Chương II: Cơ sở khoa học để đánh giá hiệu quả của các giải pháp chiếu sáng thông qua sự thụ cảm thị giác về công năng và nghệ thuật - Chương III: Kinh nghiệm và thủ pháp tạo hiệu quả ánh sáng trong nghệ thuật kiến trúc thông qua quan điểm và tác phẩm của các kiến trúc sư lớn trên thế giới và Việt nam - Chương IV: Định hướng thiết kế ánh sáng trong kiến trúc và một số ví dụ thực tế minh hoạ - Phần kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết lập công nghệ chế tạo tấm phân phối khí cho lọc bụi tĩnh điện. Mã số: RD-40

  Tác giả: Nguyễn Công Bảo
  Nhà xuất bản: Công ty khoá Minh Khai
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết lập công nghệ chế tạo tấm phân phối khí cho lọc bụi tĩnh điện. Mã số: RD-40

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết lập công nghệ chế tạo tấm phân phối khí cho lọc bụi tĩnh điện. Mã số: RD-40

  Tác giả: Nguyễn Công Bảo

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đặt vấn đề - Phần II: Nghiên cứu cơ bản - 1- Hình dáng và độ phức tạp của tấm lọc bụi - 2- Vật tư dập tấm lọc bụi - 3- Trình tự công nghệ gia công - 4- Phương pháp chọn và dịch cữ để đột lỗ hết tấm - 5- Vật liệu làm chày cối đột lỗ - 6- Phương pháp uốn gờ xung quanh tấm - Phần III: Kết cấu khuôn, kiểm nghiệm độ bền của máy dập - 1- Sơ đồ, nguyên lý khuôn uốn cánh 80 độ - 2- Sơ đồ, nguyên lý khuôn đột lỗ hoa - 3- Kiểm nghiệm độ bền máy - 4- Tóm tắt quá trình gia công - Phần IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và giải pháp nhằm giải quyết lao động thất nghiệp trong ngành xây dựng. Mã số: RD-9756

  Tác giả: Đào Nguyên
  Nhà xuất bản: Công đoàn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và giải pháp nhằm giải quyết lao động thất nghiệp trong ngành xây dựng. Mã số: RD-9756

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và giải pháp nhằm giải quyết lao động thất nghiệp trong ngành xây dựng. Mã số: RD-9756

  Tác giả: Đào Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những vấn đề lý luận, phương pháp luận và thực tiễn về việc làm và thất nghiệp - Chương II: Đánh giá thực trạng về lao động- việc làm và thất nghiệp hiện nay của ngành xây dựng- nguyên nhân và hậu quả - Chương III: Kinh nghiệm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm giải quyết lao động thất nghiệp trong ngành xaay dựng - Chương IV. Một số khuyến nghị - Chương V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G theo quy chuẩn của API. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G theo quy chuẩn của API. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G theo quy chuẩn của API. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Mục tiêu dự án - III. Tóm tắt nội dung dự án - IV. Kết quả thực hiện dự án - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng vật liệu composite nền xi măng cốt sợi thép phân tán. Mã số: RD-44

  Tác giả: Dương Xuân Hoà
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng vật liệu composite nền xi măng cốt sợi thép phân tán. Mã số: RD-44

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng vật liệu composite nền xi măng cốt sợi thép phân tán. Mã số: RD-44

  Tác giả: Dương Xuân Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Mục tiêu - 3. Vài nét tổng quan về vật liệu composite nền xi măng cốt sợi thép phân tán - 4. Cơ sở khoa học của đề tài - 5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu - 6. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 7. Một số ứng dụng của SFC - 8. Quy trình sản xuất SFC - 9. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông. Mã số: P-03

  Tác giả: Lê Doãn Khôi
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông. Mã số: P-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông. Mã số: P-03

  Tác giả: Lê Doãn Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tình hình nghiên cứu sản xuất trên thế giới và trong nước - Phần II: Kết quả nghiên cứu giai đoạn R-D - Phần III: Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ - Phần IV: Tính toán kinh tế - Phần V: Kết luận và kiến nghị - Phần VI: Một số kết quả chuyển giao công nghệ đã đạt được.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mở rộng nguồn nguyên liệu để chế tạo xương cho gạch gốm lát nền. Mã số: RD-08

  Tác giả: Phan Văn Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mở rộng nguồn nguyên liệu để chế tạo xương cho gạch gốm lát nền. Mã số: RD-08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mở rộng nguồn nguyên liệu để chế tạo xương cho gạch gốm lát nền. Mã số: RD-08

  Tác giả: Phan Văn Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Mục tiêu của đề tài - III. Cơ sở lý thuyết - IV. Phương pháp nghiên cứu - V. Nội dung nghiên cứu - VI. Hiệu quả kinh tế - VII. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và sử dụng phụ gia trợ nghiền kị ẩm để bảo quản xi măng. Mã số: RD-07

  Tác giả: Hoàng Văn Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và sử dụng phụ gia trợ nghiền kị ẩm để bảo quản xi măng. Mã số: RD-07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và sử dụng phụ gia trợ nghiền kị ẩm để bảo quản xi măng. Mã số: RD-07

  Tác giả: Hoàng Văn Thịnh

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Mục tiêu nghiên cứu - 3. Tình hình nghiên cứu, sử dụng phụ gia trợ nghiền bảo quản xi măng ở nước ta và trên thế giới - 4. Cơ sở khoa học và định hướng nghiên cứu phụ gia trợ nghiền bảo quản xi măng - 5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu - 6. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 7. Kết quả thử nghiệm phụ gia TKA-1 trên máy nghiền liên tục 1,2 t/h - 8. Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của phụ gia TKA-1 - 9. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phối liệu sử dụng sét nghèo nhôm để sản xuất xi măng poóc lăng. Mã số: RD-06

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phối liệu sử dụng sét nghèo nhôm để sản xuất xi măng poóc lăng. Mã số: RD-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phối liệu sử dụng sét nghèo nhôm để sản xuất xi măng poóc lăng. Mã số: RD-06

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Mục tiêu nghiên cứu - III. Tình hình nghiên cứu và sản xuất trên thế giới và trong nước - IV. Cơ sở khoa học - V. Phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích-thử nghiệm - VI. Nội dung và kết quả nghiên cứu - VII. Một số kết quả sản xuất công nghiệp clanhke có các hệ số công nghệ chế tạo thuộc vùng phối liệu sử dụng sét nghèo nhôm - VIII. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Luật quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-7/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Danh mục toàn bộ văn bản luật lệ hiện hành trong xây dựng của nước CHND Trung Hoa- - Luật Quản lý tài sản nhà ở, đất ở đô thị của nước CHND Trung Hoa (Thông qua ngày 3/7/1994 tại Hội nghị lần thứ 5 Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc khoá 8)

  Số trang: 0

 • Bảng phân tích Luật xây dựng và nhà ở của nước Cộng hoà Pháp

  Tác giả: Frank Moderne, Philippe Dubois
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-7/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảng phân tích Luật xây dựng và nhà ở của nước Cộng hoà Pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảng phân tích Luật xây dựng và nhà ở của nước Cộng hoà Pháp

  Tác giả: Frank Moderne, Philippe Dubois

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Quyển thứ nhất: Những quy định chung - Phần I: Xây dựng nhà cửa - Phần II: An toàn và bảo vệ chống cháy - Phần III: Sưởi ấm và hoàn thiện mặt ngoài các ngôi nhà- Phần IV: Quy định liên quan đến công nghiệp xây dựng - Phần V: Kiểm tra và xác nhận hình sự - Phần VI: Quy định đặc biệt đối với các tính hải ngoại - - Quyển thứ hai: DDiều lệ của những người xây dựng - Phần I: Điều lệ các hội xây dựng - Phần II: Sự tăng tiến bất động sản - Phần III: Hợp đồng xây dựng 1 ngôi nhà tư nhân - Phần IV: Những quy định chung khác - Phần V: Cho thuê xây dựng - Phần VI: Bán bất động sản để XD- Phần VII: Ngững quy định đặc biệt đối với các tính hải ngoại - - Quyển thứ ba: Những giúp đỡ khác nhau đối với việc XD nhà ở và đối với sự cải thiện điều kiện cư trú, giúp đỡ cá nhân về nhà ở - - Quyển thứ tư: Nhà thuê với giá vừa phải- - Quyển thứ năm: Nhà có nguy cơ đổ nát hoặc có hại- - Quyển thứ sáu: Biện pháp nhằm sửa chữa những khó khăn đặc biệt của nhà cửa.

  Số trang: 0